Czy Adidas stracił wyłączne prawa do „trzech pasków”?

fot. serwis prasowy Adidas

19 czerwca 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (dalej: „Sąd”) oddalił skargę niemieckiego producenta odzieży i obuwia sportowego Adidas AG i utrzymał w mocy decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) o unieważnieniu znaku towarowego graficznego, który został przedstawiony w następujący sposób:

adidas-prawo-do-trzech-paskow-rynek-mody-fashion-business

Źródło: https://euipo.europa.eu/

Zgodnie z opisem zawartym w zgłoszeniu „znak ten składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt w dowolnym kierunku.” Przeznaczony jest on dla oznaczania towarów z klasy 25 Klasyfikacji nicejskiej, tj. dla „odzieży, obuwia, nakryć głowy”.

16 grudnia 2014 r. belgijska spółka Shoe Branding Europe BVBA wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie ww.  znaku. 30 czerwca 2016 r. EUIPO uwzględniło ten wniosek uznając, że oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego, zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania. 18 sierpnia 2016 r. Adidas złożył odwołanie od powyższej decyzji podnosząc, że znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

Według Sądu Adidas nie wykazał, aby ten unijny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w całej UE. Zdaniem Sądu udowodniono taką zdolność tylko w 5 państwach (w Niemczech, Estonii, Hiszpanii, Francji i Rumuni), na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych, bazujących na przedstawieniu graficznym znaku identycznym jak w zgłoszeniu. Większość  pozostałych przedłożonych przez Adidas dowodów nie została uwzględniona, w tym wyniki badań rynkowych przeprowadzone w innych krajach, ponieważ dotyczyły białych pasków na czarnym tle (odwrócone kolory). Według Sądu w odrzuconych dowodach brak istotnych cech tego znaku, takich jak jego kolorystyka:

adidas-prawo-do-trzech-paskow-rynek-mody-fashion-business-pl

(przykłady dowodów przedstawionych przez Adidas)
Źródło: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11971200

PRAWO DOZWOLONYCH WARIANTÓW
Firma Adidas przedłożyła jako dowody na używanie znaku również ilustracje pochodzące z katalogów lub innych materiałów reklamowych, które ukazują towary opatrzone różnymi oznaczeniami z trzema paskami. Według Adidasa zaskarżona decyzja naruszała m.in. tzw. prawo dozwolonych wariantów. Zgodnie z tą regułą używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, uważa się za używanie tego zarejestrowanego znaku towarowego.

Jednak zdaniem Sądu im prostszy znak, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie on miał charakter odróżniający i tym bardziej prawdopodobne jest, że zmiana tego znaku wpłynie na jedną z jego podstawowych cech i postrzeganie tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Dla takich znaków o „niezwykle prostym charakterze” należy przedstawić dowody na ich używanie, które jak najwierniej oddadzą ich sposób przedstawienia na oznaczanych towarach. Tym samym Sąd uznał, że ze względu na skrajną prostotę rozpatrywanego znaku towarowego, nawet przy zachowaniu silnego kontrastu między trzema paskami a tłem charakterystycznego dla zarejestrowanego znaku, nie można uznać odwrócenia kolorów za nieznaczną zmianę w stosunku do zarejestrowanej postaci tego oznaczenia.

ZNAK GRAFICZNY CZY TYPU WZÓR ?
Należy odróżnić znaki towarowe graficzne i typu wzór. Ten pierwszy chroni wizualizację graficzną, (widoczną grafikę) przedstawioną w zgłoszeniu. Ten drugi, jest rodzajem motywu zdobniczego, który można odtworzyć w różnych wymiarach i proporcjach w zależności od towarów, na których zostaje naniesiony. Znak typu „wzór” składa się więc wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów. Zdaniem Adidas znak towarowy, choć został formalnie oznaczony jak graficzny, spełniał warunki do uznania go za znak typu wzór. W szczególności trzy równoległe paski w jednakowej odległości od siebie stanowiące rozpatrywany znak, zdaniem Adidas, mogą zostać przedłużone lub ucięte na różne sposoby, w tym skośnie. Jednak Sąd nie podzielił tego poglądu uznając, że ani z graficznego przedstawienia znaku towarowego, ani z jego opisu nie wynika, że składa się z szeregu regularnie powtarzających się elementów.

CZYM SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO  „TRZY PASKI” DLA ADIDASA?

Konkludując, firma Adidas AG nadal posiada liczne znaki towarowe graficzne czy pozycyjne zarejestrowane zarówno na terenie UE jak i USA, które nadal chronią jej wyłączne prawa do używania tego oznaczenia na oferowanych towarach. Powyższe orzeczenie ogranicza się do pojedynczego, konkretnego przedstawienia znaku „3-paskowego” i nie wpływa na szeroki zakres ochrony, jaką Adidas posiada dla szerokiej gamy pozostałych oznaczeń „3-paskowych”. Niewykluczone również, że Adidas odwoła się od powyższego orzeczenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zasygnalizować należy, że w powyższym orzeczeniu zawarto praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, w tym z branży kreatywnej. Dla skutecznego zabezpieczenia oznaczenia należy wybrać, adekwatny do oczekiwanej ochrony, rodzaj znaku towarowego, zadbać o realistyczne przedstawienie tego znaku w zgłoszeniu oraz jego sugestywny opis odpowiadający wybranej grafice.

PRZYKŁAD:
Jeśli przedsiębiorca planuje uzyskać ochronę na oznaczenia typu powtarzające się elementy, jak deseń czy faktura ubrania, obuwia albo innych dodatków, to powinien zarejestrować znak towarowy typu wzór, a nie graficzny.
Dla porównania poniżej przedstawiamy przykłady innych znaków towarowych graficznych i typu wzór:

 znak-towarowy-prawo-mody-rynek-fashion-business-pl

znak-wzorzysty-prawo-rynek-mody-fashion-business-pl
Źródło: https://euipo.europa.eu/

Zwracamy również uwagę, że w razie ewentualnego sporu oznaczenie nie posiada wtórnej zdolności odróżniającej, wspomniane badania rynkowe są jednymi z najsilniejszych dowodów na wykazanie, iż znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania. Z tego względu tak ważne jest, aby takie raporty były przygotowane profesjonalnie i fachowo, bazując na oznaczeniu przedstawionym w zgłoszeniu znaku do ochrony, a nie przedstawionym np. w odwrotnej kolorystyce czy dowolnych kontrastujących kolorach.

Źródło:
Orzeczenie Sądu Unii Europejskiej z 19 czerwca 2019 r., o sygnaturze T-307/17
Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii.

Masz pytania z zakresu prawa? Napisz do nas. Prawnicy z kancelarii „Kondrat i Partnerzy” wybierają ciekawe casusy, udzielając wnikliwej odpowiedzi na wybrane zagadnienia.

Data publikacji: 28.06.2019
Przeczytaj również

Prawo:
Rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Czy to koniec z tzw. fałszywymi promocjami?

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego… więcej »

Prawo:
Nieuczciwa konkurencja pracowników – jak jej zapobiegać?

Coraz częściej zdarza się, że pozycja pracodawcy na rynku pogarsza się z uwagi na działalność pracowników, którzy korzystając z… więcej »

Prawo:
Pojawia się i znika, czyli o prawnych aspektach sklepów tymczasowych

Sklepy tymczasowe, czyli tzw. pop-up stores, stanowią nowy kanał kontaktu z klientami i cieszą się coraz większą popularnością. Polscy… więcej »