Wzrostowy trend Top Secret

fot. Top Secret

Sieć modowa Top Secret w pierwszych 3 kwartałach br. poprawiła wynik operacyjny aż o 8,1 mln zł w stosunku do ubiegłego roku, przekraczając próg rentowności. Ten dobry trend to wynik wprowadzenia strategii zorientowanej na zwiększenie marży poprzez lepsze zarządzanie kolekcją oraz optymalizację kosztów.

Znaczna poprawa efektywności segmentu modowego nie zdołała jednak zrównoważyć pogorszenia wyników zależnej spółki TXM działającej w segmencie dyskontowym. Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w pierwszych trzech kwartałach br. uzyskała 437,6 mln zł obrotów, czyli nieznacznie więcej niż rok wcześniej, powiększając jednak stratę na poziomie wyniku całkowitego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Sieć modowa Top Secret notuje systematyczną poprawę wyników. W pierwszych trzech kwartałach br. osiągnęła 0,4 mln zł zysku operacyjnego, czyli aż o 8,1 mln zł więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Na poprawę wyniku wpływ miał znaczący wzrost marży handlowej o 3,2% do 75,6 mln zł, pomimo zmniejszenia obrotów o 4,1% do 168,4 mln zł. Jednocześnie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły aż o 7,2% w ujęciu r./r.

„Jesteśmy zadowoleni z systematycznie osiąganej poprawy efektywności segmentu modowego. W każdym z trzech kwartałów tego roku uzyskiwaliśmy lepsze wyniki operacyjnej niż w roku poprzednim. To potwierdza, że wzrostowy trend jest trwały i opiera się na solidnych podstawach. Źródłem sukcesu jest coraz lepsze zarządzanie asortymentem, który trafia do sklepów w odpowiednim momencie – w czasie kiedy klienci najbardziej go poszukują. Nowe kolekcje są atrakcyjne i zgodne z trendami w modzie. Zastosowaliśmy jednocześnie większe zróżnicowanie cenowe, od niskich po relatywnie wysokie progi cenowe, oczywiście uzasadnione wyższą jakością, co znacznie poszerza grono klientów. Pozwala nam to sprzedawać towary osiągając wyższe marże, a jednocześnie zmniejszyć skalę wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w związku z ich mniejszymi ilościami. Potrafimy także skutecznie kontrolować koszty prowadzonej działalności. Spadek obrotów jest natomiast konsekwencją podjętej decyzji dotyczącej ograniczenia powierzchni handlowej, poprzez przeniesienie sprzedaży marki Troll głównie do kanału online oraz zamknięcia nierentownych sklepów własnych. Przekroczenie, po trzech kwartałach tego roku, progu rentowności na poziomie wyniku operacyjnego utwierdza nas w przekonaniu, że kierunek i zakres wprowadzonych zmian jest prawidłowy”- podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

„Pozytywne tendencje z poprzednich okresów są kontynuowane także w październiku i listopadzie. Cały czas osiągamy wyższą marżę handlową w sklepach Top Secret w Polsce, czyli naszym głównym kanale dystrybucji. Uwzględniając, że ostatni kwartał roku jest najistotniejszy w naszej branży, jesteśmy przekonani, że cały rok dla segmentu modowego będzie udany i zakończy się na wyraźnym plusie. Wciąż widzimy potencjał do dalszej poprawy w kolejnych okresach” – dodał Bogusz Kruszyński.

Z kolei w segmencie dyskontowym w pierwszych trzech kwartałach br. obroty TXM w ujęciu r./r. zwiększyły się o 3,7% do 269,2 mln zł. W tym okresie marża handlowa wyniosła 108,1 mln zł i była na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się jednak o 31,0%. W rezultacie spółka miała 24,3 mln zł straty operacyjnej względem 7,0 mln zł zysku w poprzednim roku. Z kolei na poziomie wyniku przed opodatkowaniem TXM zanotowało 24,7 mln zł straty, w porównaniu do 6,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak wskazuje spółka, podstawowymi przyczynami pogorszenia wyników sieci TXM jest, z jednej strony nieudane wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w lutym br. oraz wynikające z tego w konsekwencji problemy z prawidłowym zatowarowaniem sieci sklepów, a także brak odpowiedniej modyfikacji struktury asortymentowej koniecznej dla większych sklepów w nowym koncepcie. Kumulacja negatywnych efektów nastąpiła w I półroczu br. W trzecim kwartale zostały wdrożone krótkoterminowe działania dostosowawcze, których celem było zwiększenie sprzedaży z metra oraz zmniejszenie stanu zapasu. Podjęte działania objęły wyprzedaż na ponadprzeciętną skalę oraz intensyfikację działań marketingowych, w celu pozyskania większej liczby klientów. W wyniku tych działań nastąpiła poprawa średniej sprzedaży na metr kwadratowy oraz rotacji zapasu i jego stanu, ale równocześnie zmniejszyła się realizowana marża procentowa oraz wzrosły wydatki marketingowe.

„W trzecim kwartale br. nastąpiła faktyczna zmiana składu zarządu spółki TXM SA. Nowy, doświadczony management rozpoczął działania mające na celu odbudowanie rentowności w segmencie dyskontowym oraz jego powrót na drogę rozwoju. Czynnikiem sprzyjającym jest fakt, że pogorszenie wyników jest spowodowane czynnikami wewnętrznymi, zaś otoczenie zewnętrzne jest sprzyjające. Segment dyskontowy jest najszybciej rosnącym fragmentem rynku odzieżowego, co będzie sprzyjać poprawie wyników TXM.– powiedział Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w pierwszych trzech kwartałach br. uzyskała 437,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 0,5% w ujęciu r./r. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc r./r. o 13,8% do 208,0 mln zł. W efekcie Grupa Kapitałowa wykazała 24,4 mln zł straty operacyjnej (EBIT) względem 1,3 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Grupa Redan zanotowała także 24,1 mln zł straty na poziomie wyniku całkowitego, przy 3,3 mln zł na minusie rok wcześniej. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -15,0 mln zł i był trzykrotnie gorszy niż rok wcześniej.

Data publikacji: 1.12.2017
Przeczytaj również

Rynek:
Spółka Greenpoint przejęła markę Top Secret wraz z jej sklepami stacjonarnymi oraz e-commerce

W dniu 30.12.2023 spółka Greenpoint podpisała z Redan S.A. warunkową umowę zakupu sieci sklepów stacjonarnych, a także e-commerce marki Top… więcej »

Rynek:
Społeczny wymiar sportu staje się coraz ważniejszy

O wyzwaniach minionego roku i perspektywach dla branży outdoorowej w 2024 roku opowiada Michael Levi, dyrektor sprzedaży na Europę w Columbia… więcej »

Rynek:
Grupa Esotiq & Henderson ponownie notuje rekord sprzedaży i utrzymuje marże

Polski producent bielizny zanotował po trzech kwartałach br. 204,4 mln zł… więcej »