TXM pozostaje motorem wzrostu Grupy Redan

fot. http://www.redan.com.pl/

O 12,5% do 435,4 mln zł zwiększyły się w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. skonsolidowane obroty Grupy Redan w ujęciu r./r. Sieć dyskontowa TXM, pomimo lekkiego pogorszenia wyników, pozostaje głównym motorem wzrostu. Segment modowy nadal obciąża wyniki Grupy, choć dzięki wdrożonym działaniom straty są znacznie mniejsze niż przed rokiem. Pozytywny wpływ na poprawę wyników Grupy miało skuteczne zarządzanie pozycją walutową.

 „W ramach Grupy głównym segmentem generującym cały czas zyski jest segment dyskontowy TXM.  Jesteśmy zadowoleni z jego rozwoju, choć wynik osiągnięty w trzecim kwartale br. był słabszy niż przed rokiem. To konsekwencja szybszego wzrostu kosztów bieżących związanych z ekspansją zagraniczną i nakładami na centralę wynikającymi ze wzrostu skali działania. To planowe działania, które w kolejnych okresach generować będą wzrost zysku. W segmencie modowym nadal tracimy, jednak dzięki podejmowanym działaniom znacznie mniej niż przed rokiem. Widzimy pozytywne tendencje i liczymy, że będą one utrzymane, co doprowadzi do trwałego odzyskania rentowności w tej części biznesu” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA. Podkreślił, że wynik w pierwszych trzech kwartałach br. najbardziej poprawił się na operacjach finansowych. „W tym roku zanotowaliśmy dodatnie różnice kursowe, między innymi dzięki aktywnemu zabezpieczeniu pozycji walutowych, podczas gdy rok temu ponosiliśmy na nich straty” – dodał Bogusz Kruszyński.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TXM w pierwszych trzech kwartałach br. uzyskała 435,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 12,5% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku osiągnięto marżę handlową na poziomie 181,6 mln zł, czyli o 14,1% wyższą niż w rok wcześniej. Jednocześnie w tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc r./r. o 14,6% do 182,8 mln zł. W efekcie Grupa poniosła 1,2 mln zł straty na sprzedaży, względem 0,4 mln zł na minusie w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miała znacząca poprawa salda operacji finansowych.
W efekcie po dziewięciu miesiącach br. Grupa Redan poniosła 3,0 mln zł skonsolidowanej straty netto, względem 6,6 mln zł na minusie w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei na poziomie wyniku całkowitego strata wyniosła 3,3 mln zł, ale był to wynik aż o 4,4 mln zł lepszy niż rok wcześniej.

W segmencie dyskontowym TXM w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. przychody zwiększyły się r./r. o 19,7% do 260,0 mln zł. W tym okresie marża handlowa wzrosła r./r. o 23,1% do 108,3 mln zł. Jednocześnie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się o 30,5%. TXM w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wypracował 6,4 mln zł zysku przed opodatkowaniem, względem 9,5 mln zł na plusie rok wcześniej.

„We wszystkich kanałach dystrybucji na polskim rynku osiągnęliśmy wzrost zysku na sprzedaży. Obroty w sklepach porównywalnych były o 2,5% wyższe niż rok wcześniej. Zwiększyła się również procentowa marża handlowa, na co wpływ miało m.in. zwiększenie udziału importu bezpośredniego oraz optymalizacji zakupu towarów. Systematycznie w coraz większym stopniu kontrybuuje do wyniku działalność sklepu internetowego www.txm24.pl którego obroty w ujęciu r./r. wzrosły o ponad połowę. To wszystko potwierdza wysoką efektywność naszego modelu biznesowego” – powiedział Lech Przemieniecki, Prezes Zarządu TXM SA.

Poprawa osiągana na poziomie sprzedaży została jednak zniwelowana przez rosnące koszty bieżące. W związku z rozwojem tradycyjnej sieci handlowej oraz kanału e-commerce, konieczne było zwiększenie wydatków m.in. na logistykę, reklamę, wzmocnienie zespołów handlowych, czy też wsparcia w zakresie IT. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki przez segment dyskontowy TXM miała również działalność zagraniczna. „Obserwujemy nieco dłuższe dochodzenie do rentowności działalności zagranicznej. Sytuacja na poszczególnych rynkach jest różna. W Rumunii i Słowacji sklepy generują zysk, a przyczyną ponoszonej straty są wciąż wysokie koszty bieżące. Dlatego po uzyskaniu odpowiedniej liczby sklepów w tych krajach z pewnością przekroczymy próg rentowności. Trudniejsza sytuacja ma miejsce w Czechach. W tym kraju strata jest ponoszona już bezpośrednio na działalności sklepów. Obecnie analizujemy dalsze kierunki działania w tym kraju” – dodał Lech Przemieniecki

Uwzględniając dotychczasowe wyniki zarząd ocenia, że wynik TXM w 2016 r. będzie nieznacznie niższy niż w roku poprzednim. „W przyszłym roku sytuacja powinna się jednak odwrócić. Duży potencjał do wzrostu zysków widzimy w możliwości podwyższenia marży handlowej m.in. dzięki stopniowemu zwiększaniu udziału towarów importowanych, które zapewniają wyższą marżę. W przyszłym roku nie powinny już tak szybko rosnąć koszty centrali, natomiast zadziała dźwignia operacyjna. Zakładamy także przekroczenie progu rentowności w Rumunii i Słowacji, co pozytywnie wpłynie na wyniki całego segmentu” – dodał Bogusz Kruszyński.

W przypadku segmentu modowego oferującego marki Top Secret, Troll i Drywash obroty w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wzrosły r./r. o 3,4% do 175,7 mln zł. Marża handlowa w tym okresie wyniosła 73,3 mln zł i była o 3,0% wyższa względem tego samego okresu poprzedniego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się r./r. tylko o 1,0%. Na poziomie wyniku przed opodatkowaniem segment modowy zanotował 6,6 mln zł straty, co było jednak wynikiem aż o 5,1 mln zł lepszym niż rok wcześniej (była strata na poziomie 11,7 mln zł).

„W segmencie modowym widać wyraźny podział pomiędzy słabym pierwszym kwartałem oraz drugim i trzecim kwartałem, w których uzyskaliśmy poprawę wyników. To efekt lepszego dostosowania struktury kolekcji do oczekiwań klientów oraz warunków pogodowych. W efekcie ograniczyliśmy zakres stosowanych przecen, a tym samym uzyskaliśmy większą sprzedaż oraz marżę” – stwierdził Grzegorz Lipnicki, Prezes Top Secret Sp. z o.o.

W pierwszych trzech kwartałach br. segment modowy uzyskał także dodatnie saldo operacji finansowych w wysokości +1,9 mln zł, czyli o 4,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. To rezultat przede wszystkim skutecznego zarządzania pozycją walutową oraz rozwiązania rezerwy na gwarancje czynszowe. „Korzystne zmiany na poziomie sprzedaży i marży wynikające z wprowadzonych modyfikacji w kolekcji są dobrym prognostykiem na przyszłość. Dodatkowo w czwartym kwartale zanotujemy zmniejszenie kosztów prowizji franczyzowych, w związku ze zmianą warunków współpracy z naszymi partnerami handlowymi. Naszym krótkoterminowym celem dla części modowej jest osiągnięcie progu rentowności i jest on coraz bliższy” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

 

Data publikacji: 9.11.2016
Przeczytaj również

Handel:
Co czeka handel w drugiej połowie 2024 roku? Oto pięć głównych prognoz [raport]

Salesforce opracował nowe prognozy dotyczące zakupów świątecznych w 2024 roku. Pokazują one, że kupujących i sprzedawców czeka sezon… więcej »

Rynek:
Kappahl Group publikuje raport zrównoważonego rozwoju za 2023 i przyspiesza transformację

Kappahl Group, właściciel marek modowych Kappahl i Newbie, opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok. Firma… więcej »

Rynek:
LPP z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał: ponad 4,3 mld zł przychodu, dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz rekordowy zysk operacyjny

Wiosenne propozycje modowe projektantów gdańskiej spółki spotkały się z pozytywnym przyjęciem klientów, dzięki czemu LPP po raz kolejny… więcej »