Top Secret kontynuuje szybszy wzrost marży niż kosztów

Top Secret ma potencjał do dalszego wzrostu marży. Planuje jednocześnie zwiększyć powierzchnię handlową w tym roku o 8%. Z kolei sieć dyskontowa TXM, będąca drugim segmentem wchodzącym w skład Grupy Redan zdołała w pierwszym kwartale br. powstrzymać spadek sprzedaży, podwyższyć marżę oraz zdyscyplinować obszar kosztów. Kwietniowe wyniki TXM potwierdzają z kolei, że strategia wdrażana przez nowy zarząd przynosi już spodziewane efekty. Zakładana poprawa w obu segmentach przełoży się na dużo lepsze wyniki Grupy Redan w tym roku.

Sieć Top Secret w pierwszym kwartale br. kontynuowała wzrostowy trend wyników finansowych. Pomimo spadku przychodów o 1,5% w ujęciu r./r. do 50,3 mln zł sieć modowa znacznie poprawiła rentowność biznesu. To efekt szybszego wzrostu poziomu marży handlowej o 10,2% r./r. niż kosztów (6,5%). Dzięki temu sieć Top Secret w pierwszych trzech miesiącach br. wypracowała o 1,5 mln zł lepszy wynik przed opodatkowaniem niż rok wcześniej.

„W sieci Top Secret systematycznie realizujemy określoną strategię zorientowaną na szybszy wzrost osiąganej marży niż ponoszonych kosztów. Wzrostowy trend trwa już ponad dwa lata. Przekłada się to na coraz lepsze wyniki segmentu modowego” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA. Podkreślił, że w pierwszym kwartale br. sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w Polsce zwiększyła się o 10%, przy jednoczesnym wzroście poziomu marży o 4,1 p.p. „To głównie efekt zmian w ofercie asortymentowej polegających na większym udziale wysokomarżowych towarów z nowej kolekcji, produktów będących w stałej ofercie na które, nie są udzielane upusty oraz wprowadzeniu do kanału e-commerce dedykowanej oferty tematycznej fast fashion. Coraz skuteczniej zarządzamy również towarem precyzyjnie alokując go w odpowiednich sklepach” – dodał.

Poprawa wyników zachęca do rozbudowy sieci handlowej. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku powierzchnia sklepów Top Secret w Polsce, czyli najważniejszym kanale dystrybucji segmentu modowego Grupy Redan, zwiększyła się o 3%. Na koniec marca br. sieć Top Secret w naszym kraju miała 189 placówek. „W całym roku planujemy zwiększyć powierzchnię handlową o około 2,5 tys. m2, czyli o około 8%. Na kolejne lata zakładamy rozwój w tempie od 2 do 3.5 tys. m2 rocznie. Dzięki przyspieszeniu rozwoju i efektowi dźwigni operacyjnej wyniki segmentu modowego będą systematycznie coraz lepsze” – powiedział Bogusz Kruszyński.

Z kolei segment dyskontowy TXM w pierwszym kwartale br. poprawił przychody o 1,4% r./r. do 73,3 mln zł. Zbliżony wynik do ubiegłorocznego osiągnięto również na poziomie działalności operacyjnej oraz wyniku przed opodatkowaniem. Do najistotniejszych efektów, jakie udało się osiągnąć w tym okresie należy zaliczyć powstrzymanie spadku sprzedaży, podwyższenie marży handlowej oraz zdyscyplinowanie obszaru kosztów. Jednocześnie wyniki kwietnia potwierdzają, że strategia wdrażana przez nowy zarząd przynosi już zakładane cele. W kwietniu po raz pierwszy dostępna była w pełni nowa, niewyprzedażowa oferta, która została bardzo dobrze przyjęta przez Klientów. Uruchomiona została reklama telewizyjna będąca nowym kanałem komunikacji do klientów w Polsce. Przełożyło się to na wzrost liczby wejść do sklepów, przy czym sprzedaż z metra kwadratowego wzrosła o 6 % r./r., a marża procentowa zwiększyła się o 1,9 p.p. „Jako akcjonariusz TXM jesteśmy przekonani, że nowa strategia dla TXM jest słuszna i spowoduje w kolejnych okresach znaczną poprawę wyników” – powiedział Prezes Redan SA.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w pierwszym kwartale 2018 roku uzyskała
123,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu r./r. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -9,6 mln zł i był o 1,1 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Data publikacji: 13.06.2018
Przeczytaj również

Rynek:
Spółka Greenpoint przejęła markę Top Secret wraz z jej sklepami stacjonarnymi oraz e-commerce

W dniu 30.12.2023 spółka Greenpoint podpisała z Redan S.A. warunkową umowę zakupu sieci sklepów stacjonarnych, a także e-commerce marki Top… więcej »

Rynek:
Społeczny wymiar sportu staje się coraz ważniejszy

O wyzwaniach minionego roku i perspektywach dla branży outdoorowej w 2024 roku opowiada Michael Levi, dyrektor sprzedaży na Europę w Columbia… więcej »

Rynek:
Grupa Esotiq & Henderson ponownie notuje rekord sprzedaży i utrzymuje marże

Polski producent bielizny zanotował po trzech kwartałach br. 204,4 mln zł… więcej »