Top Secret zakłada dalszy wzrost zysków

Sieć modowa Top Secret w 2017 roku osiągnęła dodatnie wyniki na wszystkich poziomach rachunku wyników. Na poziomie sprzedaży wypracowała 4,8 mln zł zysku, czyli aż o 10,5 mln zł więcej niż rok wcześniej. To efekt utrzymującego się już od dwóch lat trendu wzrostu marży handlowej, przy ograniczaniu ponoszonych kosztów.

Sieć Top Secret w 2017 roku znacząco poprawiła wyniki finansowe. Pomimo spadku przychodów o 4,1% do 240,4 mln zł sieć modowa zanotowała dużo wyższą rentowności. To efekt wzrostu poziomu marży handlowej o 3,6 p.p. do 46,1% oraz konsekwencji w ograniczeniu kosztów o 5,6% w ujęciu r./r. Dzięki temu sieć Top Secret wypracowała 4,8 mln zł zysku na sprzedaży, czyli aż o 10,5 mln zł więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

„Wzrostowy trend wyników utrzymuje się już od dwóch lat. To efekt konsekwentnego wdrażania strategii zorientowanej na poprawę marży oraz ścisłej kontroli kosztów. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z rozwoju sprzedaży w krajowej sieci Top Secret, będącej głównym kanałem dystrybucji tej marki. Podstawą sukcesu były zmiany koncepcyjne w kolekcji polegające na zwiększeniu różnorodności charakteru oraz cen i jakości produktów w trakcie sezonu. Umożliwiło to zwiększenie dotarcia do grupy docelowej klientów, a w rezultacie wzrost udziału sprzedaży w pierwszych cenach i obniżenie poziomu udzielanych upustów. Cały czas kluczowe jest prawidłowe zarządzanie towarem w trakcie sezonu i roku, zapewniające jeszcze lepsze dopasowanie produktów do momentu sprzedaży i w ten sposób umożliwiające skrócenie cyklu życia produktów. Nadal będziemy koncentrować się na przyspieszeniu sprzedaży w pierwszych cenach poprzez dostarczanie produktów szybciej rotujących, tematycznych z kategorii tzw. fast fashion” – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

„W minionym roku osiągnęliśmy założone parametry rentowności umożliwiające wdrożenie kolejnego etapu strategii. Dlatego po spadku powierzchni handlowej wynikającym głównie z zamknięcia salonów marki Troll i przeniesienia jej dystrybucji do e-commerce, wracamy do rozwoju sieci sklepów’ – dodał Bogusz Kruszyński. Top Secret planuje powiększanie sieci w tempie od 2 do 3,5 tys. m2 rocznie, co daje ok. 20 sklepów netto w skali roku. Tempo rozwijania sieci będzie wprost skorelowane z osiąganymi rezultatami oraz dostępnością powierzchni. Na koniec minionego roku sieć Top Secret w Polsce miała 225 placówek.

„Jesteśmy przekonani o możliwości dalszej poprawy marży handlowej i utrzymaniu kosztów w ryzach. Przy planowanym wzroście powierzchni handlowej oczekujemy efektów dźwigni operacyjnej, który zapewni dalszy znaczący wzrost rentowności segmentu modowego” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Z kolei segment dyskontowy TXM pomimo wzrostu przychodów o 2,3% r/r do 386,4 mln zł, zanotował w roku 2017 stratę netto. Najistotniejszym czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie wyników, był spadek sprzedaży w sklepach porównywalnych oraz brak wzrostu sprzedaży adekwatnej do wzrostu powierzchni sklepów. To efekt niedostosowanego asortymentu do sklepów o większym formacie, których liczba szybko rosła, dysfunkcyjnego towarowania sklepów będącego następstwem nieumiejętnego wdrożenia systemu ERP, a w konsekwencji spadku wejść klientów do sklepów. Zarząd TXM obecnie realizuje szybki proces unowocześnienia firmy. „Jesteśmy przekonani, że wdrażany w TXM ambitny program restrukturyzacji szybko przyniesie oczekiwane efekty w postaci odbudowy zysków”– powiedział Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w 2017 roku uzyskała 626,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 0,3% w ujęciu r./r. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -21,2 mln zł, względem 0,3 mln zł na plusie rok wcześniej.

Data publikacji: 14.05.2018
Przeczytaj również

Aktualności:
Dariusz Miłek wraca na stanowisko prezesa zarządu Grupy CCC

Dariusz Miłek, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC, ponownie objął fotel prezesa zarządu, nadzorując dalszy rozwój marek… więcej »

Rynek:
Zalando poprawia rentowność i notuje wzrosty dzięki klubowi zakupowemu i partnerom

Zalando, jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych, w pierwszym kwartale 2023 zanotowała wzrost sprzedaży brutto o 2,8%… więcej »

Rynek:
LPP podsumowuje rok: 16 mld przychodu i ponad 1 mld zysku

Wydarzenia w Ukrainie i zakończenie działalności w Rosji były jednym z kluczowych determinantów zmian w strategii LPP realizowanej w 2022/2023 r/r,… więcej »