CCC chce stać się omnikanałową platformą modową numer jeden
w Europie Środkowo-Wschodniej

Trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrowa rentowność, 60% udział kanału online w sprzedaży, nowe kategorie produktowe, wzrost zadowolenia klientów, zaangażowania pracowników i zrównoważony rozwój – to kluczowe cele nowej strategii biznesowej Grupy CCC – GO.25 Everything fashion. Omnichannel platform. W jej ramach spółka planuje dalszy rozwój w modelu platformy omnichannel, która skupia funkcjonujące w grupie szyldy (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, DeeZee). Spółka chce być aktywnym uczestnikiem całej ścieżki zakupowej klientów, którzy kupują w coraz bardziej złożony i wielokanałowy sposób.

– Przez ostatnie półtora roku pandemii rynek mocno się zmienił. Wybrane trendy przyśpieszyły, a nowe zyskują na znaczeniu. Jako grupa dobrze przepracowaliśmy ten czas i wychodzimy z tego okresu wzmocnieni. Chcemy być jednocześnie jak najlepiej przygotowani na najbliższe lata i wykorzystać wszystkie nadarzające się szanse. Dlatego przygotowaliśmy aktualizacje strategii. Dziś, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju, budując modową platformę omnichannel– mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Ogłoszona w styczniu 2020 r. strategia GO.22 Grupy CCC zapowiadała szereg zmian w działalności spółki. Do najważniejszych z nich należały: rozwój produktu i komunikacji marketingowej, inwestycje w technologię i cyfryzację, rozwój kanałów sprzedaży online – w tym nowych narzędzi i usług dla klientów, a także eliminacja aktywów i projektów niestrategicznych. Grupa zrealizowała zdecydowaną większość z planowanych działań. Jednocześnie pandemia znacząco zintensyfikowała realizację kierunków przyjętych wówczas przez spółkę. W związku z tym, po niespełna dwóch latach od publikacji, grupa zdecydowała się na aktualizację strategii i jej dostosowanie do zmienionego otoczenia.

– W ostatnich kilkunastu miesiącach transformacja zachowań konsumenckich znacząco przyśpieszyła. Preferencje zakupowe przesunęły się jeszcze mocniej w stronę cyfrowych kanałów sprzedaży i dziś klienci oczekują jeszcze bardziej, nowoczesnej, szybkiej i spójnej dla różnych kanałów obsługi – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. – Nasza organizacja zawsze odważnie wprowadzała zmiany i intensywnie się rozwijała. Tak jest i tym razem – chcemy zwielokrotnić potencjał, który dziś posiadamy. Łączymy świat online z offline i dostarczamy klientom nowe doświadczenia zakupowe.

Kluczowe cele i aspiracje strategiczne, które spółka zamierza osiągnąć do 2025 roku, obejmują:

 • trzykrotne zwiększenie rocznych przychodów grupy w stosunku do roku kończącego się 31.10.2021,
 • osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA powyżej 12%,
 • udział przychodów z nowych kategorii produktowej (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,
 • ponad 60% udział kanału online w przychodach grupy,
 • poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału w grupie,
 • rating MSCI ESG na poziomie A+
 • wskaźnik zaangażowania pracowników o ponad 10 p.p. ponad średnią dla sektora.

– Wzrost biznesu, zadowolenie klienta, rozwój produktu, dalsza cyfryzacja i zrównoważony rozwój – to główne kierunki, którymi chcemy podążać. Naszą misją jest udostępnianie mody dla każdego, wszędzie. Dzięki realizacji założonych celów chcemy stać się omnikanałową platformą modową nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tych ambicji – zapowiada Marcin Czyczerski.

Osiągnięcie celów postawionych w nowej strategii realizowane będzie w oparciu o platformę omnichannel, której fundamenty stanowić będą:

 • Produkt. W portfolio Grupy CCC znajdują się własne marki oraz ponad 1000 brandów zewnętrznych. Całościowo oferta produktowa pokrywa potrzeby różnych grup klientów. Spółka stawia na rozwój nowych, poza obuwiem, kategorii produktowych. W ten sposób dąży do rozwijania unikalnego ekosystemu obiegu produktów, z wykorzystaniem zarówno kanałów full-price, jak i off-price.
 • Komunikacja i baza kliencka. Budowa bazy klientów i wykorzystanie zaawansowanej analityki to jeden z kluczowych elementów platformy omnichannel. Działania skierowane do konsumentów opierać się będą na jeszcze większej personalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kanałów dostępu, budowaniu wartości klienta i zarządzaniu nią w pełnym cyklu życia.
 • Technologia. Celem grupy jest dalszy intensywny rozwój w obszarze technologicznym. Jego filarami będą omnikanałowe doświadczenie klienta, nowoczesne sklepy wyposażone w rozwiązania cyfrowe, robotyzacja i innowacje.
 • Łańcuch dostaw. Nowoczesna logistyka i łańcuch dostaw pozostają przewagą konkurencyjną Grupy CCC. Spółka zamierza wykorzystać pełnię potencjału w tym zakresie dzięki holistycznemu spojrzeniu end-to-end, nowym kierunkom i dywersyfikacji dostaw, rozwojowi logistyki e-commerce oraz pełnej integracji zapasu sklepowego i magazynowego.
 • Zrównoważony rozwój. Ekologiczne kolekcje, redukcja emisji scope 1-3, równość i różnorodność w miejscu pracy, a także przestrzeganie najwyższych standardów przez partnerów biznesowych to cele uwzględnione w nowej strategii spółki.
 • Kultura i ludzie. Proces realizacji planów i ambicji grupy wspierać będzie kultura organizacyjna. Opiera się ona na takich wartościach jak: koncentracja na kliencie, przedsiębiorczość i zespołowość. Cele strategiczne w tym obszarze to wzrost o 10 pkt. wskaźnika NPS we wszystkich szyldach grupy, trzykrotnie większy zespół FashionTech oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników (+10 p.p. powyżej średniej dla branży).

– Motto naszej strategii to Everything fashion, Omnichannel Platform. To podkreśla, że wypływamy na szersze wody, na większy rynek. Obok obuwia będziemy bardzo mocno rozwijać odzież i inne modowe kategorie, bo mamy klientów, zasoby i umiejętności do tego. „Omnichannel platform” oznacza, że łatwo dodajemy nowe kategorie, marki i produkty, dla różnych segmentów klienckich i z różnych półek cenowych. Oznacza też, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie klient nas może potrzebować – bo jesteśmy mocni i w sklepach i w świecie cyfrowym. Mamy dość unikalny, silny model biznesowy, a szanse po pandemii na zdobycie większego udziału w rynku są ogromne – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy CCC.

Grupa CCC to obecnie pięć marek (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee), które wzajemnie się uzupełniają, pokrywając różne segmenty klientów. Za ich pośrednictwem grupa będzie umacniać pozycję na rynkach macierzystych, a rozwój międzynarodowy zaplanowany jest głównie dla kanału e-commerce.

Data publikacji: 25.11.2021
Przeczytaj również

Rynek:
Spółka Greenpoint przejęła markę Top Secret wraz z jej sklepami stacjonarnymi oraz e-commerce

W dniu 30.12.2023 spółka Greenpoint podpisała z Redan S.A. warunkową umowę zakupu sieci sklepów stacjonarnych, a także e-commerce marki Top… więcej »

Rynek:
Społeczny wymiar sportu staje się coraz ważniejszy

O wyzwaniach minionego roku i perspektywach dla branży outdoorowej w 2024 roku opowiada Michael Levi, dyrektor sprzedaży na Europę w Columbia… więcej »

Rynek:
Grupa Esotiq & Henderson ponownie notuje rekord sprzedaży i utrzymuje marże

Polski producent bielizny zanotował po trzech kwartałach br. 204,4 mln zł… więcej »