Top Secret po pierwszym półroczu już na plusie

fot. www.topsecret.pl fot. www.topsecret.pl

Sieć Top Secret w pierwszym półroczu br. wypracowała 2,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej, przy obrotach na poziomie 111,4 mln zł. Tym samym kontynuowała pozytywną tendencję wzrostu zysku na podstawowej działalności. Poprawa jest efektem m.in. zwiększania sprzedaży wysoko marżowych artykułów z nowej kolekcji, optymalizacji zaopatrzenia sklepów oraz skuteczniejszego zarządzania przecenami.

Także segment dyskontowy w pierwszym półroczu zanotował poprawę wyników, głównie dzięki wzrostowi marży oraz ograniczeniu kosztów. W efekcie wzmocnienia kapitałów obrotowych spółka TXM zyskała również podstawę do wzrostu sprzedaży. Uwzględniając oba segmenty wynik całkowity przypadający akcjonariuszom Grupy Redan w pierwszym półroczu br. był o 3,2 mln zł lepszy niż rok wcześniej.

Sieć Top Secret w pierwszym półroczu br. kontynuowała wzrostowy trend wyników finansowych. Pomimo spadku przychodów o 3,2% w ujęciu r./r. do 111,4 mln zł sieć modowa znacznie poprawiła rentowność biznesu. To efekt szybszego wzrostu poziomu marży handlowej o 9,7% r./r. niż kosztów (6,1%). W efekcie sieć Top Secret w pierwszym półroczu br. wypracowała 2,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej, to jest o 2,0 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sieć Top Secret kontynuuje wzrostowy trend trwający już ponad dwa lata. Uwzględniając nie do końca sprzyjające w pierwszym półroczu warunki dla sprzedaży odzieży, osiągnięte przychody oceniamy pozytywnie. Sporym wyzwaniem w minionym okresie było nadejście letniej pogody już z początkiem kwietnia, co spowodowało ponadstandardowy popyt na letnie kolekcje. Jednocześnie negatywny wpływ miało ograniczenie handlu w niedziele. Pomimo takich warunków osiągnięte zostały lepsze wyniki niż rok wcześniej. Podstawą sukcesu był wzrost zysku wygenerowany w największym kanale dystrybucji, czyli w sklepach Top Secret w Polsce. To m.in. efekt zwiększenia udziału w sprzedaży nowych kolekcji, zmiany jej struktury oraz wprowadzenia kolekcji wakacyjnej, która stanowiła świeży, alternatywny towar sprzedawany w pierwszych cenach w okresie wyprzedaży. W skuteczny sposób zarządzaliśmy również przecenami oraz optymalizowaliśmy zaopatrzenie sklepów – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Pozytywnie rozwija się także segment e-commerce. Przy stabilizacji obrotów znacząco zwiększył się udział nowej kolekcji w sprzedaży online. Przyczyniło się to do wzrostu wolumenu wypracowanej marży handlowej o 16% w ujęciu r./r. i zwiększenia rentowności tego kanału dystrybucji. Negatywny wpływ miała natomiast działalność zagraniczna, realizowana głównie na Ukrainie i w Rosji, w ramach której obroty zmniejszyły się o 28%. Spadek przychodów nastąpił w walutach lokalnych i został dodatkowo wzmocniony niekorzystnymi relacjami kursowymi.

Z kolei w ramach segmentu dyskontowego TXM w pierwszym półroczu br. osiągnięto 166,2 mln zł przychodów, czyli prawie tyle samo co rok wcześniej. Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej TXM zanotował jednocześnie poprawę o 3,3 mln zł, co jest pochodną poprawy wyniku w drugim kwartale br. Był to jednocześnie okres wdrażania oraz pierwszych efektów działań związanych z nową strategią Grupy TXM zorientowanej na: wzrost sprzedaży i marży handlowej, optymalizację kosztów działalności oraz wstrzymanie rozwoju sieci handlowej i jej optymalizację.

W sierpniu br. TXM z emisji obligacji i akcji pozyskało 32 mln zł z przeznaczeniem na majątek obrotowy. Jako akcjonariusz TXM jesteśmy przekonani, że segment dyskontowy dzięki wzmocnieniu kapitałowemu poprawi ofertę asortymentową, co przełoży się na istotny wzrost sprzedaży i poprawę osiąganych wyników finansowych – powiedział Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w pierwszym półroczu 2018 roku uzyskała 277,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 1,4% w ujęciu r./r. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -7,3 mln zł i był o 3,2 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

 

Data publikacji: 9.10.2018
Przeczytaj również

Handel:
Jak trafić do serca klienta – trendy w handlu
Trendy w retailu stawiające konsumenta w centrum handlowego wszechświata sprawiają, że wyświechtane, puste hasło „klient nasz pan” nabiera nowego życia i znaczenia.… więcej »
Rynek:
Udany rok Esotiq & Henderson
Grupa Esotiq & Henderson zanotowała w 2018 roku ok. 154 mln zł przychodów co oznacza wzrost o ok. 4 proc. rdr. Marża brutto ze sprzedaży w 2018 roku wzrosła o 2 punkty… więcej »
Rynek:
Polska branża mody - gdzie eksportujemy najwięcej? [Raport]
Dziś jesteśmy 17. największym eksporterem ubrań na świecie. Większość produkcji przeznaczonej na eksport (w przypadku tekstyliów to ponad połowa, a jeśli chodzi o… więcej »