Grupa CCC podsumowuje ubiegły rok i przedstawia perspektywę na kolejne miesiące

Grupa informuje, że zamknęła 2022 r. (luty’22-styczeń’23) przychodami na poziomie 9,1 mld PLN, co daje blisko 23% wzrost rdr. Spółka utrzymuje wysoki udział e-commerce w sprzedaży, na poziomie 52%. Pomimo licznych wyzwań otoczenia biznesowego, z którymi mierzył się w zeszłym roku rynek handlu, Grupa utrzymała wynik EBITDA na zbliżonym rdr poziomie.

Podsumowując rok obrotowy, Spółka przedstawiła także perspektywę na kolejne miesiące. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży, poprawa rentowności w każdym segmencie (CCC, eobuwie.pl, MODIVO, HalfPrice), a także skokowe zdelewarowanie oraz zmiana struktury finansowania, to kluczowe cele Grupy na 2023 rok.

– Za nami kolejny, trzeci rok wyzwań na rynku handlu. Liczne zmiany otoczenia makroekonomicznego, będące następstwem m.in. wybuchu wojny w Ukrainie, miały znaczący wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również bezpośrednio na klienta i jego decyzje zakupowe. Wdrażany sukcesywnie przez ostatnie lata nowy model biznesowy, pozwolił nam w tym czasie adekwatnie odpowiedzieć na nowe potrzeby konsumentów – zarówno od strony produktowej, cenowej, jak i wygody zakupów jaką daje omnichannel. Dzięki temu, nie tylko utrzymaliśmy, ale i zwiększyliśmy nasze udziały na rynku – powiedział Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC Co ważne, kluczowe inwestycje związane ze wspomnianą zmianą modelu biznesowego są już za nami. Liczymy na to, że jeśli zgodnie z prognozami sytuacja makroekonomiczna ustabilizuje się, 2023 rok będzie dla Grupy CCC czasem zarówno kontynuowania wzrostów sprzedaży, jak i odbudowy rentowności.

Grupa CCC konsekwentnie rozwija model omnichannel. W roku obrotowym 2022 (luty’22-styczeń’23) Grupa CCC uzyskała wzrost przychodów, które osiągnęły poziom 9,1 mld PLN (tj. +23% rdr). Ponad połowę tej wartości (52%) stanowił e-commerce. Do wysokiej dynamiki sprzedaży kontrybuowały wszystkie główne segmenty Grupy, tj. CCC (+13%), eobuwie.pl (+8%), Modivo (+66%) oraz Halfprice (+256%). Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, Spółka zamknęła 2022 rok wynikiem EBITDA na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego (tj. 531 mln PLN).

CCC

Przeprowadzona transformacja widoczna na poziomie operacyjnym w CCC, sprawiła, że
w Polsce w 2022 r. szyld ten rósł szybciej (+15%) niż rynek (+12%)[1]. Coraz większą rolę odgrywają
w nim cyfrowe kanały sprzedaży. Uruchomiony niespełna 4 lata temu sklep online ccc.eu osiągnął w 2022 r. blisko 1 mld zł przychodów i stanowi już przeszło 20% udziałów w sprzedaży szyldu. Aplikacja mobilna CCC przekroczyła 11 mln pobrań przez klientów (realizując cel strategiczny z trzyletnim wyprzedzeniem) i stała się głównym kanałem sprzedaży cyfrowej CCC. Przez 8 ostatnich kwartałów z rzędu, CCC poprawiało swoją omnnichannelową sprzedaż/m2, powracając w granice rekordowych poziomów z roku 2018. W szyldzie CCC skupiamy się obecnie przede wszystkim na efektywności kosztowej i optymalizacji kapitału obrotowego – w obu przypadkach z sukcesami. W czwartym kwartale 2022 koszty CCC spadły o 9%, przy wzroście sprzedaży o 21%. Wartość zapasów na koniec roku obniżyła się z kolei o 28%, poprawiając ich rotację aż o 80 dni. To efekt licznych działań, począwszy od planowania zakupów, aż po zarządzanie towarem w trakcie sezonu, realizowanych zgodnie z naszymi zapowiedziami w ostatnich kilku latach. A to nie koniec – cel strategiczny 200 dni osiągniemy już w 2023 roku – dodaje Marcin Czyczerski.

HalfPrice

Dodatnie przepływy operacyjne segmentu CCC pozwoliły na dalsze rozwijanie najmłodszego w Grupie szyldu HalfPrice. Na koniec roku sieć off-price liczyła 91 sklepów w 8 krajach – na przestrzeni 2022 r. otwartych zostało 41 nowych sklepów, a HalfPrice zadebiutował na 4 nowych rynkach. Strategia rozwoju oferty produktowej, rosnący zasięg sieci handlowej oraz kampanie marketingowe pozwoliły na osiągnięcie blisko 50% rozpoznawalności HalfPrice wśród klientów i podwojenie jej w mniej niż rok. W rezultacie, do wysokiej dynamiki sprzedaży szyldu kontrybuuje nie tylko rozwój sieci sklepów, ale także skokowy wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) – w czwartym kwartale 2022 wyniósł on 30% i niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie. Rok 2022 był przełomowy dla HalfPrice – po półtora roku od debiutu osiągnął rentowność operacyjną, a w trzecim i czwartym kwartale marża EBITDA HalfPrice przekroczyła poziom 12%.

Eobuwie.pl (Grupa Modivo)

Eobuwie.pl sukcesywnie zwiększa sprzedaż (+33% CAGR w latach 2018-2022). – Pomimo zeszłorocznych licznych wyzwań całego sektora multibrand ecommerce, eobuwie.pl konsekwentnie rośnie. Warto dodać, że w tym czasie przechodziło ono także fundamentalne zmiany w obszarze technologii – co stanowiło dodatkowe obciążenie. Nowoczesny, skalowalny, umożliwiający dalszy rozwój system posłuży jednak na lata i pozwoli utrzymać eobuwie.pl pozycję lidera w swojej kategorii. Obecnie wdrażamy szereg działań w celu konsekwentnej odbudowy wysokiej rentowności szyldu: optymalizujemy koszty operacyjne i aktywnie zmniejszamy zapas. Przy stabilnym otoczeniu biznesowym, spodziewamy się coraz lepszych rezultatów z kwartału na kwartał –  powiedział Damian Zapłata, prezes zarządu Grupy Modivo.

W eobuwie.pl 2022 rok był początkiem ważnych zmian technologicznych – na głównych rynkach rozpoczęto migrację sklepu na nową platformę e-commerce, będącą fundamentem jego funkcjonowania. Spółka planuje zakończyć ten proces jeszcze w 2023 r. Ponadto, w październiku 2022 r. zadebiutowała nowa aplikacja mobilna eobuwie.pl – pozwalająca na lepsze doświadczenia zakupowe, a w rezultacie także na wyższy współczynnik konwersji. W 2023 roku realizowane będą również prace nad nową aplikacją mobilną dla szyldu Modivo.

Modivo (Grupa Modivo)

W 2022 r. największym i najważniejszym wdrożeniem w Grupie Modivo było uruchomienie marketplace platformy poprzez którą partnerzy mogą oferować swoje produkty klientom Modivo, przy zachowaniu spójnego doświadczenia zakupowego. W pierwszych kilku miesiącach działalności na marketplace zarejestrowało się przeszło 300 merchantów, z ofertą na poziomie ok. 150 tys. SKU. Dla Modivo to rozwiązanie to przede wszystkim możliwość skokowego zwiększenia szerokości oferty – bez dodatkowej inwestycji w kapitał obrotowy. – Na tle sektora bardzo szybko skalujemy ten szyld utrzymując wysoką rentowność (ponad 8% w 2022 r.) – dodaje Damian Zapłata.

Perspektywa 2023

Podsumowując rok obrotowy, Grupa CCC przedstawiła także perspektywę na 2023 rok. Spółka planuje
w tym czasie wygenerować co najmniej 10,2 mld PLN przychodów. Zakładany jest też wzrost rentowności EBITDA do poziomu powyżej 10%. Wspomniana poprawa rentowności, jak zapewnia firma, będzie widoczna nie tylko na poziomie Grupy, ale także w każdym z szyldów. Widzimy już pierwsze pozytywne trendy. W trwającym obecnie kwartale zanotowaliśmy 11% wzrost przychodów QTD. Co więcej, miesiąc do miesiąca, widzimy nie tylko poprawę trendu przychodów, ale także marży brutto – dodaje Marcin Czyczerski.

Grupa CCCCCCHalfPriceGrupa Modivo
Przychody [mld PLN]10,2-11,04,4-4,81,2-1,54,5-4,7
Marża brutto [%]47-5054-5645-4640-42
Wskaźnik kosztów [%]43-4447-4839-4039-40
Marża EBITDA [%]10-1214-1610-124-6
CAPEX [mln PLN]~320~160~160

Realizacja powyższych założeń uzależniona jest od czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji geopolitycznej w regionie.

Kończąc proces dogłębnej transformacji modelu biznesowego, Grupa CCC w nadchodzącym roku planuje także znaczące zmiany w strukturze finansowania, a co za tym idzie skokowe zdelewarowanie. – Do końca roku, chcemy zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe o blisko miliard złotych – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu Grupy CCC ds. Rozwoju, Klienta i Digital Zgodnie z planem przedstawionym w listopadzie 2022 r., pracujemy nad ograniczeniem finansowania dłużnego. Naszym kolejnym krokiem w tym kierunku będzie emisja akcji do 500 mln PLN. Jest to ważny instrument wspierający. Pozwoli nam on przyspieszyć zmianę struktury finansowania, a zarazem stworzy “poduszkę bezpieczeństwa” w przypadku ewentualnych dalszych wyzwań otoczenia biznesowego. Kolejne działania, które chcemy zrealizować jeszcze w tym roku, to leasback przestrzeni magazynowych połączony z refinansowaniem pozostałego zadłużenia. Docelowo będziemy dążyć do zwiększenia linii factoringu odwrotnego. Nasz plan zawiera również opcjonalne działania, o których włączeniu będziemy decydować na bieżąco w zależności od sytuacji na rynku, tj. IPO Modivo i dodatkowe finansowanie dla HalfPrice.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. dostępne jest na stronie: https://corporate.ccc.eu/

Zrównoważony Rozwój w Grupie CCC – raport niefinansowy za 2022 r.

Równolegle do wyników finansowych, Grupa CCC już po raz szósty podsumowała działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród przedsięwzięć realizowanych w ubiegłym roku na uwagę zasługują te związane ze środowiskiem naturalnym. Dzięki rozwojowi projektu Green CCChallenge i wprowadzeniu kompleksowego programu redukcji zużycia paliw i energii, Grupa CCC zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1+2 (emisje bezpośrednie oraz wynikające z zakupu energii) o 23,6% rdr. Emisja w zakresie 3 (emisje w łańcuchu dostaw) została zaraportowana po raz pierwszy już w 2021, natomiast w 2022 Grupa CCC skalkulowała najistotniejszą dla swojej działalności kategorię związaną z emisjami pochodzącymi z zakupionych produktów i usług.  Będąc świadomą wpływu na środowisko, Grupa CCC kontynuuje prace nad strategią dekarbonizacji, której celem jest określenie ścieżki i wyznaczenie konkretnych działań w dążeniu do osiągnięcia zeroemisyjności.

Z obszaru produktowego na uwagę zasługuje natomiast fakt, że portfolio Grupy CCC nieustannie rozszerzane jest o asortyment posiadający certyfikaty dla wykorzystywanych w nim materiałów. Udział skór pochodzących z certyfikowanych garbarni w roku 2022 wyniósł już niemal 58%, co stanowi wzrost o 19 p.p. rdr.

Nie zatrzymujemy się w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która jest integralną częścią naszej Strategii Biznesowej GO.25. Intensywnie pracujemy też nad dostosowaniem się do kolejnych wyzwań w odniesieniu do nowych europejskich wytycznych raportowania o zrównoważonym rozwoju. Mając świadomość wpływu na otoczenie, chcemy dalej wyznaczać wysokie standardy zrównoważonych działań na każdym poziomie dodaje Marcin Czyczerski.

Podsumowanie działań realizowanych przez Grupę CCC w obszarze Zrównoważonego Rozwoju w 2022 r. jest dostępne na: https://corporate.ccc.eu/


[1] Dane dla rynku obuwia w Polsce w 2022 r. (Euromonitor); dla szyldu CCC całość przychodów w Polsce w 2022 r.

Data publikacji: 18.04.2023
Przeczytaj również

Rynek:
Grupa CCC koncentruje się na poprawie rentowności i finalizuje proces refinansowania

Grupa CCC w Q1 2024 (luty’24 – kwiecień’24) odnotowała zysk EBITDA na poziomie 304 mln zł, wyższy o 244% rdr, dzięki skokowej poprawie… więcej »

Rynek:
Zalando podało wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

W pierwszym kwartale tego roku Zalando osiągnęło wzrost i poprawiło swoją rentowność. Firma podniosła jakość swojego asortymentu,… więcej »

Rynek:
LPP z rekordowym zyskiem w 2023 r. Jak spółka go wypracowała i co planuje w tym roku

Zdywersyfikowany model biznesowy łączący segment value-for-money w małych miejscowościach z tradycyjnym handlem w galeriach dużych miast i… więcej »