PIOT partnerem projektu EDTEX

EDTEX-1024x708

EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education) to projekt, którego podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego. Partnerem projektu jest PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

Uczestnikami projektu są europejskie organizacje:

  • ATOK Association of Textile, Clothing and Leather Industry (Czechy)
  • TZU – Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)
  • SPŠT – Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)
  • PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
  • CKZiU Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Polska)
  • FUENLLANA SP Fuenllana Centro Cultural Pedralta S.A. (Hiszpania)
  • ASECOM SP Asociación de Empresas de Confeccion y Moda de la Comunidad ( Hiszpania)
  • ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)
  • MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal (Portugalia)

Projekt kończy się w listopadzie 2018r. W jego ramach porównane zostały Krajowe Sektorowe Ramy Kwalifikacji krajów partnerskich. Ponieważ Polska, w chwili realizacji działania, nie miała swojej Sektorowej Ramy, mogła skorzystać z doświadczeń partnerskich i stworzyła polski dokument w oparciu o doświadczenia europejskie (KSRK – jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego, pozaformalnego oraz nieformalnego).

Podczas projektu porównane zostały programy nauczania w zakresie odzieży i tekstyliów – na tej podstawie można dokonać korekty programów o ciekawe działania prowadzone w innych państwach UE w zakresie kształcenia formalnego na poziomie szkoły branżowej i technikum. Stworzony został także program szkoleń w zakresie formalnym i pozaformalnym oferowany przez państwa uczestniczące w  projekcie. Będą mogły z niego korzystać szkoły w ramach wymiany, ale również przedsiębiorstwa mogą wysyłać swoich przedstawicieli na kursy doszkalające.

Partnerzy projektu podpisali Międzynarodowe Wielostronne Porozumienie, na mocy którego zawiązane zostanie partnerstwo strategiczne między firmami, partnerami projektu i szkołami o profilu odzieżowym i tekstylnym w ramach którego organizowane będą wspólne przedsięwzięcia budujące kompetencje uczniów i pracowników sektorowych. Partnerzy zgodnie oświadczyli, że po zakończeniu projektu chcą kontynuować współpracę w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej i chcą wymieniać się „dobrymi praktykami” w tym zakresie.

W ramach działań na terenie Polski PIOT, jako partner projektu ze szkołą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, podpisał z dziewięcioma przedsiębiorstwami porozumienie o współpracy szkoły, organizacji i przedsiębiorcy w zakresie kształcenia kadr na miarę potrzeb przedsiębiorstw i stworzenia dogodnych warunków w zakresie prowadzenia praktyk uczniowskich w przedsiębiorstwach.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_PL

Data publikacji: 18.10.2018
Przeczytaj również

Rynek:
Udany rok Esotiq & Henderson
Grupa Esotiq & Henderson zanotowała w 2018 roku ok. 154 mln zł przychodów co oznacza wzrost o ok. 4 proc. rdr. Marża brutto ze sprzedaży w 2018 roku wzrosła o 2 punkty… więcej »
Rynek:
Polska branża mody - gdzie eksportujemy najwięcej? [Raport]
Dziś jesteśmy 17. największym eksporterem ubrań na świecie. Większość produkcji przeznaczonej na eksport (w przypadku tekstyliów to ponad połowa, a jeśli chodzi o… więcej »
Rynek:
Top Secret utrzymuje wzrostowy trend
Sieć Top Secret w pierwszych trzech kwartałach br. wypracowała 1,8 mln zł zysku operacyjnego, przy obrotach na poziomie 173,2 mln zł. To lepsze wyniki niż w poprzednim roku.… więcej »