Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. Podsumowanie działalności

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia powstała 7 lat temu.  Głównym celem projektu jest umożliwienie  przedsiębiorcom  z sektora oddziaływanie  na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i poza formalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy.  Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1.2 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych. Liderem projektu jest Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, a partnerem PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

Na zdjęciu: Debata Sektorowa w Sosnowcu

Podczas prawie 7 lat działalności Rada Sektorowa zrealizowała szereg zadań dotyczących dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Opracowane zostały rekomendacje  w obszarze edukacji dla sektora oraz kluczowe kompetencje.  Rada co roku organizowała konferencje oraz debaty sektorowe, na których omawiana była aktualna sytuacja w branży oraz współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami mody i samorządem. Naszymi  działaniami staraliśmy się dopasować  system edukacyjny do bieżących potrzeb przedsiębiorstw. Pracodawcy są najlepszym źródłem wiedzy o tym, jak powinna wyglądać oferta edukacyjna, aby  odpowiadała na aktualne potrzeby rynku pracy, dlatego zaangażowaliśmy do współpracy ponad 70 przedsiębiorstw i  wspólnie wyznaczyliśmy kierunek zmian w edukacji.

Oprócz zdobywania wiedzy w szkołach przemysłu mody, bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji  pracowników i dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia. W związku z tym Rada Sektorowa  opracowała rekomendacje dotyczącą potrzeb kompetencyjnych. Na jej podstawie ruszył projekt  „Przepis na rozwój- Kompetencje szyte na miarę”, w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać aż 80% dofinansowania do edukacji.  Nabory cały czas trwają, a aktualne informacje można znaleźć na stronie Operatora projektu firmy HRP http://hrp.com.pl.  

Na zdjęciu: Animator Sektorowej Rady Bogusław Słaby

Dzięki działalności Rady branżowe placówki edukacyjne odnotowały w ostatnich latach znaczący wzrost naboru. Pomogliśmy również w doposażeniu szkół w niezbędny do nauki zawodu sprzęt.

Po wielu latach działań na rzecz dostosowania systemu edukacji do potrzeb gospodarki dochodzimy do wniosku, że najważniejszym czynnikiem w podniesieniu kompetencji kadr branży mody jest ścisła współpraca na linii szkoła – przedsiębiorca – władze lokalne i centralne. Tylko w taki sposób możemy dostosować  bazę dydaktyczną oraz kadrę nauczycielską, aby uczniowie mieli poziom kompetencji odpowiadający wymaganiom rynkowym.

Za nami prawie  7 intensywnych lat, w czasie których pracowaliśmy na rzecz poprawy sytuacji w branży mody. Mamy nadzieję, że nasze działania będą kontynuowane w kolejnych latach, dlatego,  jeśli reprezentują Państwo sektor przemysłu  mody i chcą się włączyć w realizację kolejnych zadań  zapraszamy do kontaktu:

Związek Przedsiębiorców                                                                       PIOT Związek Pracodawców

Przemysłu Mody LEWIATAN:                                                                 Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego:

Magdalena Kluszczyńska, tel. 693 592 959,                                          Aleksandra Krysiak, tel. 601 626 203,

e-mail: kontakt@zppmlewiatan.pl                                                       e-mail: a.krysiak@textiles.pl

                                                                                                              Beata Stasiak, tel. 502 143 651,  

                                                                                                               e-mail: b.stasiak@textiles.pl

Zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia naszej strony internetowej http://www.modakompetencje.pl/                                                          

 

 

Data publikacji: 23.03.2023
Przeczytaj również

Aktualności:
Zbliża się 13. Fashion Business Congress: E-commerce w modzie. Znamy pierwsze tematy wykładów!

16 września w Warszawie odbędzie się 13. edycja Fashion Business Congress – wydarzenia konferencyjno-wystawienniczego poświęconego w… więcej »

Aktualności:
Zapraszamy na 13. edycję Fashion Business Congress: E-commerce w modzie! Bezpłatna rejestracja dla firm z sektora fashion!

Jeśli działasz w branży mody i chcesz zwiększyć swoją sprzedaż internetową, nie możesz przegapić 13. edycji Fashion Business Congress!… więcej »

Aktualności:
Zentrada: „Stop subwencjom od UE dla Temu & Shein“

Platforma Zentrada uruchamia ogólnoeuropejską petycję w celu powstrzymania dotacji dla Temu & Shein. "Wielu naszych członków, zwłaszcza… więcej »