HubStyle: 57% wzrostu w 2016 roku

fot. cardiobunny.com

Dynamiczny rozwój segmentu sprzedaży odzieży, koncentracja na innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omnichannel, intensyfikacja działań marketingowych, optymalizacja procesów operacyjnych – to najważniejsze osiągnięcia Grupy HubStyle, która 24 marca 2017 r. opublikowała swój raport roczny za 2016 r. W jego trakcie przychody Grupy wzrosły o 57%. HubStyle zaktualizował również swoją strategię rozwoju.

W 2016 r. Grupa HubStyle wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 57 proc. w porównaniu do 2015 r. Dynamiczny wzrost przychodów całej Grupy Kapitałowej to przede wszystkim efekt realizacji strategii i wzrostu skali działalności w segmencie sprzedaży odzieży. Po raz pierwszy w historii Grupy ten segment działalności wygenerował ponad połowę jej przychodów, czyli 53 proc.

„Mamy za sobą rok, który pozwolił nam wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji odzieży w kanale e-commerce. Pracowaliśmy nad rozwojem i optymalizacją w całej Grupie aby móc zwiększać skalę działalności, usprawnić procesy i wzmocnić naszą pozycję rynkową. Zgodnie z objętą strategią skupiliśmy się na rozwoju segmentu fashion, który zwiększył ponad trzykrotnie wyniki sprzedażowe. Zwiększyliśmy skalę działania w mediach społecznościowych, dzięki którym docieramy do naszych klientów. Jesteśmy również obecni w tradycyjnym kanale sprzedaży, który wspiera nasze działania w kanale e-commerce.” – powiedziała prezes zarządu Monika Englicht.

W segmencie sprzedaży odzieży Grupa HubStyle podjęła wiele wyzwań optymalizacji procesów operacyjnych. Wdrożono innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji odzieży w kanale e-commerce.  W trakcie 2016 r. Spółka podjęła śmiałe kroki rozwojowe w ramach innowacyjnej sprzedaży wielokanałowej omnichannel. Zainwestowała m.in. w pierwszy sklep typu pop-up dla marki Sugarfree w Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu. Dzięki jego otwarciu sklepu Grupa dotarła do kolejnego rynku zbytu. W 2016 r. HubStyle otworzył również pierwszy multi-showroom dla swoich marek, który mieści się przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Głównym źródłem dotarcia do klienta pozostały szeroko pojęte media społecznościowe, gdzie Grupa znacząco zwiększyła efektywność. W 2016 r. Grupa podjęła kolejne działania marketingowe zwiększające rozpoznawalność jej marek, m.in. poprzez zacieśnianie współpracy ze znanymi osobami. Zrealizowano kilkanaście profesjonalnych sesji prezentujących kolekcje brandów HubStyle, przeprowadzono również rebranding dla marki Sugarfree i przygotowania do uruchomienia nowej strony internetowej. Dzięki podjętym działaniom przychody segmentu sprzedaży odzieży, wyniosły 12 mln zł co oznacza, że wzrosły ponad trzykrotnie.

W segmencie usług dla e-commerce w 2016 r. HubStyle prowadził prace związane z rozwojem infrastruktury wspierającej monetyzację programu partnerskiego stanowiącego główne źródło przychodów. W rezultacie opracowana została nowa skalowalna infrastruktura IT – autorskie rozwiązane dotyczące oprogramowania do rozliczeń z partnerami. Segment usługi dla e-commerce nie jest dziś kluczowy dla przyszłości Grupy, która nadal szuka dalszych możliwości dla tego aktywa. Jednak jego udział w skonsolidowanych przychodach Grupy 2016 r. nadal był istotny. Segment osiągnął przychody na poziomie 10 mln zł.

Konieczność dostosowania celów średnio i długoterminowych do aktualnie obserwowanych uwarunkowań rynkowych, spowodowała, że Spółka zaktualizowała strategię rozwoju. W wyniku przeprowadzonych analiz Zarząd zdecydował o kontunuowaniu działań zmierzających do dalszego, intensywnego rozwoju segmentu sprzedaży odzieży, opartego o marki własne, przede wszystkim dzięki sprzedaży online.

„Chcemy skoncentrować się na kluczowych markach jakimi są Sugarfree oraz Cardio Bunny, które charakteryzują się dynamicznym trendem wzrostowym i odpowiadają za prawie 92% przychodów w segmencie sprzedaży odzieży w Grupie. Bardzo dobrze znamy odbiorcę naszych marek lifestylowych i na nich będziemy opierać swoją działalność” – powiedziała Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A. „Przed nami kolejny rok intensywnej pracy mającej na celu znaczące zwiększanie naszego udziału w rynku. Liczymy, że będzie on kolejnym przełomowym dla całej naszej Grupy pod względem prowadzonego biznesu i wyników finansowych” – dodała Prezes.

HubStyle będzie koncentrował się na markach Sugarfree i Cardio Bunny, oraz dalej rozwijał je dzięki poszerzeniu głębokości i szerokości oferty produktowej, działaniom marketingowym zwiększającym rozpoznawalność marek, wprowadzaniu dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów. Strategia zawiera również rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych.

 

Data publikacji: 6.04.2017
Przeczytaj również

Rynek:
Próchnik znów ubierze Polaków. Nowy właściciel ma już plan reaktywacji marki


Próchnik to historia polskiego przemysłu odzieżowego i niemal ikoniczna marka dla kilku pokoleń Polaków. Dzisiaj odradza się w… więcej »

Rynek:
Redan poprawił marżę handlową. Spółce udało się wypracować dodatni wynik EBITDA

Redan opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. W tym okresie spółka… więcej »

Aktualności:
Zrównoważona produkcja odzieży na żądanie to żaden problem

Według niedawnego artykułu w Harvard Business Review, zatytułowanego więcej »