Sprawa sklepu online „Fashion ID”. Konsekwencje korzystania z wtyczki „Lubię to”.

Źródło: https://www.fashionid.de/

Niemiecka firma z branży odzieżowej Fashion ID GmbH & Co. KG (dalej: „Fashion ID”) w witrynie internetowej swojego sklepu online umieściła przycisk „Lubię to”, który był połączony z portalem społecznościowym Facebook. Klienci Fashion ID mogli nie zdawać sobie sprawy, że obecność wtyczki oznaczała, że informacje na ich temat (w tym adres IP i dane przeglądarki) były przekazywane do Facebook Ireland Ltd (dalej: „Facebook”). Co więcej, dane osobowe użytkowników były przekazywane do firmy Facebook także w przypadku jeśli z tego przycisku nie skorzystali czy nawet nie mieli konta na Facebooku. Fashion ID nie informowała o tym fakcie użytkowników.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO „Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami”. W wyroku z 29 lipca 2019 r. o sygnaturze C-40/17 w ww. sprawie dotyczącej Fashion ID Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: „TSUE”) doprecyzował, przyjmując szeroki zakres tego pojęcia, że aby kilka podmiotów uznać za współadministratorów nie jest konieczne aby wszystkie decyzje o celu czy sposobach przetwarzania były podejmowane przez te podmioty wspólnie. Wystarczy, że oba podmioty uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczącym przetwarzania danych.

TSUE uznał, że Fashion ID jest współadministratorem danych osobowych przekazywanych Facebook. Wskutek tego na firmie ciążą obowiązki związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych użytkowników, w tym obowiązek poinformowania, że ich dane są gromadzone przez Facebook oraz uzyskanie uprzedniej zgody na takie przetwarzanie tych informacji.

Chociaż Fashion ID nie miała kontroli nad wykorzystaniem przesyłanych do Facebook informacji, cel takiego gromadzenia danych był częściowo związany z Fashion ID, ponieważ umożliwia lepszą promocję i pozycjonowanie jej towarów na portalu Facebook, np. poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w ww. serwisie społecznościowym, gdy użytkownik kliknie na wspomniany przycisk.

sprawa-sklepu-fashion-id

Źródło: https://www.fashionid.de/

Konkludując, dla właściciela firmy odzieżowej czy projektanta, będących administratorem strony internetowej czy aplikacji mobilnej, współpraca z portalami typu Facebook wiąże się z odpowiedzialnością za przekazywanie serwisom społecznościowym danych osobowych. Tym samym wypełnienie obowiązku informacyjnego czy uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych spoczywa na operatorze witryny, a nie tylko dostawcy wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, przesyłania komentarza lub „Tweetów”. Z tego względu możliwe, że konieczne będzie poinformowanie i uzyskanie zgody użytkownika o przekazywaniu jego danych osobowych podmiotom trzecim. Rekomendujemy zamieszczenie stosownych zapisów dotyczących tzw. wtyczek do serwisów społecznościowych czy plików cookies podmiotów trzecich w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityce prywatności. Warto się też upewnić, że umowa z dostawcą wtyczek mediów społecznościowych zawiera odpowiednie ustalenia dotyczące współkontrolowania przetwarzanych danych osobowych.

sprawa-sklepu-fashion-id-wtyczki

Źródło: Polityka Prywatności Fashion ID:  https://www.fashionid.de/privacy/#social-media

Źródła:
1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29 lipca 2019 r. o sygnaturze C-40/17: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=062631D6A0BF120DC91D10F89AEF7DA3?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4766083
2. art. 6, 26, 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE.L.119).

Autorzy artykułu:
Andrzej_przytula_foto z tłem natalia_dyda-basałaj_foto z tłemAndrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii.

Data publikacji: 2.10.2019
Przeczytaj również

Prawo:
Showroom, showroomy i showrooming. Zdolność odróżniająca oznaczenia


W sierpniu 2012 r. polska spółka Showroom Sp. z o.o. zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej… więcej »

Prawo:
Batalia sądowa G-Star Raw kontra Cofemel
Prawno-autorska ochrona wzorów przemysłowych i kryteria dotyczące takiej ochrony na przykładzie orzeczenia G-Star Raw CV vs.… więcej »
Prawo:
Zara i jej młodsza siostra Zohara?
Czy powiązalibyśmy sklep „ZOHARA” oferujący biżuterie, torebki i inne akcesoria z high-street’ową marką „ZARA”? Brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej… więcej »