Minęło 5 lat działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

Dzięki naszej determinacji nawiązanych zostało wiele owocnych kontaktów pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami. Następuje integracja przedsiębiorców ze szkołami dla jednego celu –  budowania sektorowego kapitału ludzkiego. Wprowadziliśmy nowe nazewnictwo zawodów, nowy kierunek kształcenia – stylista przemysłu mody. Modyfikowaliśmy programy nauczania, stworzyliśmy Sektorową Ramę Kwalifikacji. Znacznie poprawiony został wizerunek szkolnictwa zawodowego i samego sektora.

Innowacyjny przemysł mody oczekuje na młode, dobrze wykształcone kadry, gdyż zmagamy się, jak cała Europa, z brakiem pracowników i starzejącą się kadrą. Według EURATEX, ponad 50% całego zatrudnienia w sektorze stanowią osoby, które ukończyły 50 lat. Pomagamy  przedsiębiorstwom podnosić kompetencje pracowników. Rada, w oparciu o badania  przeprowadzone wśród przedsiębiorców, określiła zapotrzebowanie  na nowe kompetencje. Stworzyła Rekomendacje, których skutkiem jest wdrażanie dwóch programów szkoleniowych dla sektora: „Przepis na sukces, kompetencje szyte na miarę – MODA I i MODA II”. Budżet tych projektów to ponad 9 milionów zł bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw. Poprawiając wizerunek sektora produkujemy filmy obrazujące współczesny sektor mody, publikujemy artykuły o sytuacji w branży i działaniach Rady.

Prowadzimy monitoring sektora, a na jego podstawie tworzymy rekomendacje i inicjatywy m.in.  zgłaszamy inicjatywy zmian legislacyjnych usprawniających działanie  sektorowych przedsiębiorstw, opracowujemy rekomendacje  dla sektora i obszaru edukacji w celu wprowadzania nowych instrumentów wsparcia, tworzymy nowe kwalifikacje do PRK.

Ostatnie dwa lata, w związku z panująca pandemią, to walka o przetrwanie dla wielu polskich przedsiębiorstw. Rwące się łańcuchy dostaw u przedsiębiorców, utrudniona komunikacja, a z drugiej strony konieczność prowadzenia edukacji zawodowej i szkoleń były nie lada wyzwaniem. Rada zmodyfikowała swoje plany wierząc, że proponowane działania znajdują uznanie sektora. Pozostajemy w stałym kontakcie z ponad 900 podmiotami sektorowymi na bieżąco reagując na ich potrzeby.

Konieczność  integracji biznesu z edukacją dostrzega cała EU, czego odzwierciedlenie znajdujemy w  Pakcie  na Rzecz Umiejętności TCLF (sektor odzieżowy, tekstylny, skórzany i obuwniczy). Jest to inicjatywa promowana przez Komisję Europejską i koordynowana przez EURATEX, której Rada jest jednym ze 118 sygnatariuszy. Mamy nadzieję, że już wkrótce fundusze UE przeznaczone na rozwój Kapitału Ludzkiego będą dostępne dla polskich przedsiębiorstw.

Działania Rady, poza literalnie projektowymi, mają wspierać sektor w budowaniu przewag konkurencyjnych w ramach rynków globalnych, a mówiąc o skracaniu łańcuchów dostaw i odbudowie produkcji sektorowej w Europie, Polska ma wielką szansę umacniać swoją pozycję i budować nowe powiązania, bowiem jest jednym z nielicznych państw w Europie gdzie jeszcze utrzymano pełną produkcję i gdzie można mówić jeszcze o pewnej niezależności od rynków azjatyckich.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

Data publikacji: 16.02.2022
Przeczytaj również

Aktualności:
Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy w branży fashion. Zaproszenie na wykład

Zapraszamy na wykład pt. „Potencjał polskiej branży modowej i perspektywy rozwoju współpracy polsko-niemieckiej” na targach ISPO… więcej »

Aktualności:
Skorzystaj z dofinansowań do szkoleń dla branży mody

Trwają jeszcze nabory do Projektu "Przepis na Rozwój - kompetencje szyte na miarę 2". Program skierowany jest do producentów z sektora… więcej »

Aktualności:
Pilotażowy projekt marki 4F „Naprawiamy zimę”

Marka 4F rusza z pilotażowym projektem naprawy ubrań. W dniach 17-19 listopada w sklepach 4F w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach… więcej »