Co dzieje się w branży?

O najbliższej edycji targów retailowych ReDi oraz o efektach zakazu handlu w niedziele i trendach na polskim rynku rozmawiamy z Radosławem Knapem, Dyrektorem Generalnym Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jakie nowości przygotowali Państwo na najbliższą edycję targów ReDi?

Targi ReDI niezmiennie, od początku istnienia, są miejscem spotkań przedstawicieli miast, deweloperów, zarządców, inwestorów oraz sieci handlowych działających i rozwijających się na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu pięciu lat od pierwszej edycji formuła wydarzenia ewoluowała zgodnie z bieżącymi potrzebami uczestników, wystawców i rynku.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji ReDI jest efektywność – zarówno biznesu, jak i spotkań. Łącząc działania edukacyjne i sprzedażowe, skutecznie wspieramy podmioty działające w branży centrów i sieci handlowych. W celu zwiększenia efektywności targów, poszczególne zagadnienia poruszane podczas ReDI 2018 zostały podzielone na następujące filary: ReDI City Investment Zone (Strefa Miast), ReDI Prop Tech (strefa nowych technologii i start-upów), ReDI to Talk (konferencja z udziałem uznanych ekspertów), ReDI Center Management Summit (Kongres Dyrektorów Centrów Handlowych) oraz ReDI F&B Zone (Strefa Cateringu i Restauracji dla biznesu). W ich ramach odbywać się będą dyskusje na określone tematy, interesujące dla różnych grup uczestników.

Nowością podczas tegorocznych Targów będzie ReDI Center Management Summit. To pierwsza w Polsce konferencja dla dyrektorów i osób zarządzających obiektami komercyjnymi. Nowe będzie też miejsce spotkania. Centrum Praskie Koneser stanowi wzorcową nowoczesną inwestycję łączącą funkcje handlowe, biznesowe, mieszkaniowe i kulturalne. Uczestnicy 5. edycji Targów ReDI będą mieli ekskluzywną możliwość poznania przestrzeni handlowo-usługowej i eventowej Konesera jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem.

Ważnym punktem ReDI 2018 będzie prezentacja wyników raportu dotyczącego wpływu branży handlowej na polską gospodarkę w ciągu ostatnich 15 lat – okres ten pokrywa się z 15-leciem działalności Polskiej Rady Centrów Handlowych, które obchodzimy właśnie w tym roku. Chcemy zwrócić uwagę, jak bardzo sektor rozwinął się od tamtego czasu i jak ogromne znaczenie ma dla rozwoju naszego kraju. Porozmawiamy też o wprowadzonym w tym roku zakazie handlu w wybrane niedziele i jego dotychczasowych skutkach.

Na jakie korzyści mogą liczyć firmy z branży mody, które odwiedzą targi ReDi? 

Nasze targi na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń dla centrów i sieci handlowych. ReDI to nie tylko prestiż, ale i miejsce wymiany wiedzy, gdzie podsumowujemy i mówimy o tym, co dzieje się w branży, śledzimy i prezentujemy trendy, a także tworzymy przestrzeń do spotkań merytoryczno-biznesowych. Podczas ReDI również inspirujemy – na uczestników czekają pokazy innowacji przeznaczonych dla handlu i obiektów komercyjnych oraz interesujące prezentacje.
To wszystko sprawia, że nasze wydarzenie postrzegane jest jako niezwykle wartościowe i przynoszące realne efekty, np. w postaci nowych umów czy nawiązanych relacji. Targi ReDI stwarzają okazję do spotkania z decydentami polskiego i europejskiego sektora nieruchomości komercyjnych. W tym roku spodziewamy się 50 wystawców i ponad 400 przedstawicieli sieci handlowych. Przewidujemy, że w ReDI 2018 weźmie udział łącznie 1600 osób.

Wspomniał Pan wcześniej o zakazie handlu w wybrane niedziele. Czy już wiadomo, jak nowe prawo wpłynęło na centra i sieci handlowe?

Obecnie przedstawiciele branży obserwują skutki wprowadzenia zakazu i testują różne rozwiązania. Dopiero po kilku miesiącach od wprowadzenia nowego prawa dowiemy się, jakie będą jego następstwa oraz jak zmienią się zachowania konsumentów i najemców. Niestety już teraz prywatni przedsiębiorcy, prowadzący punkty handlowo-usługowe, którzy mają możliwość pracy w niedziele bez handlu, odnotowują znaczący spadek sprzedaży – nie do odrobienia w inne dni tygodnia. Duże sieci handlowe dostosowały się do nowego prawa, intensyfikując sprzedaż online oraz przekierowując ruch na inne dni. Natomiast sektory takie jak gastronomia czy punkty kierowane przez ich właścicieli, np. na tzw. wyspach, wyraźnie tracą na zamknięciu sąsiadujących z nimi punktów handlowych.

Z ankiety ogólnopolskiej przeprowadzonej na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że ponad 60% dorosłych Polaków nie wie, że centra handlowe mogą być otwarte w niedziele objęte zakazem handlu ze względu na działające na ich terenie lokale usługowe, rozrywkowe i gastronomiczne, np. kawiarnie, kina, apteki, placówki pocztowe itp., których zakaz nie obejmuje. Na pytanie: „W które niedziele w miesiącu według Twojej aktualnej wiedzy jest obecnie zakazany handel w Polsce?”, prawidłowo (w drugą i trzecią) odpowiedziało jedynie 29% ankietowanych. Aż 20% wskazało jako „niehandlowe” terminy niedziel bez zakazu, czyli pierwszą i ostatnią.

Nie mam satysfakcji stwierdzając, że jeszcze przed wprowadzeniem ustawy Polska Rada Centrów Handlowych ostrzegała, iż klienci będą zdezorientowani terminami obowiązywania zakazu i te obawy niestety się potwierdziły. Brak wiedzy nie jest jednak winą konsumentów, a kształtu ustawy, która została wprowadzona z bardzo krótkim vacatio legis, z pominięciem argumentów branży handlowej, co do konsekwencji jej obowiązywania. Nigdzie nie świecie nie ma takiego rozwiązania jak w Polsce. Nowelizacja ustawy wydaje się koniecznością.

Jakie najważniejsze trendy można zaobserwować obecnie w polskim retailu, zwłaszcza w branży mody?

Branża retail, w tym sektor mody, podlegają obecnie dużym przemianom. Ma na to wpływ wiele czynników. Z jednej strony mamy millenialsów, których określone potrzeby i wymagania definiują kierowaną do nich ofertę i sposób obsługi. Z drugiej – postępujący proces digitalizacji czy rozwój sprzedaży wielokanałowej, które narzucają nowe formy kontaktu z klientami i tworzenia relacji z nimi. Klienci oczekują indywidualnego podejścia i profilowanej oferty. Kupują więc już nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale coraz częściej w sklepach internetowych – z domu, pracy czy miejsca, w którym akurat przebywają.

Polska Rada Centrów Handlowych przeprowadziła badanie wśród przedstawicieli firm zrzeszonych w stowarzyszeniu, pytając ich o najważniejsze trendy na ten rok. Na pierwszy plan wysuwa się rosnące znaczenie e-commerce i w tym kontekście wyzwaniem, z którym branża handlowa musi się zmierzyć, jest konieczność umiejętnego połączenia światów online i offline. Wśród kluczowych trendów na rynku handlowym w 2018 roku, w obszarze retail, członkowie PRCH wymienili również rozwój nowych technologii i omnichannel.

Data publikacji: 23.05.2018
Przeczytaj również

Aktualności:
60 proc. Polaków kupuje online częściej niż w poprzednich latach [raport]

Od wielu lat zakupy online cieszą się niesłabnącą popularnością. Mniejszy wysiłek, wygoda, elastyczność i brak konieczności wychodzenia… więcej »

Aktualności:
Ruszyła rejestracja na Cross-Border E-commerce! Dowiedz się, jak zwiększyć e-sprzedaż za granicą!

Można już rejestrować się na konferencję Cross-Border E-commerce, która odbędzie się 16 maja 2024 r. w Warszawie. To wydarzenie dla… więcej »

Handel:
Trendy w e-commerce 2024: sztuczna inteligencja, portfele cyfrowe oraz social media

W okresie przedświątecznym w 2023 r. odnotowano najwyższą średnią stopę rabatów od 2020 r. Innym zauważalnym trendem jest wyraźny wzrost… więcej »