Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia zaprasza do udziału w jej pracach przedsiębiorców i jednostki edukacyjne

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia powstała w październiku 2016 roku jako inicjatywa wypływająca z potrzeb branży polegających na dostosowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji  pracowników do   dynamicznych zmian jakie zachodzą w sektorze. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1.2 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych i będzie trwał do czerwca 2023 r.

sektorowa-rada-ds-kompetencji-moda-innowacyjne-tekstylia-fashion-biznes

Realizatorami projektu są:   Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN i PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego; a instytucją  wdrażającą projekt jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami projektu są: przedsiębiorcy, szkoły , uczelnie wyższe,  władze centralne i samorządowe, związki pracodawców, izby branżowe, związki zawodowe, centra szkolenia ustawicznego i pozaformalnego, urzędy pracy oraz wojewódzkie rady rynku pracy.

Rada ma realny wpływ na kształtowanie systemu  edukacji poprzez udział w pracach nad programami nauczania i włączanie się  przedsiębiorców we współpracę z szkołami. Dzięki dotychczasowej działalności Rady branżowe placówki edukacyjne odnotowały w ostatnich 2 latach znaczący  wzrost naboru  oraz rozszerzyły  swoją ofertę o ciekawe praktyki  i staże realizowane bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Rada pomaga również w uzyskaniu środków na doposażenie szkół w niezbędny do nauki zawodu sprzęt. Przedsiębiorcy mają realny wpływ na  kształcenie kadr tak aby sprostały ich oczekiwaniu w zakresie  wiedzy, i kompetencji.

Rada zaprasza do aktywnego udziału w jej pracach przedsiębiorców sektorowych i jednostki edukacyjne mające wpływ na jakość kształcenia kadr dla sektora odzieżowego i tekstylnego.

Jednym z działań w ramach projektu jest organizacja debat sektorowych. W dniu  2 kwietnia b.r.  Rada zorganizowała  kolejną debatę  tym razem w Sosnowcu  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  Celem tej debaty było omówienie działań prowadzonych przez Radę i koniecznych do podjęcia aktywności w celu poprawy  sytuacji na rynku  pracy w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, urzędów pracy, władz samorządowych, przedstawiciele jednostek nadzorujących edukację, przedstawiciele jednostek edukacji pozaformalnej ,  instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół przemysłu mody oraz organizacje sektorowe. Debata była okazją do prezentacji dokonań Rady w roku 2018 i przedstawienia działań  planowanych na rok 2019.

Debacie towarzyszył networking, w ramach którego przedsiębiorcy i przedstawiciele szkół prezentowali swój potencjał, celem tych prezentacji było  stworzenie powiązań  pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami dla efektywnego prowadzenia kształcenia branżowego. Najbardziej ożywioną częścią  debaty był panel dyskusyjny na temat współpracy szkół z przedsiębiorcami, samorządami i organami administracji państwowej na rzecz rozwoju edukacji i sektora mody.

Uczestnicy debaty zgodnie doszli do wniosku, że konieczna jest  szeroka  współpraca pomiędzy szkołami,  przedsiębiorcami, władzami centralnymi i samorządowymi  mająca na celu  doskonalenie modelu kształcenia formalnego i pozaformalnego tak aby sektor  mógł się rozwijać i konkurować  na rynkach światowych.

KONTAKT
Bogusław Słaby tel. +48 601 400 849, 42 649 30 80, e-mail: lewiatan.odziez@prywatni.com.pl
Aleksandra Krysiak tel. +48 601 62 62 03, 42 636 12 31, e-mail: a.krysiak@textiles.pl

www.modakompetencje.pl

sektorowa-rada-ds-kompetencji-moda-innowacyjne-tekstylia-logotypy

Data publikacji: 17.06.2019
Przeczytaj również

Aktualności:
Produkcja na żądanie zmienia branżę odzieżową na przyjaźniejszą dla środowiska
Zero nadprodukcji, marnowania wody i redukcja emisji dwutlenku węgla - dzięki produkcji na żądanie firmy odzieżowe mogą wdrażać ekologiczne rozwiązania, ograniczając… więcej »
Aktualności:
Giacomo Conti unowocześnia sklep internetowy. W ofercie e-commerce pojawi się Sunset Suits

Inwestycje w rozwój kanału e-commerce, uruchomienie promocji marki Sunset Suits w internecie i otwarcie nowych salonów stacjonarnych to… więcej »

Aktualności:
Eobuwie.pl ma nowego prezesa zarządu

Nowym prezesem eobuwie.pl został Damian Zapłata. Jego głównym celem będzie wzmocnienie strategicznego rozwoju spółki, w tym… więcej »