85 lecie Izby Bawełny w Gdyni

zdjęcia: archiwum własne Izby Bawełny

W 2020 roku Izba Bawełny w Gdyni obchodzi Jubileusz 85-lecia swojej działalności. Od 1935 naszą misją jest kreowanie silnego ekonomicznie i organizacyjnie sektora bawełniarskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej, poprzez wspieranie działań naszych członków oraz wszystkich instytucji i organizacji zainteresowanych bawełną.

Jesteśmy organizacją rozpoznawalną i szanowaną w kraju i na świcie, a naszą siłą są przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli i wspierają do dzisiaj. To dzięki Ich pracy, zaangażowaniu i życzliwości oraz głębokiemu zrozumieniu idei zrzeszania się, Izba Bawełny w Gdyni zapisała piękną i znaczącą kartę w historii polskiego oraz międzynarodowego handlu i przetwórstwa bawełny.

Jubileusz 85-lecia Izby Bawełny w Gdyni to świetna okazja do przypomnienia jej działalności, sukcesów i trudnych chwil, ale także do nakreślenia perspektyw jej rozwoju.
Idea powołania do życia instytucji, która dbałaby o interesy polskich kupców bawełny pojawiła w 1934 roku, a pomysłodawcami byli ówcześni przedsiębiorcy, działacze gospodarczy oraz przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Dynamiczny rozwój portu handlowego w Gdyni, przeładowującego wówczas duże ilości bawełny surowej dla polskich fabryk oraz chęć uniezależnienia się od silnego środowiska kupców i lobby bawełniarskiego, skoncentrowanego w portach Europy Zachodniej spowodowały, że Gdynia stała się wręcz idealnym miejscem dla instytucji, która nadzorowałaby transport, składowanie, logistykę i kontrolę tego surowca.

I tak – w 1935 r. podjęto decyzję o powołaniu Zrzeszenia Interesentów Handlu Bawełną, które z czasem zmieniło nazwę na Izba Arbitrażowa Bawełny w Gdyni, a ostatecznie na Izba Bawełny w Gdyni. Od początku swojej działalności, Zrzeszenie starało się o uzyskanie uprawnień do międzynarodowej oceny i rozstrzygania sporów jakościowych i handlowych dla bawełny, co ostatecznie uwieńczone zostało sukcesem. We wrześniu 1938 r. arbitraż bawełny w Gdyni został oficjalnie otwarty, a Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni jest najstarszym, nadal działającym sądem polubownym w Polsce.


W czasie II wojny światowej działalność Zrzeszenia została przerwana, a Dom Bawełny został zniszczony w 75% podczas bombardowań portu Gdynia w 1944 r. Po zakończeniu wojny i odbudowaniu budynku, Izba Bawełny ponownie reprezentuje interesy firm handlowych i produkcyjnych polskiego przemysłu włókienniczego.

Dzięki doskonałym fachowcom, ekspertom i arbitrom, w 1948 roku uruchomiono także międzynarodowe kursy klasyfikacji bawełny, podczas których – do dziś, w 85 edycjach wyszkolono 642 rzeczoznawców z 29 krajów. W uznaniu wysokiego poziomu tych szkoleń i przeprowadzanych arbitraży, w 1958 r. Amerykańskie Zrzeszenie Załadowców Bawełny oraz Ministerstwo Rolnictwa USA ustanowiły Izbę Arbitrażową Bawełny w Gdyni sygnatariuszem Porozumienia ds. Uniwersalnych Standardów Bawełny Amerykańskiej, które są wzorcami jakościowymi dla większości bawełn na świecie. Kilka lat później, wraz z rozwojem instrumentalnych metod badania bawełny, utworzono w Izbie Laboratorium Badania Bawełny, które w 1965 r. uzyskało uprawnienia do jej oceny w trybie arbitrażowym.


Od początku swojej działalności Izba Bawełny w Gdyni stara się konsolidować krajowe środowisko włókiennicze. Członkami naszej Izby są producenci przędz, tkanin, dzianin, wyrobów odzieżowych i tekstyliów do wyposażenia mieszkań, firmy handlowe, kontrolne i spedycyjne, a także uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze. Współpracujemy z administracją rządową, z izbami gospodarczymi i branżowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi w sektorze włókienniczym (KIG, SWP, PIOT, PILiK, ZPPT).

Utrzymujemy ścisłe kontakty z wieloma międzynarodowymi organizacjami bawełniarskimi, w tym m.in. ICAC – Międzynarodowym Komitetem Doradczym ds. Bawełny w Waszyngtonie, CICCA – Komitetem ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny w Liverpool’u, czy EUROCOTON – Komitetem ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Tekstylnych Unii Europejskiej w Brukseli, a nasi członkowie biorą czynny udział w spotkaniach i zasiadają we władzach tych organizacji.

Przedstawiciele Izby posiadają także głos doradczy i uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach nt. zagadnień technicznych, technologicznych, handlowych i prawnych, które służą ochronie interesów naszego sektora, popularyzacji dobrych praktyk handlowych, idei zrównoważonego rozwoju całego łańcucha dostaw bawełny, jak również promowaniu bawełny jako przyjaznego dla środowiska włókna naturalnego.

Aby zapewnić naszym członkom aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje, publikujemy cotygodniowy serwis internetowy (Newsletter), oraz kwartalny Biuletyn Izby Bawełny, w których omawiamy światowy rynek bawełny i włókien pokrewnych, rynek przędz, tekstyliów i odzieży; a także nowe technologie wprowadzane do włókiennictwa.

Wspieramy naszych członków w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i wspólnie bierzemy udział w projektach ukierunkowanych na rozwój innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu włókienniczego.
Organizujemy specjalistyczne szkolenia na temat surowców włókienniczych, o ich rodzajach, właściwościach, udziale w światowym rynku, cenach i perspektywach zastosowania w przyszłości, na temat gospodarki zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz programów certyfikacji wyrobów tekstylno-odzieżowych.

Z okazji tego pięknego Jubileuszu, Zarząd i Dyrekcja Izby Bawełny w Gdyni pragnie serdeczne podziękować wszystkim Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom za ich wieloletnią i bezinteresowną współpracę, dbanie o dobre imię i prestiż oraz wysiłek dla promowania uniwersalnych idei, na których zbudowany jest bezpieczny handel i przetwórstwo bawełny.
Życzymy naszym Koleżankom i Kolegom z bawełniarskiej rodziny wielu sukcesów zawodowych i osobistych oraz odnajdywania przyjemności i satysfakcji w angażowaniu się w pracę dla naszej Organizacji.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd i Dyrekcja Izby Bawełny w Gdyni

Data publikacji: 22.06.2020
Przeczytaj również

Aktualności:
60 proc. Polaków kupuje online częściej niż w poprzednich latach [raport]

Od wielu lat zakupy online cieszą się niesłabnącą popularnością. Mniejszy wysiłek, wygoda, elastyczność i brak konieczności wychodzenia… więcej »

Aktualności:
Ruszyła rejestracja na Cross-Border E-commerce! Dowiedz się, jak zwiększyć e-sprzedaż za granicą!

Można już rejestrować się na konferencję Cross-Border E-commerce, która odbędzie się 16 maja 2024 r. w Warszawie. To wydarzenie dla… więcej »

Aktualności:
LPP wyjaśnia proces wyjścia z rynku rosyjskiego i dementuje informacje Hindenburg Research

Spółka wyjaśnia, iż wbrew informacjom zawartym w materiale Hindenburg Research, od maja 2022 roku nie prowadzi na terenie Rosji działalności… więcej »