Jak marketerzy starają się dopasować do nowych oczekiwań klientów [raport]

Salesforce opublikował siódmą, doroczną edycję raportu „State of Marketing”, który analizuje, jak marketerzy poradzili sobie z przejściem na technologię cyfrową w czasie pandemii i jak planują dotrzymać kroku oczekiwaniom klientów. Skuteczne angażowanie klientów jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ trzymają się oni swoich cyfrowych przyzwyczajeń wyniesionych z pandemii, a marki stają w obliczu ostrej konkurencji w zatłoczonych kanałach cyfrowych.

Z raportu wynika, że polscy specjaliści ds. marketingu pozostają optymistycznie nastawieni do przyszłości swoich organizacji, pomimo bezprecedensowych zmian i wyzwań, które pojawiły się w ostatnim czasie. Raport wskazuje również na znaczące inwestycje w narzędzia, technologie i kanały, które stały się niezbędne w erze sprzedaży wielokanałowej.

Jednym z widocznych wśród specjalistów ds. marketingu z całego świata trendów jest fakt, że spodziewają się oni wzrostu przychodów w swoich organizacjach w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, a spora część z nich twierdzi, że ich praca przynosi większą wartość niż rok temu. Wyzwania są jednak coraz większe – 56% polskich specjalistów ds. marketingu przyznaje, że oczekiwania klientów są trudniejsze do spełnienia niż rok temu. Aby się dostosować, sięgają oni po cyfrowe rozwiązania, których wdrażanie rozpoczęli jeszcze przed pandemią. W rzeczywistości 83% polskich specjalistów ds. marketingu twierdzi, że pandemia zmieniła ich strategię zaangażowania cyfrowego, a 84%, że zmieniła ich działania marketingowe.

Trzy najważniejsze zadania i wyzwania wśród polskich specjalistów ds. marketingu

Badani wskazali, że wśród zadań, przed którymi stają, pierwsze trzy miejsca zajmują: 1) Polepszenie wykorzystania narzędzi i technologii 2) Modernizacja narzędzi i technologii 3) Usprawnienie współpracy oraz polepszenie zwrotu z inwestycji w działania marketingowe / atrybucji.

Z kolei do głównych wyzwań zaliczono odpowiednio: 1) Ograniczenia budżetowe, 2) Wprowadzanie innowacji, 3) Kontaktowanie się z klientami w czasie rzeczywistym.

„W ciągu nieco ponad roku specjaliści ds. marketingu w Polsce musieli zmierzyć się ze zmianami w zachowaniach klientów, które normalnie zachodzą latami” – powiedział Krzysztof Augustynowicz, Regional Sales Director CEE Commercial Business Unit. Spostrzeżenia zawarte w tegorocznym raporcie State of Marketing stanowią dobry punkt odniesienia dla tego, co się zmieniło, co jest stałe oraz w jakim kierunku podąża dziedzina, jaką jest marketing”.

Raport Salesforce wskazuje, że polscy marketerzy jako kanały o największym wzroście wartości wskazali: 1) media społecznościowe, 2) wideo, 3) treści cyfrowe. Z kolei w przypadku użycia platform do przetwarzania danych klientów, to najczęściej wykorzystywano je do: 1) obserwacji zachowań konsumentów, 2) zarządzania zgodami oraz 3) do personalizacji.

Podział budżetów

Dane płynące z regionu EMEA (w tym od polskich respondentów) wskazują na następującą alokację budżetów:

SEKTOR B2C
23% Personel
22% Reklama
18% Technologia
16% Treści (kontent)
15% Wydarzenia i sponsoring
6% Inne

SEKTOR B2B
20% Reklama
16% Technologia
16% Treści (kontent)
15% Marketing ukierunkowany
15% Personel
14% Wydarzenia i sponsoring
4% Inne

Trendy ujawnione w raporcie State of Marketing zostały zebrane na podstawie badania przeprowadzonego wśród ponad 8200 dyrektorów ds. marketingu z 37 krajów i sześciu kontynentów, w tym 287 z Polski.

Wnioski z raportu:

● Klienci przechodzą na rozwiązania cyfrowe, a marketing musi dotrzymać im kroku. Specjaliści ds. marketingu przyspieszają swoje cyfrowe transformacje. Media społecznościowe to kanał marketingowy, którego wartość w Polsce najbardziej wzrosła w czasie pandemii.
● Współpraca napędza erę marketingu wielokanałowego. Rozproszeni pracownicy, którzy nie są już przywiązani do biur, zmieniają sposób, w jaki angażują nie tylko klientów, ale i siebie nawzajem. 72% działów marketingu w Polsce wprowadza nowe zasady dotyczące pracy zdalnej.
● W marketingu chodzi o DANE. Zarządzanie danymi staje się coraz bardziej złożone w miarę mnożenia się ich źródeł. Polscy specjaliści ds. marketingu spodziewają się wzrostu liczby źródeł danych, z których korzystają w latach 2021-2022. O ile w roku 2020 było to średnio 8 źródeł, tak w 2021 już 10. W roku 2022 oczekuje się, że liczba źródeł danych wzrośnie do 15.
● Wskaźniki wciąż ewoluują. W miarę jak praca działów marketingu staje się coraz bardziej strategiczna i wartościowa dla całego biznesu, specjaliści ds. marketingu redefiniują pojęcie sukcesu. Wskaźniki KPI są coraz bardziej dopasowane do wskaźników KPI kreowanych przez dyrektorów generalnych.

Data publikacji: 27.08.2021
Przeczytaj również

Handel:
Potrzeby, emocje, odczucia w zakupach modowych. Jak wpływać na decyzje klientów w sklepie internetowym?

W Polsce jest około 55 tysięcy przedsiębiorstw, których główną działalnością jest sprzedaż w Internecie. Liczba wszystkich firm… więcej »

Handel:
Kluczowa rola personalizacji zamówień - przyszłość mody online

Rola wdrożenia personalizacji w e-commerce stała się nieodłącznym elementem sukcesu e-sklepów, w szczególności z branży fashion. Ta… więcej »

Aktualności:
DLA Piper: Co trzecia spółka wykorzystująca sztuczną inteligencję weszła w spór z regulatorem

Co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i… więcej »