Czy Zara podrobiła projekty spodni Diesel i sandałów Marni? Jak chronić wzory

Jaką ochronę daje nam prawo do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego i kiedy warto rejestrować swoje projekty.

Za prekursorką mody Coco Chanel przypomnieć należy, że: „Moda przemija, styl pozostaje.” Jednak w branży odzieżowej mamy do czynienia z powszechnym zjawiskiem tzw. fast fashion. Coraz częściej kolekcje wprowadzane są nie tylko dwa razy w roku na sezony wiosna–lato i jesień–zima, ale nawet co kilka miesięcy. Trendy szybko się zmieniają, a wskutek tego inwestycje w ochronę praw z rejestracji wzorów przemysłowych nierzadko stają się dla projektantów nieopłacalne. Rodzi się więc pytanie, czy dom mody albo projektant, który nie podjął kroków prawnych w celu ochrony swoich projektów może się skutecznie bronić przed konkurencją.

W ostatnim czasie na rynku mody głośno było o sprawie podrobienia projektów dżinsów „rurek” marki Diesel i sandałów Marni przez hiszpańską sieć Zara. Sąd w Mediolanie (sygnatura akt 5390/2018) potwierdził, że Zara naruszyła prawo do zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego należącego do włoskiej spółki Diesel (numer rejestracji 2649491-0002), ale również prawa do niezarejestrowanego wzoru tej marki, tj. damskich spodni „skinny jeans SKINZEE-SP2”. Doszło również do naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego – sandałów zimowych „FUSSBET” należącego do spółki Marni. Sąd nakazał sieci Zara m.in. zaprzestanie wszelkiej działalności związanej ze wzorem „SKINZEE-SP2” w zakresie produkcji i sprzedaży oraz wycofania tych towarów z obrotu w odniesieniu do całego terytorium UE.

rejestracja-wzorów-towarowych-na-rynku-mody

(Niezarejestrowany wzór „SKINZEE-SP2” Diesel)
Źródło: https://pl.diesel.com/en/home

rejestracja-wzorów-towarowych-na-rynku-obuwia

(Niezarejestrowany wzór „FUSSBET” Marni)
Źródło: http://www.marni.com/pl/shop-online/women/fussbett

wzór-przemysłowy-diesel

(Wspólnotowy wzór przemysłowy należący do DIESEL S.P.A., numer rejestracji 2649491-0002)

Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002649491-0002 )

W świetle powyższej sprawy wskazać należy, że na podstawie unijnych przepisów chroniony jest zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany wzór przemysłowy. Oba rodzaje wzorów, aby podlegały ochronie muszą być nowe i posiadać indywidualny charakter. Chronią one estetyczne, zewnętrzne przedstawienie produktu. Jednak niezarejestrowany wzór na tle zarejestrowanego wzoru niezależnie od występujących między nimi podobieństw odznacza się szeregiem swoich własnych cech wpływających na sposób i zakres jego ochrony.

Czas trwania ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego trwa 3 lata, począwszy od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie, czyli przykładowo od dnia:
– zaprezentowania go np. na pokazie mody i to w dowolnymi miejscu na świecie, o ile pokaz ten był powszechnie znany dla konkurentów z unijnego rynku,
– wykorzystaniu w handlu w danej branży np. oferowania w katalogu,
– udostępnienie w internecie, o ile strona internetowa zawiera znaczniki czasu odnoszące się do historii modyfikacji strony internetowej, które pozwolą na ustalenie dokładnej daty ujawnienia,
lub ujawnieniu w inny sposób.

Ujawnienie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ma kluczowe znaczenie dla bytu tego prawa własności przemysłowej. Brak dostatecznego ujawnienia wzoru powoduje, że brak jest przedmiotu ochrony, przedmiotu jego naruszenia, a w konsekwencji nie można uznać za bezprawne działań konkurenta. Przy badaniu ujawnienia wzoru przeprowadza się ogólną ocenę dowodów wskazujących na ten fakt uwzględniając wszystkie istotne okoliczności sprawy. Konieczne są tutaj twarde i mocne dowody na ujawnienie wcześniejszego wzoru, a takiego ujawnienia nie można udowodnić na podstawie prawdopodobieństw lub domniemań.Zwracamy uwagę, że ujawnienie wzoru pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności nie jest uznawane za jego publiczne udostępnienie. Mowa tutaj o ewentualnych negocjacjach handlowych między stronami, w których wyraźnie zastrzeżono, że określone informacje mają pozostać poufne.

Właścicielowi wzoru przysługuje wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, a w szczególności: wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach, ale wyłącznie w przypadku, jeżeli sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru, czyli jest jego wierną i oczywistą kopią. Nie ma miejsca ochrona produktu w oparciu o niezarejestrowany wzór przemysłowy, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, który – jak można uznać – nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela. Tym samym wprowadzony do produktu jakikolwiek element twórczy wobec wzoru potencjalnie naruszanego może wyłączyć możliwość zastosowania ochrony w oparciu o niezarejestrowany wzór przemysłowy. Jest to rezultat przyjęcia koncepcji ochrony produktu w oparciu o niezarejestrowany wzór przemysłowy jedynie przed jego wiernym skopiowaniem.

Zasygnalizować należy, że zarejestrowany wzór przemysłowy daje szerszą ochronę niż niezarejestrowany albowiem chroni wzór nie tylko przed dosłownym skopiowaniem, imitacją, ale również przed niedozwolonym naśladownictwem, różniącym się nieco od pierwotnego wzoru. W świetle powyższego należy postarać się o uzyskanie praw z rejestracji na wzory, które mają tworzyć rozpoznawalny styl przedsiębiorcy. Należy ocenić, które wzory ów styl będą tworzyć i to dla takich rozwiązań wystąpić o silniejszą ochronę z rejestracji, tak jak to uczynił Diesel w zakresie ww. kroju dżinsów. I to począwszy od projektów sukni, flakonów perfum po charakterystyczne sprzączki czy zapięcia. W przypadku „sezonowych” rozwiązań można poprzestać na ochronie w oparciu o niezarejestrowane wzory przemysłowe.

Podstawa prawna:
art. 1 ust. 2, art. 7 ust. 1,  8 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz.UE.L 2002).

Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

O kancelarii:
Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii.

Data publikacji: 20.08.2018
Przeczytaj również

Aktualności:
Handel internetowy pod lupą. Nowe przepisy mają chronić przed manipulacją

78% polskich internautów przyznaje, że w ciągu ostatnich 30 dni kupiło coś przez internet, a 59% nie spotkało się podczas swoich zakupów z… więcej »

Prawo:
Rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Czy to koniec z tzw. fałszywymi promocjami?

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego… więcej »

Prawo:
Nieuczciwa konkurencja pracowników – jak jej zapobiegać?

Coraz częściej zdarza się, że pozycja pracodawcy na rynku pogarsza się z uwagi na działalność pracowników, którzy korzystając z… więcej »