Branża w liczbach

Wielkość produkcji, przeciętne zatrudnienie, wartość sprzedaży, nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne, zagraniczna wymiana handlowa – jak wyglądał polski sektor odzieżowo-tekstylny w 2017 roku, dowiemy się z raportu Andrzeja Drożdża, głównego eksperta ds. bawełny w Izbie Bawełny w Gdyni.

WIELKOŚĆ PRODUKCJI
Od stycznia do października 2017 w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrost produkcji odnotowano m.in. w przypadku przędzy bawełnianej, natomiast spadki nastąpiły w kategoriach: przędza lniana, tkaniny bawełniane, tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych.

rynek włókienniczy produkcja

Spośród najważniejszych kategorii wyrobów odzieżowych, w okresie I-X 2017 wzrosty produkcji w porównaniu do I-X 2016 odnotowały garnitury męskie, bluzki damskie i wyroby pończosznicze. Spadki produkcji nastąpiły w 9 kategoriach odzieży – największe w przypadku damskich spodni oraz żakietów.

produkcja odzieży

ZATRUDNIENIE
Dane GUS wykazują, że w okresie ostatnich 6 miesięcy przeciętne zatrudnienie (w firmach zatrudniających 9 lub więcej osób) w branży tekstylnej nie zmieniało się i wynosiło 47 tys. osób, natomiast w tym samym okresie, w branży odzieżowej wahało się +/- 1 tys. i październiku wyniosło 69 tys. osób. Łącznie, w obu branżach, na koniec października 2017, w zakładach zatrudniających 9 lub więcej osób zatrudnionych było 116 tys. osób. W październiku 2016 roku, łączne zatrudnienie również wynosiło 116 tys. osób.

rynek mody w liczbach zatrudnienie

PRODUKCJA SPRZEDANA
W okresie 10 miesięcy 2017 roku wartość produkcji sprzedanej polskiej branży tekstylnej w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wzrosła o 6,5% i wyniosła ok. 1,1 miliarda zł. W tym samym okresie, wartość produkcji sprzedanej polskiej branży odzieżowej wyniosła ok. 6,1 miliarda zł, co oznacza wzrost o1,7%. W pierwszym półroczu 2017 wartość produkcji sprzedanej w obu branżach raczej obniżała się, o łącznym wzroście zdecydował III kwartał 2017, w którym notowany był dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej w całym sektorze tekstylno-odzieżowym.

rynek mody w liczbach produkcja sprzedana

rynek mody w liczbach produkcja sprzedana wykres

Od 2010 roku notowane są wzrosty wartości produkcji sprzedanej w polskim sektorze T/O. Produkcja sprzedana branży tekstylnej wzrosła w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 80%,natomiast w tym samym okresie, w branży odzieżowej wzrost produkcji sprzedanej wyniósł ok. 20%.

NAKŁADY INWESTYCYJNE
2016 rok przyniósł imponujący bo prawie 54% wzrost wartości inwestycji w branży tekstylnej i 39% wzrost w branży odzieżowej w porównaniu do 2015 roku. Po tak dużych wzrostach inwestycji w ubiegłym roku, prognozy wskazywały raczej na zahamowanie tej tendencji w 2017 roku. Pomimo to, w okresie 3 kwartałów 2017 roku nakłady inwestycyjne w branży tekstylnej były wyższe o ponad 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Natomiast w branży odzieżowej nakłady inwestycyjne pomimo tendencji wzrostowej w pierwszych miesiącach 2017 roku, po 9 miesiącach okazały się niższe o 15,8% w porównaniu do 2016 roku.

rynek mody w liczbach nakłady inwestycyjne

Od 7 lat – inwestycje w branży tekstylnej pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym, podczas gdy inwestycje w branży odzieżowej wykazują lekki trend spadkowy.

rynek mody w liczbach nakłady i rentowność

W okresie 10 miesięcy 2017 roku na dość wysokim poziomie utrzymywały się wskaźniki rentowności obrotu brutto podstawowych kategorii produkcyjnych tekstyliów – najwyższą uzyskały przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (10,7%) oraz wykończanie tekstyliów (10,5%).

HANDEL ZAGRANICZNY
W pierwszym półroczu 2017 roku zarówno wartość importu jak i wartość eksportu tekstyliów i odzieży do/z Polski były niższe w porównaniu z I półroczem 2016 roku. Deficyt w handlu zagranicznym polskiej branży tekstylno-odzieżowej wyniósł w I półroczu 2017 roku 1,248 miliarda euro i był mniejszy od deficytu z analogicznego okresu 2016 roku (1,311 miliarda euro).

rynek mody w liczbach handel zagraniczny 2017

W całym 2016 roku łączna wartość importu tekstyliów i odzieży do Polski wyniosła 9,606 miliarda euro – z czego 4,356 miliarda euro przypada na import tekstyliów, a 5,250 miliarda euro na import odzieży. W 2016 roku, łączna wartość eksportu tekstyliów i odzieży do Polski wyniosła 7,081 miliarda euro – z czego 2,405 miliarda euro przypada na eksport tekstyliów, a 4,676 miliarda euro na eksport odzieży.

 rynek mody w liczbach handel zagraniczny 2016

Dane za 2016 rok wskazują, że import tekstyliów i odzieży wzrastał nieco szybciej niż eksport. Deficyt w handlu zagranicznym polskiej branży tekstylno-odzieżowej wyniósł w 2016 roku 2,53 miliarda euro.

rynek mody w liczbach handel zagraniczny

Autor: Andrzej Drożdż – Główny Ekspert ds. Bawełny, Izba Bawełny w Gdyni
W artykule wykorzystano dane z publikacji: ICAC, Cotlook, USDA, GUS

Data publikacji: 31.01.2018
Przeczytaj również

Rynek:
LPP z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał: ponad 4,3 mld zł przychodu, dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz rekordowy zysk operacyjny

Wiosenne propozycje modowe projektantów gdańskiej spółki spotkały się z pozytywnym przyjęciem klientów, dzięki czemu LPP po raz kolejny… więcej »

Rynek:
W pierwszym kwartale 2024 Grupa CCC odnotowała zysk netto na poziomie 50,5 mln zł (+202,5 mln zł rdr)

Grupa CCC w Q1 2024 (luty’24 – kwiecień’24) odnotowała zysk netto na poziomie 50,5 mln zł, wyższy o 202,5 mln zł rdr, dzięki skokowej… więcej »

Rynek:
Zysk netto Grupy Esotiq & Henderson wzrósł o 50 proc. Spółka stawia na rozwój sprzedaży internetowej i aplikacji mobilnej

Polski producent bielizny zanotował w pierwszym kwartale 2024 roku 63,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, poprawiając… więcej »