Intersport: duże zmiany w I półroczu

fot. www.intersport.pl

I półrocze 2017 roku to okres, w którym dokonały się największe od dekady zmiany w spółce Intersport. W dniu 16 lutego 2017 roku firma podpisała trójstronne porozumienie z Intersport Deutschland eG oraz Intercontact Beteiligungsgesellschaft mbH mające na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań, umożliwienie spółce pozyskania dodatkowych funduszy – poprzez emisję akcji serii F, poprawienie wysokości i struktury kapitałów własnych – w celu dalszego rozwoju i realizacji celów strategicznych oraz dalszego rozwoju marki Intersport w Polsce.

W dniu 9 marca 2017 roku spółka zawarła z IIC – Intersport International Corporation GmbH z siedzibą w Bernie umowy: Umowa licencyjna Intersport; Umowa licencyjna na marki własne oraz Umowa agencyjna w zakresie zakupów.

Na podstawie zawartych Umów z IIC, Intersport Polska S.A., jako licencjobiorca, uzyskała bezpośrednio od IIC:

  • wyłączne prawo do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chronionego znaku towarowego Intersport na usługi i produkty, na które zarejestrowany został ten znak towarowy;
  • wyłączność na importowanie, promowanie, rozpowszechnianie, reklamowanie oraz sprzedawanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych i produkowanych przez IIC towarów i usług oznaczonych innymi zarejestrowanymi na rzecz IIC znakami towarowymi, tzw. markami własnymi Intersport;
  • wyłączne prawo do rozwijania sieci własnych sklepów sportowych, jak również sieci franczyzowej, pod znakiem Intersport;
  • prawo do nabywania towarów oznaczonych markami własnymi Intersport bezpośrednio od ich producentów przy pośrednictwie agenta, jakim jest IIC.

W związku z wejściem w życie w dniu 24 marca 2017 roku bezpośrednich Umów licencyjnych i Umowy Agencyjnej zawartych z IIC-Intersport International Corporation GmbH, zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego IPL” (RB nr 25/2017), który wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych firmy.

W kwietniu 2017 r. spółka zakończyła prywatną subskrypcję akcji serii F. W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej o wartości 17 mln zł, firma zawarła umowy objęcia 8 947 366 Akcji serii F. Obecnie Intersport stara się o wprowadzenie ww. akcji na giełdę. Również jeszcze w kwietniu 2017 r. spółka dokonała zamiany banku finansującego  – podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę kredytową i umowę o limit wierzytelności, zastępując DNB Bank Polska SA. W maju br. firma podpisała stosowne aneksy do umów z dwoma pozostałymi bankami: Alior Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Wszystkie te zmiany pozwoliły zwiększyć finansowanie działalności spółki. Teraz czekają ją dwa etapy wdrożenia nowego modelu – jesień 2017 roku  jako etap realizacji pierwszych zmian oraz rok 2018  – osiągnięcie pełnego efektu zmian.

Rok 2017 jest okresem przejściowym, w którym Spółka zmienia swój model zatowarowania sklepów. W nowym modelu biznesowym sieć Intersport Polska już rozpoczęła proces zamówień wysoko marżowanych marek własnych Intersport bezpośrednio u producentów (bez pośrednika) – pierwsze dostawy na nowych warunkach będą realizowane od jesieni 2017 r., a pełny efekt zmian będzie widoczny od wiosny 2018 roku.

Data publikacji: 2.10.2017
Przeczytaj również

Rynek:
Grupa CCC z najwyższą w historii sprzedażą kwartalną

Grupa CCC zamyka drugi kwartał roku obrotowego 2021 (maj-lipiec) najwyższą w historii sprzedażą kwartalną, tj. 2 mld PLN (+41% rdr). Blisko… więcej »

Rynek:
LPP podsumowuje kwartał i szykuje się na trudny koniec roku

W drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 sprzedaż właściciela marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay wzrosła o 71%… więcej »

Rynek:
Zalando: branża mody musi przejść na system obiegu zamkniętego

Europejska platforma modowa i lifestyle’owa, wprowadza nowe modele biznesowe i praktyki w zakresie obiegu zamkniętego w całym cyklu życia… więcej »