Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. Podsumowanie Roku 2022

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia działa nieprzerwanie od października 2016 roku jako inicjatywa wypływająca z potrzeb branży. Naszym nadrzędnym celem jest dostosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników do dynamicznych zmian jakie zachodzą w sektorze. Przedstawiamy krótkie podsumowanie naszych działań. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1.2 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych.

Rada ma realny wpływ na kształtowanie systemu edukacji poprzez udział w pracach nad programami nauczania i włączanie się przedsiębiorców we współpracę ze szkołami. Dzięki dotychczasowej działalności Rady branżowe placówki edukacyjne odnotowały w ostatnich latach znaczący wzrost naboru oraz rozszerzyły swoją ofertę o ciekawe praktyki i staże realizowane bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Rada pomaga również w uzyskaniu środków na doposażenie szkół w niezbędny do nauki zawodu sprzęt. Przedsiębiorcy mają realny wpływ na kształcenie kadr tak, aby sprostały ich oczekiwaniu w zakresie wiedzy i kompetencji.

Jednym z działań w ramach projektu jest organizacja debat sektorowych. W dniu 23 listopada b.r. Rada zorganizowała kolejną debatę, tym razem w Amber Expo w Gdańsku podczas branżowych konkursów umiejętności. Celem spotkania było omówienie działań prowadzonych przez Radę i koniecznych do podjęcia aktywności w celu poprawy sytuacji na rynku pracy w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele jednostek nadzorujących edukację, przedstawiciele jednostek edukacji pozaformalnej , instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół przemysłu mody oraz organizacje sektorowe. Debata była okazją do zaprezentowania dokonań Rady w roku 2022 i przedstawienia działań planowanych na rok 2023.

Spotkaniu towarzyszył networking, w ramach którego przedsiębiorcy i przedstawiciele szkół prezentowali swój potencjał, celem tych prezentacji było stworzenie powiązań pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami dla efektywnego prowadzenia kształcenia branżowego.

Najbardziej ożywioną częścią debaty był panel dyskusyjny na temat zrównoważonej mody oraz skutecznej komunikacji w branży, która jest podstawą odpowiedzialnego rozwoju sektora

Część spotkania była również poświęcona współpracy szkół z przedsiębiorcami, samorządami i organami administracji państwowej na rzecz rozwoju edukacji i sektora mody. Uczestnicy po raz kolejny doszli do wniosku, że konieczne jest szerokie współdziałanie pomiędzy szkołami, przedsiębiorcami, władzami centralnymi i samorządowymi mające na celu doskonalenie modelu kształcenia formalnego i pozaformalnego, tak aby sektor mógł się rozwijać i konkurować na rynkach światowych.

Jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i szkołami branżowymi. Sytuacja firm jest trudna, ponieważ w ostatnim czasie na problemy związane z pandemią COVID-19, nałożyła się również wojna w Ukrainie. W związku z tym cały czas prowadzimy działania doradcze związane z pomocą firmom w przezwyciężeniu kryzysu wynikającego z trudnej sytuacji.

Przedsiębiorcy od 2020 roku mogą skorzystać ze szkoleń przygotowanych na podstawie Rekomendacji Rady na podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie nowych umiejętności kadr: Przepis na Modę I oraz Przepis na Modę II. Firmy mogą uzyskać w powyższych projektach aż 80% dofinansowania na dokształcanie pracowników. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie operatora: https://hrp.com.pl/projekty/. Projekt Przepis na Modę II potrwa do 31 czerwca 2023 roku, a do wykorzystania są środki w wysokości 8 721 244 zł.

Zapraszamy do  kontaktu z Radą:

Związek Przedsiębiorców                                                                       PIOT Związek Pracodawców

Przemysłu Mody LEWIATAN:                                                                 Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego:

Magdalena Kluszczyńska, tel. 693 592 959,                                          Aleksandra Krysiak, tel. 601 626 203,

e-mail: kontakt@zppmlewiatan.pl                                                      e-mail: a.krysiak@textiles.pl

                                                                                                             Beata Stasiak, tel. 502 143 651,  

                                                                                                             e-mail: b.stasiak@textiles.pl

Zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia naszej strony internetowej http://www.modakompetencje.pl/                                                          

jak również do obejrzenia naszych produkcji filmowych na stronie: https://www.youtube.com/@zwiazekprzedsiebiorcowlewi8071

Data publikacji: 24.12.2022
Przeczytaj również

Aktualności:
Co przyniesie rok 2023? Prognozy dla sprzedaży, marketingu, technologii i cyfrowej transformacji

Rosnące koszty pracy, wysoka inflacja, lawinowo rosnące koszty nośników energii zmuszą firmy w 2023 do wielu zmian. Z pewnością jednym z… więcej »

Aktualności:
LPP podsumowuje wyniki za trzeci kwartał i przygotowuje się na spowolnienie popytu

W trzecim kwartale br. obrotowego przychody polskiego producenta odzieży wzrosły o prawie 40 proc. Strategia wzmacniania obecności marek LPP na… więcej »

Aktualności:
Skorzystaj z dofinansowań do szkoleń dla branży mody

Trwają jeszcze nabory do Projektu "Przepis na Rozwój - kompetencje szyte na miarę 2". Program skierowany jest do producentów z sektora… więcej »