Top Secret osiągnął próg rentowności

Sieć modowa Top Secret w pierwszym półroczu br. znacznie poprawiła efektywność działania i osiągnęła próg rentowności na poziomie wyniku na sprzedaży. Potwierdziła w ten sposób kontynuację wzrostowego trendu.

To efekt realizowanej strategii zorientowanej na poprawę marży poprzez lepsze zarządzanie kolekcją oraz optymalizację kosztów. Niestety segment dyskontowy TXM osiągnął w tym okresie znacznie gorsze wyniki od oczekiwanych. W rezultacie Grupa Redan w pierwszym półroczu br. uzyskała 283,6 mln zł obrotów, czyli podobnie jak w poprzednim roku, notując jednak stratę na poziomie wyniku całkowitego.

Sieć modowa Top Secret po przyzwoitym pierwszym kwartale br. zanotowała znaczną poprawę wyników w drugim kwartale br. W efekcie łącznie po pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka zanotowała 0,4 mln zł zysku na sprzedaży, czyli aż o 6,6 mln zł więcej niż przed rokiem. Na poprawę wyniku wpływ miał wzrost marży handlowej o 3,8% do 50,9 mln zł, pomimo zmniejszenia obrotów o 2,2% do 115,0 mln zł. Jednocześnie udało się obniżyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu aż o 8,6% w ujęciu r./r.

„Segment modowy konsekwentnie poprawia efektywność działania. W minionym okresie wpływ na to miały przede wszystkim skuteczne zmiany w kolekcji połączone z optymalizacją kosztową. Zwiększyliśmy udział kolekcji typowo letniej dostosowując ofertę do oczekiwań klientów oraz sezonowości pogodowej. W rezultacie można było zmniejszyć przeceny, a tym samym uzyskać większą sprzedaż w sklepach oraz wyższe marże. Spadek sprzedaży wynikał z ograniczenia powierzchni handlowej, w wyniku przede wszystkim przeniesienia marki Troll głównie do kanału online oraz zamknięcia nierentownych sklepów własnych. To przełożyło sią również na ograniczenie kosztów działania. W efekcie już w pierwszym półroczu osiągnęliśmy próg rentowności”- podkreślił Bogusz Kruszyński, prezes Redan SA. „Zakładamy utrzymanie wzrostowego trendu w kolejnych okresach. Uwzględniając jednocześnie, że drugie półrocze ze względów sezonowych jest w handlu bardziej dochodowym okresem, jesteśmy przekonani że ten rok segment fashion zakończy na plusie” – dodał Bogusz Kruszyński.

Z kolei w segmencie dyskontowym w I półroczu br. przychody TXM w ujęciu r./r. zwiększyły się nieznacznie, bo o 0,4% do 168,5 mln zł. W tym okresie marża handlowa poprawiła się o 2,0% do 72,6 mln zł, jednak koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się o 32,6%. W rezultacie spółka miała 14,0 mln zł straty na sprzedaży względem 5,9 mln zł zysku w poprzednim roku. Z kolei na poziomie wyniku przed opodatkowaniem TXM zanotowało 14,6 mln zł straty, w porównaniu do 5,4 mln zł zysku rok wcześniej. „Osiągnięte wyniki są istotnie niższe niż oczekiwane. Obecnie kluczowy jest proces przywrócenia optymalnego zatowarowania sklepów, a tym samym potencjału sprzedażowego oraz dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów. W efekcie liczymy na znaczną poprawę wyników w kolejnych okresach. To główny cel postawiony przed Marcinem Gregorowiczem, który od połowy września br. obejmie funkcję prezesa zarządu TXM S.A.” – dodał Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w I półroczu br. uzyskała 283,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 0,7% w ujęciu r./r. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc r./r. o 13,5% do 137,4 mln zł. W efekcie Grupa Kapitałowa wykazała 14,1 mln zł straty na działalności operacyjnej (EBIT) względem 1,1 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Grupa Redan zanotowała także 15,0 mln zł straty na poziomie wyniku całkowitego, przy 2,9 mln zł na minusie rok wcześniej. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -9,3 mln zł i był ponad dwa razy gorszy niż w I półroczu 2016 r.

***

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 800 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodząca w skład Grupy spółka TXM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2016 r. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.

Data publikacji: 31.08.2017
Przeczytaj również

Rynek:
LPP: Drugi kwartał pod znakiem rozwoju sieci sprzedaży w Europie, wysokiej rentowności i dyscypliny kosztowej

Drugi kwartał roku obrotowego 2023/24 upłynął w LPP pod znakiem stabilnej sprzedaży, a priorytetem w działaniach firmy pozostawała… więcej »

Rynek:
Trendy na rynku dóbr luksusowych [raport]

Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak… więcej »

Aktualności:
Grupa CCC i Authentic podpisały europejski kontrakt dot. marki Reebok

Grupa CCC podpisała z jednym z największych licencjodawców na świecie Authentic Brands Group, 10-letnią umowę licencyjną (z opcją… więcej »