Tarcza antykryzysowa: ZPPHiU chwali autopoprawkę i krytykuje centra handlowe

Przegłosowana przez Sejm autopoprawka dotycząca tarczy antykryzysowej przynosi korzystne rozwiązania z punktu widzenia Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Według związku, pracodawcy otrzymali narzędzia stanowiące realne wsparcie w ratowaniu ich firm przed katastrofą.

„Mamy za sobą pierwszy ważny krok ku zmniejszeniu prawdopodobieństwa upadku naszych firm dzięki regulacjom, które daje nam specustawa” – komentuje zarząd ZPPHiU. „Wszyscy bierzemy na siebie koszty kryzysu i solidarnie będziemy dźwigać je, by jak najszybciej ustabilizować sytuację. Potrzebujemy siebie nawzajem – wynajmujący i najemcy. To czas współpracy a nie partykularnych interesów. Martwi nas nieustanne i bezpodstawne podnoszenie przez centra handlowe, że mają otrzymywać czynsz bez względu na tę sytuację.” – dodaje zarząd ZPPHiU.

Jak pisze związek, dla ratowania polskich firm kluczowe jest pozostawienie ustawy w obecnym kształcie w zasadniczych kwestiach:

1. Po pierwsze ustawa sprawiedliwie rozkłada ryzyka gospodarcze tzn. najemcy nie uzyskują przychodów ze sprzedaży, a wynajmujący nie otrzymują przychodów z czynsz, taki rozkład ryzyka wprost koresponduje z konstytucyjną zasadą równości materialnej wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji.

2. Po drugie zgodnie z prawem cywilnym zamknięcie centrów handlowych oznacza w perspektywie prawa kontraktów, że wynajmujący ma nieusuwalną przeszkodę w świadczeniu usług na rzecz najemcy w konsekwencji wynajmującemu nie należą się żadne świadczenia w tym opłaty związane z najmem za okres zamknięcia centr handlowych. Ważne jest jednak stwierdzenie, że w okresie czasowej niemożności spełnienia świadczenia zawarte umowy najmu pozostają ważne.

3. Po trzecie zapis ustawy biorąc pod uwagę pkt 2 powyżej ma charakter deklaratoryjny tzn. potwierdza tylko fakt a nie ingeruje w stosunki kontraktowe. W konsekwencji nie ma żadnych roszczeń wobec Skarbu Państwa.

4. Po czwarte w końcu warunkiem braku obowiązku zapłaty czynszu jest złożenie przez najemców wiążącej oferty o przedłużeniu obowiązujących umów, na dotychczasowych warunkach, o okres zamknięcia centrów handlowych oraz o dodatkowy okres 6 miesięcy, ta regulacja oznacza, że zostaną, na dotychczasowych warunkach przedłużone umowy najmu, w wyniku czego wynajmujący jako jedyni otrzymają swoistą rekompensatę utraconego czynszu.

Odpierając zarzuty przedstawicieli centrów handlowych o niezgodności z kodeksem cywilnym i narażanie Skarbu Państwa na straty ze względu na roszczenia ze strony najemców, ZPPHiU powołuje się na analityków, którzy podkreślają, że brak czynszu nawet przez okres jednego roku, przy umorzeniu odsetek i przełożeniu obowiązku spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów o okres równy okresowi braku czynszu nie wyrządzi wynajmującym żadnej szkody. Wielu wynajmujących już przesłało do najemców oświadczenie zgodnie z którym nie będzie pobierało żadnych opłat za okres zamknięcia centrów handlowych.

„Nacisk centrów handlowych na rząd i posłów, że dzieje im się krzywda budzi nasz głęboki sprzeciw – „W świetle podanych wyżej faktów nacisk ten to nic innego, jak chęć uniknięcia jakichkolwiek kosztów związanych z epidemią a po drugie przedstawiający zupełnie nieprawdziwy obraz modelu ekonomicznego funkcjonowania centrów handlowych” – konkluduje zarząd ZPPHiU.

Data publikacji: 31.03.2020
Przeczytaj również

Aktualności:
Firma edrone pozyskała 20 mln na rozwój w Polsce i Brazylii

edrone – firma tworząca system Marketing Automation i CRM dedykowany dla e-commerce ogłosiła kolejną rundę finansowania. Fundusze, w tym… więcej »

Aktualności:
Ranking blogów w e-commerce dla branży moda. Sprawdź, kto jest liderem

Sklepy internetowe z branży modowej mają na swoich blogach średnio 683 opublikowane artykuły, które generują około 48 tys. odwiedzin… więcej »

Aktualności:
Pierwsze zagraniczne Centrum Dystrybucyjne LPP Logistics rozpoczęło działalność operacyjną w Rumunii

LPP Logistics uruchomiło w Rumunii pierwsze zagraniczne Centrum Dystrybucyjne zaledwie po roku od rozpoczęcia jego budowy. Magazyn wzmocni sieć… więcej »