Showroom, showroomy i showrooming. Zdolność odróżniająca oznaczenia


W sierpniu 2012 r. polska spółka Showroom Sp. z o.o. zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) znak towarowy słowno – graficzny „Showroom” dla towarów typu odzież, obuwie, bielizna, a także usług takich jak m.in. reklama internetowa i sprzedaż detaliczna. W lipcu 2013 r. belgijska spółka E-Ga b NV wniosła sprzeciw do ww. zgłoszenia powołując się na podobieństwo zgłoszonego znaku do jej zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego słowno – graficznego „SHOWROOM86”:

Źródło: https://euipo.europa.eu/

W wyroku z 19 września 2019 r. o sygnaturze T‑679/18 Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: „TSUE”), w ślad za EUIPO uznał, że sprzeciw E-Gab NV słusznie został uwzględniony. Zdaniem TSUE ani obecność elementu liczbowego „86” we wcześniejszym znaku towarowym, ani różnice stylistyczne nie pozwalają na wystarczające rozróżnienie oznaczeń. Elementy „show” i „room” pojawiają się w tym samym układzie pionowym i są napisane podobną czcionką wielkimi literami. Zdaniem TSUE podobieństwa istniejące między kolidującymi ze sobą oznaczeniami wyraźnie przeważają nad różnicami.

TSUE dostrzegł, że zwrot „showroom” można postrzegać, łącząc dwa elementy słowne „show” i „room”, a zatem ma on charakter słabo odróżniający. Jednak uznał, iż w dla właściwego kręgu odbiorców kolidujące ze sobą oznaczenia nie zawierają wyrazu „showroom” jako jednego elementu, lecz dwa odrębne wyrazy : „show” i „room”. Z tego faktu TSUE wywnioskował, iż nie można wykluczyć, że część odbiorców nie od razu dostrzeże wyraz „showroom”, lecz wychwyci raczej te dwa odrębne wyrazy.

Co ciekawe, TSUE wskazał, że przeciętny konsument może zrozumieć zwrot „showroom” jako przestrzeń wystawienniczą, sklep wystawowy, a w takim kontekście liczba „86” może stanowić tylko opisowy dodatek do elementu słownego „showroom”. Mimo to, zdaniem Trybunału prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować również w przypadku wcześniejszego znaku towarowego o słabo odróżniającym charakterze, w szczególności ze względu na podobieństwo oznaczeń oraz towarów lub usług.

SHOWROOMY, SHOWROOMING
Wyżej wskazana sprawa jest interesująca w związku z popularnością, jaką obecnie cieszy się nie znak towarowy słowno-graficzny SHOWROOM86 lecz jednak samo określenie „showroom”, jako salon wystawowy. Większość odbiorców skojarzy już to określenie z tego rodzaju miejscem. Salony wystawowe tzw. showroomy stają się coraz popularniejsze wśród firm z branży odzieżowej, kosmetycznej, czy wyposażenia wnętrz. Na polskim rynku powszechnie używa się określeń typu warszawskie showroomy, ekskluzywne showroomy, etc. O showroomingu mowa, gdy dla klienta sklep stacjonarny staje się wyłącznie miejscem ekspozycyjnym, w którym towar można obejrzeć i ewentualnie osobiście dopytać sprzedawcę o detale dotyczące oferowanych towarów. W takim wypadku klient dokonuje zamówienia za pośrednictwem internetu. Wskutek używania zwrotu „showroom” (i jego odmian) w opisany powyżej ogólnoinformacyjny sposób, dla przeciętnego polskiego odbiorcy taki znak towarowy słowny w odniesieniu do wskazanych usług nie będzie miał zdolności odróżniającej, nie zostanie skojarzony tylko z jedną firmą.
Źródło: https://www.signs.pl/jak-showrooming-i-webrooming-zmieniaja-handel,384679,artykul.html

Źródło: https://www.payu.pl/blog/czy-showroomy-zastapia-tradycyjne-sklepy


ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA OZNACZENIA
Znakiem towarowym może zostać oznaczenie odróżniające towary lub usługi. Takiej zdolności nie ma oznaczenie, jeżeli składa się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do wskazania rodzaju towarów, ich pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, metody produkcji, składu, funkcji lub przydatności. Zasygnalizować należy, że znak towarowy nie może składać się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Zgodnie z zasadą swobody gospodarczej, oznaczenia, które mają bezpośrednio opisowy charakter powinny pozostać dostępne publicznie, aby wszystkie podmioty mogły ich bez skrępowania używać.

W powyższej sprawie uznano, że zarówno oznaczenie „Showroom”, jak i „Showroom86” posiadają pewną zdolność odróżniającą, m.in. ponieważ zostały wzbogacone o warstwę graficzną. O podobieństwie oznaczeń przeważył całokształt okoliczności faktycznych, a przede wszystkim przewaga ich wspólnych cech nad różnicami. Co do zasady słabe oznaczenie przedsiębiorca może zarejestrować jako znak towarowy w formie stylizowanego napisu, symbolu czy grafiki tzw. logo.

Co więcej, w obrocie jest używane oznaczenie „showroom” w odniesieniu do określenia miejsca – salonów wystawowych odzieży, kosmetyków, etc., pomimo, że dla usług sprzedaży tych towarów zostały zarejestrowane również znaki towarowe słowne. Przykładowo w EUIPO zarejestrowane zostały następujące znaki towarowe słowne: „showroom” (EUTM 017946263) dla towarów z klasy 25, m.in.: odzież, bielizna osobista, suknie ślubne, obuwie; „SHOWROOM” (EUTM 1450537) dla towarów z klasy 3 typu balsamy i kremy do ciała, olejki zapachowe czy „SHOWROOM” (EUTM 006329155), dla usług z klasy 35 takich jak: reklama, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dekoracja wystaw sklepowych.

Przykład powyższej sprawy pokazuje, że już na etapie rozważań co do wyboru nazwy firmy czy marki należy unikać słabych oznaczeń dla wybranych towarów czy usług. W przeciwnym razie można zostać zmuszonym do rebrandingu marki, jak np. w sprawie nazwy sklepu internetowego iperfumy.pl, która została zmieniona na fantazyjne oznaczenie notino.pl.

Źródło: https://www.elle.pl/artykul/jedna-z-najwiekszych-perfumerii-w-polsce-przeszla-rebranding-i-zmienila-nazwe-iperfumy-pl-debiutuja-jako-notino-190507034233

Źródła:

  1. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217962&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=661477
  2. art. 46 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz.UE.154)
  3. art. 120 ust. 1, art. 1291 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776)

Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl


Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii.

Data publikacji: 21.11.2019
Przeczytaj również

Aktualności:
Handel internetowy pod lupą. Nowe przepisy mają chronić przed manipulacją

78% polskich internautów przyznaje, że w ciągu ostatnich 30 dni kupiło coś przez internet, a 59% nie spotkało się podczas swoich zakupów z… więcej »

Prawo:
Rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Czy to koniec z tzw. fałszywymi promocjami?

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego… więcej »

Prawo:
Nieuczciwa konkurencja pracowników – jak jej zapobiegać?

Coraz częściej zdarza się, że pozycja pracodawcy na rynku pogarsza się z uwagi na działalność pracowników, którzy korzystając z… więcej »