Grupa Redan poprawiła marżowość biznesu

Grupa Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszą połowę 2020 r., zgodnie z którym osiągnęła w tym okresie 62,5 mln zł przychodów. Zmiany w kolekcji oraz odpowiednio dobrana polityka handlowa zapewniły poprawę osiąganej marży o 12,1 p.p., co przełożyło się na lepszy o 9,4 mln zł wynik na działalności operacyjnej. Działalność Redan w obecnym modelu biznesowym opiera się na współpracy i świadczeniu usług w zakresie logistyki oraz IT na rzecz Top Secret.

Grupa Redan w pierwszym półroczu br. uzyskała 62,5 mln zł przychodów. To o 45,8% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego, którego wyniki nie są konsolidowane od lipca minionego roku. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -5,0 mln zł, co oznacza jednak poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 7,8 mln zł. Jednocześnie dzięki zwiększeniu marży handlowej o 12,1 p.p. do poziomu 50,9%, wynik na działalności operacyjnej poprawił się w ujęciu r./r. o 9,4 mln zł.

Na poziom sprzedaży oraz wyniki pierwszego półrocza 2020 r. wpłynęła przede wszystkim epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. W kwietniu br. nastąpił spadek przychodów w sklepach Top Secret o 94% w porównaniu do roku poprzedniego, w maju -46%, w czerwcu -30%, natomiast w lipcu, tak samo jak w sierpniu -12%.

„Odchylenie sprzedaży wynikało przede wszystkim ze spadku liczby wejść klientów do sklepów oraz zmniejszenia powierzchni sklepowych. Na podstawie doświadczeń z poprzednich sezonów dokonaliśmy natomiast rewizji modelu planowania, zasad projektowania kolekcji i polityki cenowej. Celem była optymalizacja sprzedaży oraz poziomu zapasu końcowego i zmiana charakteru kolekcji na bardziej handlowy. W kolekcji wiosna-lato 2020 wprowadziliśmy większe zróżnicowanie jakościowe i cenowe produktów, co skutecznie przełożyło się na zwiększone zainteresowanie klientów grupami asortymentowymi poddanymi tej strategii. Również wprowadzenie kolekcji jesień-zima 2020 spotkało się z pozytywnym odbiorem klientów” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

W minionym półroczu, w przeciwieństwie do zeszłego roku, nie było potrzeby dokonania hurtowej wyprzedaży stoków. Wpłynęło to również na niższe obroty, ale ochroniło poziom wypracowanej marży handlowej. O 45% zmniejszyła się także sprzedaż do odbiorców hurtowych, czyli przede wszystkim na rynek rosyjski i do odbiorców eksportowych. Z kolei zwiększenie udziału nowych kolekcji w sprzedaży internetowej oraz możliwość zastosowania niższych upustów wpłynęło na poprawę w ujęciu r/r. marży procentowej w kanale e-commerce o 7,5 p.p. oraz o 1/3 w ujęciu wartościowym. Przy jednoczesnym spadku wydatków marketingowych pozytywnie przełożyło się to na rentowność działalności online.

Poziom kosztów bezpośrednich w pierwszym półroczu 2020 r. zmniejszył się natomiast o 36% czyli 20,8 mln zł w ujęciu r./r. Było to efektem spadku kosztów prowizji franczyzowych, spadku kosztów sklepów własnych, spadku kosztów obsługi działalności zagranicznej oraz niższych kosztów obsługi logistycznej i oszczędności na kosztach centrali, a także e-commerce. Na koniec czerwca br. łączna powierzchnia sklepów Top Secret oraz marki Troll i outletów wynosiła 29,2 tys. m2, co oznacza spadek o 21% r./r. Sieć handlowa liczy około 190 sklepów zlokalizowanych wyłącznie na polskim rynku.

Po sprzedaży udziałów zależnej spółki Top Secret pod koniec sierpnia br., działalność Redan cały czas jest ściśle związana z branżą odzieżową. W szczególności obejmuje ona różne usługi realizowane na rzecz marki Top Secret, które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r.

Głównym celem Top Secret na najbliższe okresy jest stopniowy wzrost sprzedaży oraz odzyskanie rentowności działania. W dalszej perspektywie planowane jest dostosowanie mapy kanałów dystrybucji do nowych warunków funkcjonowania po okresie pandemii, która już zmieniła nawyki zakupowe konsumentów. Zakładany jest także zrównoważony rozwój sieci sklepów.

Data publikacji: 7.10.2020
Przeczytaj również

Rynek:
Spółka Greenpoint przejęła markę Top Secret wraz z jej sklepami stacjonarnymi oraz e-commerce

W dniu 30.12.2023 spółka Greenpoint podpisała z Redan S.A. warunkową umowę zakupu sieci sklepów stacjonarnych, a także e-commerce marki Top… więcej »

Rynek:
Społeczny wymiar sportu staje się coraz ważniejszy

O wyzwaniach minionego roku i perspektywach dla branży outdoorowej w 2024 roku opowiada Michael Levi, dyrektor sprzedaży na Europę w Columbia… więcej »

Rynek:
Grupa Esotiq & Henderson ponownie notuje rekord sprzedaży i utrzymuje marże

Polski producent bielizny zanotował po trzech kwartałach br. 204,4 mln zł… więcej »