LPP z rekordowym zyskiem w 2023 r. Jak spółka go wypracowała i co planuje w tym roku

Zdywersyfikowany model biznesowy łączący segment value-for-money w małych miejscowościach z tradycyjnym handlem w galeriach dużych miast i rentowna sprzedaż w internecie zapewniły LPP dużą stabilność oraz odporność na trudną koniunkturę. Na 2024 r. spółka stawia przed sobą ambitny cel wzrostu sprzedaży o 20 proc. i zapowiada, jak chce go osiągnąć.

W minionym roku nastroje konsumenckie zostały zdominowane przez wysoką inflację i wahania w koniunkturze gospodarczej, co wpłynęło na umiarkowaną dynamikę sprzedaży w pierwszych kwartałach i znalazło odzwierciedlenie w odnotowanych w tym okresie wynikach finansowych LPP. Po trudnym początku roku ostatnie miesiące przyniosły jednak znaczące ożywienie sprzedaży, co pozwoliło wrócić spółce do dwucyfrowych dynamik. W czwartym kwartale 2023 r. polski producent odzieży odnotował 15,7 proc. wzrost przychodów r/r, czego zasługą był w dużej mierze intensywny rozwój marki Sinsay. Dzięki korzystnym kursom walut spółka wypracowała też w końcówce roku marże na poziomie 52,5 proc., co oznacza wzrost ich poziomu o blisko 3 p.p. r/r. Zysk netto z działalności kontynuowanej w czwartym kwartale 2023 r. wzrósł o ponad 160 proc r/r.

– Za nami trudny rok, który przynajmniej początkowo nie napawał optymizmem i skłaniał do rozsądnego planowania przyszłości. Po odbiciu sprzedaży w czwartym kwartale, który zaowocował dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży, zakończyliśmy rok z korzystnym bilansem. Tym, co przez większość roku zapewniało nam stabilność i ostatecznie przeważyło na końcowych wynikach, była konsekwentnie realizowana strategia omnichannelowa. Doszliśmy do momentu, w którym nasz model biznesowy pozwala przetrwać najtrudniejsze czasy i stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej. Opieramy się na zdywersyfikowanych kanałach dotarcia do klienta, operując jednocześnie w różnych segmentach cenowych. To unikalny model, dzięki któremu docieramy do szerokiej grupy klientów, niezależnie od zmieniających się nastrojów i zwyczajów konsumenckich – komentuje Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

W 2023 r. spółka odnotowała blisko 16 proc. wzrost sprzedaży r/r. w sieci stacjonarnej i niewielki spadek przychodów w e-commerce. Zysk operacyjny wzrósł o 93 proc., osiągając najwyższy w historii spółki poziom 2,3 mld zł.

Pomimo zwiększającego się udziału kanału value-for-money, skupionego wokół marki Sinsay, marża brutto LPP w skali roku zwiększyła się do 51,5 proc. (wzrost o 1,2 p.p. r/r). O przewadze konkurencyjnej brandu stanowi wprowadzony kilka lat temu odświeżony koncept, oparty na unikalnym formacie sklepu, szerokiej ofercie asortymentowej i korzystnych cenach przy mocnym wsparciu omnichannelu. Ponad 40 proc. udział w przychodach Grupy za 2023 r. potwierdza, że marka Sinsay staje się motorem napędowym rozwoju LPP.

Korzystny bilans na koniec 2023 r. to także efekt wysokiej efektywności operacyjnej, co potwierdza spadek kosztów SG&A o 2 proc. r/r, wynikający głównie z optymalizacji zużycia energii i kosztów usług zewnętrznych. Racjonalne zarządzanie wydatkami pozwoliło ograniczyć zadłużenie i zwiększyć środki pieniężne z działalności operacyjnej do poziomu 1,1 mld zł. W efekcie zysk netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wzrósł o 85,5% do rekordowej wartości 1,6 mld zł.

– Najważniejszym celem jaki przyjęliśmy na 2023 r. było utrzymanie rentowności i długofalowego, dynamicznego rozwoju LPP, co udało się osiągnąć przy zachowaniu wyjątkowej dyscypliny kosztowej. Dzięki rozsądnemu podejściu do wydatków mogliśmy zabezpieczyć solidną poduszkę finansową, pomimo niekorzystnych tendencji rynkowych i wysokiej inflacji. Niezależnie od spadku dynamiki sprzedaży na początku 2023 r. osiągnęliśmy najlepszy w historii wynik finansowy i zwiększyliśmy rentowność. Bez względu na niesprzyjające otoczenie rynkowe potrafimy więc konsekwentnie trzymać się ambitnych planów – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

W 2023 r. LPP wzmacniało sieć sprzedaży na rynkach europejskich, zwłaszcza w centralnej i południowej części kontynentu. Kluczowym elementem realizowanej strategii było wykorzystanie potencjału w segmencie value-for-money i otwieranie salonów Sinsay w małych miejscowościach oraz retail parkach. Po sześciu latach od debiutu przy prestiżowej Oxford Street spółka podjęła też decyzję o uruchomieniu kolejnych trzech salonów Reserved w Londynie. Polski producent odzieży zdecydował się także zadebiutować na rynku włoskim z pierwszymi salonami swoich kluczowych marek – Sinsay – na północy Półwyspu Apenińskiego i Reserved – przy najważniejszej ulicy handlowej Mediolanu. Obecność w dużych galeriach handlowych i popularnych wśród turystów lokalizacjach wzmacnia rozpoznawalność polskich brandów na arenie międzynarodowej.

Wsparciem sprzedaży stacjonarnej Grupy LPP jest również szeroko zasięgowy e-commerce. Coraz większe znaczenie w kanale online mają także aplikacje mobilne, dlatego spółka wprowadziła możliwość korzystania z tej formy zakupów już nie tylko w Sinsay i Reserved, ale od 2023 r. także w marce Mohito.

Na 2024 r. spółka zaplanowała rozwój sieci sprzedaży wszystkich marek LPP, dla większości z nich w tempie jednocyfrowym. Największy wzrost liczby sklepów przewidziany jest dla sieci Sinsay, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości i popularnych wśród ich mieszkańców retail parków. W ślad za tym, spółka na najbliższy okres planuje istotną rozbudowę swojej sieci dystrybucji o kolejne przeszło 200 tys. m2. To oznaczać będzie, że na koniec 2025 roku, obiekty magazynowe Grupy liczyć będą już ponad 700 tys. m2 powierzchni.

Wstępne dane sprzedażowe z lutego i marca pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zakładany przez nas na 2024 r. 20 proc. r/r wzrost sprzedaży oznacza dużo bardziej ambitne plany rozwoju niż do tej pory, które zdecydowanie łatwiej realizować, patrząc na pozytywne przyjęcie kolekcji wiosenno-letnich. O ile w minionym roku stawialiśmy przede wszystkim na rentowność i rozsądne planowanie, o tyle w 2024 r. chcielibyśmy mocniej skupić się na wzroście sprzedaży i wykorzystać stojące przed nami możliwości rozwoju. Planujemy otwierać kolejne salony w Europie Centralnej oraz Południowej, wykorzystując niewielkie nasycenie sieciami sklepów naszych marek w tym rejonie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – zapowiada Przemysław Lutkiewicz.

Na 2024 r. spółka postanowiła przeznaczyć na inwestycje rekordową kwotę 1,5 mld zł, z tego 1,2 mld zł na rozwój sieci sklepów. Z kolei nakłady na logistykę zaplanowała na poziomie 200 mln zł w roku bieżącym i 250 mln zł w kolejnym. Najważniejszą inwestycją spółki w najbliższym czasie będzie w tym zakresie rozbudowa Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, którego powierzchnia zwiększy się o dodatkowe 85 tys. mkw i wzmocni zaplecze logistyczne dla rosnącej sieci sprzedaży. Dzięki atrakcyjnym kolekcjom, zwiększaniu powierzchni handlowej i rozwojowi sprzedaży omnichannelowej spółka chce osiągnąć w bieżącym roku 21 mld zł przychodów, w tym dodatnie dynamiki offline oraz dwucyfrowy wzrost e-commerce r/r., przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności kosztowej i marż na poziomie 52-53 proc.

Data publikacji: 28.03.2024
Przeczytaj również

Handel:
Co czeka handel w drugiej połowie 2024 roku? Oto pięć głównych prognoz [raport]

Salesforce opracował nowe prognozy dotyczące zakupów świątecznych w 2024 roku. Pokazują one, że kupujących i sprzedawców czeka sezon… więcej »

Rynek:
Kappahl Group publikuje raport zrównoważonego rozwoju za 2023 i przyspiesza transformację

Kappahl Group, właściciel marek modowych Kappahl i Newbie, opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok. Firma… więcej »

Rynek:
LPP z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał: ponad 4,3 mld zł przychodu, dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz rekordowy zysk operacyjny

Wiosenne propozycje modowe projektantów gdańskiej spółki spotkały się z pozytywnym przyjęciem klientów, dzięki czemu LPP po raz kolejny… więcej »