Nadeszła era „platformizacji”

Aż 98% osób korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?”. Co czwarty badany stwierdził, że jest dostępny on-line przez całą dobę, a 70% respondentów nie ma problemu z udostępnianiem swoich danych platformom internetowym. Dla firm to ogromne wyzwanie, ponieważ coraz więcej konsumentów wybiera te firmy, które są cyfrowe.

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC „Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?” wynika, że 98% osób korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie. Z tej grupy niemal 44% wskazuje na „ogromną rolę” technologii, a pozostali określają je jako pomocne narzędzie, które pomaga w kontroli życia. Co ciekawe, zdaniem respondentów cyfrowe narzędzia odgrywają ważną rolę w zacieśnianiu więzi z przyjaciółmi (58% wskazań), rodziną (44%) i współpracownikami (42%).

Co ciekawe, dane z raportu PwC pokazują, że kobiety dużo częściej korzystają z różnych rozwiązań technologicznych we wszystkich analizowanych obszarach (łączność, transport, praca, opieka zdrowotna, media i rozrywka, zakupy). Jedynym wyjątkiem są finanse, gdzie większość korzystających z rozwiązań typu kantory internetowe, płatności mobilne czy porównywarki ofert bankowych, stanowią mężczyźni.

O znaczeniu nowych technologii w życiu Polaków wskazują także dane pokazujące, jak intensywnie korzystają oni z cyfrowej łączności. Co czwarty badany stwierdził, że jest on-line przez całą dobę, 36% od 8 do 12 godzin, a 19% od 6 do 8 godzin.

Nowe technologie całkowicie zdominowały nasze życie, prywatne i zawodowe. Wpłynęły też znacząco na zmianę zachowań, przyzwyczajeń i potrzeb konsumentów. Nie bez przyczyny aż 61% prezesów firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w naszym badaniu CEO Survey 2017 właśnie ten obszar wskazało jako jedno z kluczowych wyzwań dla biznesu. Pozycja firm na rynku będzie zależeć od jakości i szybkości odpowiedzi na to wyzwanie”  – mówi Piotr Łuba, partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC.

Eksperci PwC podkreślają w raporcie, że coraz bardziej cyfrowi konsumenci chętniej wybierają te firmy, które charakteryzują się zaawansowaniem cyfrowym. Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno jak najszybciej opracować konkretną strategię na bazie 6 kluczowych pytań:

  1. Skupiasz się na produktach czy doświadczeniach z nimi związanych?
  2. Czy Twoja firma jest graczem na rynku platform, czy pionkiem w grze dostawców platform?
  3. Co robisz, aby uniknąć „pułapki komodytyzacji” swojego biznesu?
  4. Co zrobić, aby technologie, które implementujesz, współpracowały ze sobą?
  5. Podejmujesz decyzje w oparciu o dane czy intuicję?
  6. Jaką masz pewność, że podejmujesz działania we właściwym momencie? 

Kluczowe wyzwania dla firm w erze „platformizacji”

Zdaniem autorów raportu PwC nowe technologie już teraz odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju, a w związku z rosnącym znaczeniem platform internetowych można spodziewać się, że w kolejnych latach rola ta będzie jeszcze większa.

Czym są platformy online? Potocznie – strony internetowe, aplikacje mobilne, czy niezależne od urządzenia rozwiązania, które digitalizują procesy oraz wykorzystują zachowania użytkowników (i dane o użytkownikach) do ciągłej poprawy swojego działania. Platformy adresują różne potrzeby konsumentów, czy biznesu, przenosząc całe procesy (takie jak zakup biletów, poszukiwanie pracy, sprzedaż towarów i usług) w świat online.

Platformy mogą przybierać formę „targowisk” (tzw. marketplace’ów), czyli coraz bardziej popularnych serwisów sprzedażowych. Inny rodzaj platformy to sieć, czyli narzędzie pozwalające na połączenie różnych grup ludzi, ale też na prowadzenie tam biznesu. I wreszcie ekosystem to – jak w przyrodzie – układ łączący relacjami niezależne byty, w którym każda z części składowych wzmacnia oraz pozwala rozwijać własny obszar oraz cały układ. Ekosystemy łączą dostawców platform z producentami sprzętu, klientami końcowymi, partnerami, usługodawcami, niezależnymi programistami i źródłami.

Konsumenci już zdecydowali – praktycznie we wszystkich obszarach codziennego życia posługują się działającymi w czasie rzeczywistym, w chmurze, opartymi na danych oraz algorytmach, platformami online. Jak zbudować własną platformę bądź wykorzystać już działającą? To jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed większością organizacji w erze digital. ‘Platform thinking’ powinno stać się codzienną mantrą każdego lidera biznesowego” – mówi Michał Kreczmar, dyrektor w zespole ds. transformacji cyfrowej PwC.

Decyzje biznesowe na podstawie intuicji i… danych

Raport PwC wskazuje także, że średnio aż 70% przebadanych konsumentów wyraziło chęć dzielenia się swoimi danymi z platformami internetowymi. Najchętniej swoje dane są skłonni udostępnić ci, którzy korzystają z platform zakupowych (75%), na kolejnych miejscach znalazły się: finanse i opieka zdrowotna (po 74%), praca (72%) oraz transport (62%). Ostatni w tym zestawieniu jest obszar mediów i rozrywki (61%).

Dlaczego dane mogą mieć wartość dla firm? Jak twierdzą eksperci PwC dzięki analityce danych możliwe jest m.in.  budowanie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej. Nie chodzi tylko o samo personalizowanie ofert, ale także o relacje z klientem, które wychodzą daleko poza same transakcje, a sprzedaż produktu lub usługi nie oznacza zakończenia procesu. Wykorzystując nowe technologie firmy na bieżąco mogą analizować, w jaki sposób konsument korzysta z zakupionego produktu. To właściwy moment na nawiązanie z nim długoterminowej więzi posprzedażowej. Innymi słowy – produkt zastępowany jest szeroko pojętym rezultatem.

W erze digital decyzje biznesowe powinny być podejmowane głównie na podstawie danych, a nie jak do tej pory z dużą dozą intuicji. Firmy kierujące się analityką danych podejmują decyzje w sposób eliminujący wiele problemów dotyczących dynamiki i zrozumienia reguł biznesowych. Wykorzystują algorytmy, które tłumaczą rzeczywistość gospodarczą, unikając przy tym błędnych założeń początkowych, na przykład zasad obowiązujących na rynku kilka lub kilkanaście lat temu. Co ważne, algorytmy te mają możliwość ‘uczenia się’ rynku nie tylko jako całości, ale także z perspektywy pojedynczych użytkowników. Im więcej liczą, tym stają się bardziej precyzyjne” – podkreśla Aleksander Fafuła, menedżer w zespole Data Analytics PwC.

Data publikacji: 9.02.2017
Przeczytaj również

Marketing:
Marka osobista – jak ją zbudować w branży modowej?

W dzisiejszym świecie mody marka osobista jest niezbędna, żeby zaistnieć w branży. Pojęcie marki osobistej jest bardzo szerokie i obejmuje… więcej »

Handel:
Hiper personalizacja wkracza do handlu wielokanałowego

Czym różni się hiper personalizacja od królującej na rynku retail od lat… więcej »

Marketing:
Trendy w marketingu w czasach nowych wyzwań

Niestabilna sytuacja gospodarcza oraz rozwój technologii mają największy wpływ na funkcjonowanie działów marketingowych światowych… więcej »