Słabe wyniki Grupy Redan mimo rozwoju TXM

fot. www.redan.com.pl

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała raport finansowy za 2015 r., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wzrosły w stosunku do zeszłego roku o 11,2% do 560,4 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie 8,1 mln zł zysku na sprzedaży, czyli o 40% mniej niż rok wcześniej.

Bezpośrednim powodem spadku było pogorszenie wyniku w części modowej Top Secret. Segment dyskontowy TXM rozwija się prawidłowo, a bardzo dobre wyniki osiągnięte w ostatnim kwartale ubiegłego roku potwierdzają duży potencjał dalszego rozwoju i wysokie prawdopodobieństwo wzrostu zysków w kolejnych okresach.

„Pomimo poprawy obrotów Grupa Kapitałowa w minionym roku osiągnęła słabsze wyniki finansowe w porównaniu do 2014 r. Na taką sytuację główny wpływ miało pogorszenie efektywności segmentu modowego Top Secret. Dla segmentu dyskontowego TXM textilmarket miniony rok był udany. Wypracowane zyski nie zdołały jednak uratować wyniku całej Grupy” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Redan SA.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TXM textilmarket w minionym roku uzyskała 560,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,2% w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc r./r. o 14,3% do 226,4 mln zł. W efekcie uzyskano 8,1 mln zł zysku na sprzedaży, czyli o 40% mniej niż w 2014 r. W minionym roku Grupa dokonała odpisu w wysokości 5,7 mln zł, aktualizującego należności od największego partnera działającego w ramach segmentu modowego na rynku rosyjskim. To spowodowało, że wynik operacyjny EBIT wyniósł tylko 2,7 mln zł, o 78% mniej niż rok wcześniej.

„Dodatkowo w minionym roku wystąpiła znacząca różnica w pozycji podatku dochodowego, który tym razem obciążył wynik brutto kwotą 3,4 mln zł. Wynikało to z dodatniej podstawy opodatkowania w spółce TXM. W poprzednim roku zawiązaliśmy aktywo na odroczony podatek dochodowy, co zapewniło wówczas dodatni wpływ na wynik w wysokości ponad 9 mln zł” – wyjaśnił Bogusz Kruszyński. W efekcie w 2015 r. Grupa Redan poniosła 7,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, względem 9,7 mln zł zysku w poprzednim roku. Uwzględniając także różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Grupa wykazała wartość całkowitych dochodów na poziomie -8,4 mln zł, w porównaniu do 9 mln zł na plusie w 2014 r. Z kolei suma całkowitych dochodów przypadających akcjonariuszom Redan SA wyniosła -14,4 mln zł (+4,9 mln zł w 2014 r.). „To konsekwencja sprzedaży dwóch pakietów akcji spółki TXM w listopadzie 2014 roku (25,12% akcji) oraz kwietniu 2015 roku (10,76% akcji) i proporcjonalnego udziału w zysku wygenerowanym przez TXM akcjonariuszy mniejszościowych” – dodał Wiceprezes Redan SA. 

W przypadku segmentu modowego obroty w 2015 r. wzrosły r./r. o 7,7% do 245,7 mln zł. Marża handlowa w skali całego roku wyniosła 42,7%, co oznacza wzrost o 0,1 p.p. względem poprzedniego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się natomiast r./r. o 13,2%. Na poziomie wyniku na sprzedaży segment modowy zanotował 12,2 mln zł straty, względem 6,4 mln zł na minusie w poprzednim roku. W konsekwencji dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności od kontrahenta rosyjskiego wynik operacyjny (EBIT) pogłębił się do -17,7 mln zł, w porównaniu do -7,2 mln zł rok wcześniej.

„Wynik segmentu modowego osiągnięty w minionym roku istotnie odbiega od naszych założeń oraz jest gorszy niż w roku poprzednim. Uzyskana marża handlowa była mniejsza od planowanej. W minionym roku mieliśmy do czynienia z pozytywnymi zjawiskami, które niestety mieszały się z czynnikami negatywnymi” – podkreślił Bogusz Kruszyński. „Bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnęliśmy wiosną ubiegłego roku, kiedy uzyskaliśmy rekordowy wzrost obrotów w sklepach porównywalnych sięgający 38%. Było to efektem dobrej kolekcji wprowadzonej w idealnym momencie. Z kolei druga połowa roku była znacznie słabsza, co było konsekwencją m.in. gorącego lata, bardzo ciepłego początku jesieni, i jednocześnie wyjątkowo agresywnej działalności konkurencji. Nie osiągnęliśmy również spodziewanego efektu wzrostu sprzedaży w związku z prowadzoną kampanią reklamową marki Top Secret” – stwierdził Grzegorz Lipnicki, Prezes Top Secret Sp. z o.o. (zależnej spółki zarządzającej siecią modową).  W tej sytuacji w czwartym kwartale ubiegłego roku dokonana została korekta planów działania segmentu modowego. Główny nacisk został położony na pogłębienie marży handlowej, zamiast dynamicznego wzrostu sprzedaży. Zintensyfikowano optymalizację kosztów działania oraz poprawiono zarządzanie towarem. „Przyjęty dla marki Top Secret na 2015 r. ambitny plan skokowego repozycjonowania marki nie powiódł się. Dlatego wdrożyliśmy w ostatnim kwartale minionego roku działania dostosowawcze w celu maksymalizacji marży i ograniczenia kosztów. Analizujemy co dalej należy zrobić z segmentem fashion” – przyznał Bogusz Kruszyński.

W segmencie dyskontowym TXM textilmarket w 2015 r. przychody zwiększyły się r./r. o 14,1% do 314,8 mln zł. W tym okresie marża handlowa wzrosła r./r. o 13,2% do 129,6 mln zł. Jednocześnie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się o 16,6%. Zysk na sprzedaży wyniósł 21,7 mln zł i był na bardzo zbliżonym poziomie do uzyskanego w poprzednim roku. „Osiągnięte wyniki oceniamy pozytywnie. W drugim i czwartym kwartale uzyskaliśmy odpowiednio dobre i bardzo dobre wyniki realizując wszystkie cele biznesowe. Nieco słabszy był pierwszy i trzeci kwartał, co było pochodną niesprzyjających warunków pogodowych” – podkreślił Lech Przemieniecki, Prezes TXM SA (zależnej spółki zarządzającej siecią dyskontową). „Zwiększenie kosztów było z kolei związane ze strategią budowania fundamentu pod intensywną ekspansję. Prowadziliśmy dynamiczny rozwój sklepu internetowego www.txm24.pl, budowę sieci na rynkach zagranicznych otwierając m.in. pierwsze sklepy na rynku rumuńskim. Przeprowadziliśmy także pierwszą w historii telewizyjną kampanię reklamową” – dodał Lech Przemieniecki. Pozytywne efekty tych działań były szczególnie widoczne w ostatnim kwartale minionego roku. Marża brutto w ostatnich trzech miesiącach minionego roku wzrosła r./r. o 15%. W efekcie zysk na sprzedaży zwiększył się o 16%. „Osiągnięte w czwartym kwartale wyniki były bardzo dobre. Pokazaliśmy, że przy braku istotnych negatywnych czynników zewnętrznych nasza strategia jest bardzo skuteczna i przynosi wzrost zysku. To bardzo dobry prognostyk na kolejne okresy” – stwierdził Prezes TXM SA.

W bieżącym roku TXM zamierza kontynuować dynamiczny rozwój sieci handlowej. W Polsce planowane jest otwarcie około 25 marketów, a na rynkach zagranicznych około 30 placówek. Nakłady inwestycyjne na ten cel sięgną około 15 mln zł. Dodatkowo około 5 mln zł zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury i wdrożenie nowego systemu wspomagającego zarządzanie. Wszystkie wydatki będą finansowane ze środków własnych. „Zakładamy, że planowane działania zapewnią dalszy intensywny wzrost sprzedaży oraz powiększenie marży handlowej osiąganej w sieci TXM textilmarket” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

Data publikacji: 21.03.2016
Przeczytaj również

Rynek:
Globalne marki luksusowe inwestują w sztuczną inteligencję
LVMH, właściciel m.in. takich marek, jak: Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe czy Kenzo, będzie opracować nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i chmurze… więcej »
Rynek:
Grupa CCC podsumowuje rok obrotowy 2020/21

Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (uwzględniający styczeń’21) przychodami na poziomie 5,6 mld zł. Przedłużającym się… więcej »

Handel:
E-sprzedaż rośnie. W czołówce luksusowe torebki

Jak wynika z Indeksu Zakupów (Shopping Index) opartego na danych dotyczących ponad miliarda konsumentów z całego świata, obroty handlu… więcej »