Grupa CCC podsumowała IV kwartał 2018

fot. CCC

Zarząd CCC opublikował wstępne dane finansowe za czwarty kwartał 2018 roku. Wynika z nich, iż sprzedaż spółki wzrosła o 25%. Widać też, że coraz większe znaczenie zyskuje e-commerce. W ostatnim kwartale roku już jedna piąta sprzedaży grupy pochodziła z tego właśnie kanału. Jednocześnie odnotowano nieco mniejszy zysk EBITDA, niż rok temu, co tłumaczone jest niesprzyjającą pogodą.

Jak czytamy w podsumowaniu wyników, grupa konsekwentnie realizuje plan wzrostu powierzchni handlowej, budując platformę pod dalszy rozwój potencjału sprzedażowego. Sukcesywnie spadają koszty funkcjonowania sklepów oraz poziom zapasów na metr kwadratowy. Skutecznie kontynuowana jest praca nad poprawą kapitału obrotowego. Sprzedaż grupy CCC wyniosła w czwartym kwartale 2018 roku 1 603 mln PLN, co oznacza wzrost o 25% licząc rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wzrósł o 24%, do 818 mln PLN.

Marża brutto wzrosła zarówno w kanale stacjonarnym (53,5%, wzrost o 0,1 p.p.), jak i e-commerce (41,8%, wzrost o 0,4 p.p.). Na poziomie grupy odnotowano nieznaczny spadek („rozwodnienie”) marży brutto, o 0,4 p.p. (do poziomu 51,1%), wynikający ze zmiany struktury przychodów – w rezultacie rosnącego udziału e-commerce w sprzedaży. Na osiągnięty zysk EBITDA, na poziomie 201 mln PLN (220 mln w Q4 2017 – spadek o 9% rdr), wpłynęła przede wszystkim niższa sprzedaż w cenie pierwszej na początku kwartału, będąca konsekwencją niesprzyjającej pogody.

Koszty wzrosły do poziomu 673 mln PLN (458 mln PLN w Q4 2017), przede wszystkim w związku z konsolidacją przejętych spółek (łącznie 131 mln PLN, w tym: 96 mln PLN KVAG, 32 mln PLN CCC Rumunia oraz 3 mln PLN DeeZee) oraz wzrostem powierzchni (63 mln PLN) i skali e-commerce (16 mln PLN). Wyraźne postępy widać w zakresie ograniczania kosztów sklepów – dzięki optymalizacji procesów biznesowych udało się je obniżyć o 11% rdr, w przeliczeniu na m2, i to w warunkach wysokiej presji płacowej. Ostatecznie Grupa CCC wypracowała w czwartym kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 126 mln PLN (-18% rdr). CCC kontynuuje z powodzeniem prace nad optymalizacją kapitału obrotowego. Zobowiązania handlowe wzrosły o 620 mln PLN do poziomu 856 mln PLN. Ponadto, poziom zapasów w przeliczeniu na metr kwadratowy spadł o 3% rdr i jest na najniższym poziomie od 2016 r.

Sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 328 mln PLN (199 mln PLN W Q4 2017, wzrost o 64% rdr) i stanowi już 20% przychodów grupy. Za dynamiczny rozwój w tym kanale sprzedaży odpowiada głównie eobuwie.pl. W segmencie e-commerce uwzględnione są także wyniki DeeZee oraz sprzedaż Voegele w kanale online.

 „Wyniki czwartego kwartału w dużej mierze zdeterminowane były czynnikami pogodowymi, a w szczególności wysoką temperaturą odnotowaną w październiku, który jest dla CCC najważniejszym miesiącem w roku. Nie sprzyjało to sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej w cenach pierwszych. Przy dynamicznie rozwijającej się powierzchni handlowej kluczowa jest dla nas rentowność sklepów, którą podnosimy skutecznie redukując koszty ich funkcjonowania. Bardzo ważnym zdarzeniem było podjęcie decyzji o sprzedaży CCC Germany, co pozwoliło wyeliminować nierentowną część biznesu. Najważniejszym zadaniem dla CCC pozostaje rozwój produktu, dostosowanie go do potrzeb klienta i wzmocnienie nowych kanałów sprzedaży. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez rozbudowywanie portfolio dostępnych marek, w tym Gino Rossi, DeeZee, brandów sportowych oraz wielowymiarowy rozwój e-commerce i omnichannel. Spodziewamy się, że wyniki tych działań będą widoczne w kolejnych kwartałach.” – komentuje Marcin Czyczerski, wiceprezes CCC ds. finansowych.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec Q4 2018 wynosiła ponad 660 tys. m² i liczyła 1125 sklepów, w tym ponad połowę za granicą. Przychody w 2018 roku osiągnęły poziom ponad 4,7 mld zł. Grupa CCC obecna jest łącznie w 23 krajach (18 offline i 15 online). Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniała ponad 14 000 pracowników.

Data publikacji: 21.03.2019
Przeczytaj również

Rynek:
Spółka Greenpoint przejęła markę Top Secret wraz z jej sklepami stacjonarnymi oraz e-commerce

W dniu 30.12.2023 spółka Greenpoint podpisała z Redan S.A. warunkową umowę zakupu sieci sklepów stacjonarnych, a także e-commerce marki Top… więcej »

Rynek:
Społeczny wymiar sportu staje się coraz ważniejszy

O wyzwaniach minionego roku i perspektywach dla branży outdoorowej w 2024 roku opowiada Michael Levi, dyrektor sprzedaży na Europę w Columbia… więcej »

Rynek:
Grupa Esotiq & Henderson ponownie notuje rekord sprzedaży i utrzymuje marże

Polski producent bielizny zanotował po trzech kwartałach br. 204,4 mln zł… więcej »