Central Asia Fashion, Ałmaty (Kazachstan)

Data publikacji: 26.10.2017