Eksport odzieży – rynki i tendencje

Polski eksport odzieży i dodatków odzieżowych skoncentrowany jest przede wszystkim na odbiorcach z Unii Europejskiej, w czym duży udział ma tzw. produkcja przerobowa realizowana na rzecz zachodnich marek.

Przemysł odzieżowy to również rynek, w odniesieniu do którego można zaobserwować największą dynamikę wzrostu wartości towarów eksportowanych z Polski: w I półroczu 2014 do krajów członkowskich UE wysłano artykuły i dodatki odzieżowe dziane o wartości 2,4 mld zł (wzrost w skali roku o 22,7 proc.) oraz odzież i dodatki, inne niż z dzianin, na kwotę 3,6 mld zł – to o 27,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość eksportu artykułów i dodatków odzieżowych, dzianych (grupa 61 CN) wg głównych rynków zbytu:

tabela_1tabela_1

Wartość eksportu artykułów i dodatków odzieżowych, innych niż z dzianin (grupa 62 CN) wg głównych rynków zbytu:

tabela_2

wykres

Wzrost w UE

Odzież i dodatki eksportujemy przede wszystkim do Niemiec: kraj ten ma obecnie 44-procentowy udział w polskim eksporcie wyrobów z dzianin (grupa 61 CN) oraz 54-procentowy udział w eksporcie artykułów innych niż z dzianin (grupa 62 CN). Od dłuższego czasu widoczny jest konsekwentny wzrost wartości odzieży i dodatków odzieżowych wysyłanych na rynek niemiecki – tendencja ta zakłócona została jedynie w roku 2012, kiedy recesja w strefie euro odbiła się niekorzystnie na relacjach handlowych w ramach Unii Europejskiej.

W I półroczu 2014 polski eksport artykułów i dodatków odzieżowych do Niemiec wyniósł 3,33 mld zł, przy czym wyższą dynamikę wzrostu wartości eksportowanych towarów w skali roku można było zaobserwować w odniesieniu do wyrobów niedzianych (24 proc., wobec 16 proc. dla odzieży i dodatków z dzianin). Podobne, jak w wypadku rynku niemieckiego, jest obecnie tempo wzrostu eksportu towarów z grupy 62 CN do Holandii i Austrii, a więc do krajów zajmujących drugą oraz trzecią pozycję w zestawieniu kluczowych rynków zbytu dla wysyłanych z Polski artykułów odzieżowych, innych niż z dzianin. Podobna jest też struktura asortymentowa eksportu odzieży i dodatków do trzech ww. krajów: dominuje tutaj damska oraz męska odzież wierzchnia (zestawy ubraniowe, odzieżowe, żakiety, marynarki, suknie, spódnice, spodnie), damskie bluzki oraz damska bielizna.

Holandia oraz Austria to rynki, na których widoczny jest również znaczący wzrost polskiego eksportu odzieży i dodatków produkowanych z dzianin (odpowiednio o 22 proc. i 14 proc.). Główne asortymenty wyrobów dzianych, wysyłanych na rynek niemiecki, holenderski i austriacki to: T-shirty i koszulki trykotowe, bluzy, swetry i kamizelki oraz damska odzież wierzchnia.

W grupie rynków unijnych wzrost eksportu artykułów z dzianin można zaobserwować także m.in. w odniesieniu do Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Grecji czy Włoch; dla odzieży i dodatków, innych niż z dzianin, na przestrzeni ostatniego roku zwiększono wartość towarów wysyłanych m.in. do Chorwacji, Słowenii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, na Słowację i Litwę.

Małe kraje, duża dynamika

Wśród europejskich rynków zbytu uwagę zwracają niewielkie kraje, w wypadku których notowane są w ostatnim czasie wysokie wskaźniki dynamiki wzrostu polskiego eksportu odzieży i dodatków odzieżowych, często kształtowane przez pojedyncze grupy asortymentowe wyrobów.

wykres2wykres3

Jako przykład może tutaj posłużyć Luksemburg, dokąd w okresie od stycznia do czerwca 2014 wysłano z Polski wyroby z dzianin na kwotę 10,7 mln zł, podczas gdy wartość eksportu takich towarów za cały rok ubiegły nie przekroczyła poziomu 14 mln zł. Wyraźny wzrost polskiego eksportu artykułów z grupy 61 CN do Luksemburga obserwowany jest od roku 2011, a zainteresowaniem odbiorców z tego rynku cieszą się przede wszystkim wyroby pończosznicze (rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety itp.).

Inny przykład to Malta, gdzie polski eksport odzieży i dodatków, innych niż z dzianin (grupa 62 CN), zanotował trzykrotny wzrost wartości na przełomie lat 2012 i 2013 r. Wysyłane tam wyroby to głównie damska odzież wierzchnia oraz damskie bluzki.

Słabsza koniunktura na Wschodzie

Jeszcze w ubiegłym roku kraje Europy Wschodniej, z Rosją i Ukrainą na czele, postrzegane były jako należące do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków zbytu dla polskiej odzieży i dodatków odzieżowych. Konflikt na Wschodzie odbił się niekorzystnie na wynikach producentów odzieży eksportujących swoje towary na Ukrainę. W okresie styczeń–czerwiec 2014 wartość artykułów i dodatków odzieżowych wysłanych z Polski na rynek ukraiński wyniosła 221,3 mln zł (łącznie dla wyrobów z tkanin i dzianin) – to zaledwie jedna trzecia wartości eksportu za rok 2013. Dość wspomnieć, że jeszcze przed rokiem Ukraina była drugim po Niemczech odbiorcą eksportowanych z naszego kraju wyrobów odzieżowych z dzianin; w I półroczu 2014 kraj ten spadł na czwartą pozycję w zestawieniu.

Słabsza koniunktura w Rosji zahamowała wzrost polskiego eksportu na ten rynek: po pierwszych sześciu miesiącach br. wartość artykułów i dodatków odzieżowych wysłanych do Rosji osiągnęła poziom zbliżony do notowanego rok wcześniej. W rezultacie gorsze od spodziewanych wyniki zanotowali m.in. zorientowani na rynek rosyjski producenci damskiej odzieży wierzchniej.

Perspektywiczne dalekie rynki

Coraz bardziej widoczna staje się aktywność eksportowa polskich przedsiębiorców z branży odzieżowej na rynki odległe geograficznie. Na chwilę obecną mają one dość niski udział w strukturze polskiego eksportu artykułów i dodatków odzieżowych, jednak w wielu wypadkach obserwowana jest bardzo wysoka dynamika wzrostu wartości wysyłanych towarów.

Jeśli ograniczyć rozważania do leżących poza Europą najważniejszych rynków zbytu, dla których wartość eksportowanej z Polski odzieży i dodatków odzieżowych w I półroczu 2014 przekroczyła 1 mln złotych, okaże się, że należące do najwyższych wskaźniki wzrostu eksportu artykułów innych niż z dzianin (grupa 62 CN) notowane są obecnie w odniesieniu do Brazylii oraz Kanady.

Brazylia i Kanada – obok Algierii, Kazachstanu, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Meksyku – uznane zostały przez Ministerstwo Gospodarki za należące do rynków najbardziej perspektywicznych dla rozwoju polskiego eksportu.

wykres4

Polski eksport towarów z grupy 62 CN na rynek brazylijski w I półroczu 2014 sięgnął kwoty 1,17 mln zł, podczas, gdy w dwóch poprzednich latach wartość eksportu artykułów i dodatków odzieżowych, innych niż dzianin, do Brazylii utrzymywała się na poziomie ok. 0,7 mln zł; przed rokiem 2012 wartość odzieży i dodatków wysyłanych na ten rynek była pomijalnie mała. Jakie wyroby cieszą się największym zainteresowaniem brazylijskich odbiorców? To przede wszystkim odzież damska: zestawy ubraniowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spodnie itp.

Damska i męska odzież wierzchnia to artykuły dominujące w strukturze asortymentowej polskiego eksportu towarów z grupy 62 CN do Ameryki Północnej, m.in. do Kanady. Wzrost wartości eksportu odzieży i dodatków, innych niż z dzianin, na ten rynek można było zaobserwować w perspektywie ostatniego roku: 2,06 mln zł w okresie od stycznia do czerwca 2014 wobec 2,68 mln zł za cały rok ubiegły.

Niewiele słabsza niż w wypadku Kanady dynamika eksportu artykułów i dodatków odzieżowych z grupy 62 CN notowana jest w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W zestawieniu rynków zbytu dla wysyłanych z Polski wyrobów innych niż z dzianin, kraj ten zajmuje obecnie 23. pozycję (18,24 mln zł w I półroczu 2014); jest to jednocześnie trzeci z kolei (po Norwegii i Szwajcarii) odbiorca towarów z grupy 62 CN wśród krajów rozwiniętych spoza UE.

Dużą szansą na rozwój działalności dla polskich eksporterów, również tych z branży odzieżowej, jest negocjowane między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne. Podpisanie umowy o wolnym handlu z USA przyczyni się do likwidacji części barier (głównie taryfowych), które do tej pory ograniczały wymianę handlową z rynkiem amerykańskim polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych z sektora MŚP.

wykres5

Wśród rynków, na które polski eksport artykułów i dodatków odzieżowych produkowanych z dzianin (grupa 61 CN) przekroczył w I półroczu 2014 poziom 1 mln zł, najwyższy wskaźnik dynamiki wzrostu wartości eksportowanych towarów odnotowano dla Australii. W okresie styczeń–czerwiec 2014 wysłano tam odzież i dodatki z dzianin na łączną kwotę 1,47 mln zł – to o 6 proc. więcej niż wartość eksportu odzieży i dodatków z dzianin na ten rynek za cały rok ubiegły i 15 proc. więcej niż w całym roku 2012; w latach wcześniejszych wartość artykułów tego rodzaju wysyłanych na rynek australijski nie przekraczała poziomu 0,5 mln zł. W strukturze asortymentowej towarów z grupy 61 CN eksportowanych z naszego kraju do Australii dominujący udział ma damska bielizna oraz wyroby pończosznicze.

Na przełomie lat 2011 i 2012 nastąpił dynamiczny wzrost polskiego eksportu artykułów i dodatków odzieżowych z dzianin do Hongkongu – to obecnie jeden z wiodących odbiorców wyrobów odzieżowych wysyłanych z naszego kraju w grupie tzw. krajów rozwijających się. W pierwszym półroczu 2014 wyeksportowano na ten rynek odzież i dodatki z dzianin o wartości 1,6 mln zł (wobec 1,95 mln zł w okresie I–XII 2013); były to przede wszystkim konfekcjonowane dodatki odzieżowe, a także bluzy, swetry, kamizelki oraz T-shirty i koszulki trykotowe.

Hongkong to nie tylko międzynarodowe centrum logistyczne i handlowe, ale także swojego rodzaju brama na rynek chiński oraz inne kluczowe rynki Azji, charakteryzujące się bardzo szybkim wzrostem gospodarczym i rosnącym potencjałem konsumpcyjnym społeczeństwa. To region rekomendowany eksporterom stawiającym pierwsze kroki na rynkach azjatyckich, z uwagi na prosty i przejrzysty system podatkowy oraz brak ceł na większość produktów.

Opracowano na podstawie danych publikowanych przez GUS, przygotowywanych w oparciu o deklaracje Intrastat i zgłoszenia celne

Autor:

Joanna Elmrych-Bocheńska

niezależna platforma informacyjna dla branży odzieżowo-tekstylnej

www.apparel.info.pl

aparel

Data publikacji: 26.11.2014
Przeczytaj również

Handel:
Co czeka handel w drugiej połowie 2024 roku? Oto pięć głównych prognoz [raport]

Salesforce opracował nowe prognozy dotyczące zakupów świątecznych w 2024 roku. Pokazują one, że kupujących i sprzedawców czeka sezon… więcej »

Rynek:
Kappahl Group publikuje raport zrównoważonego rozwoju za 2023 i przyspiesza transformację

Kappahl Group, właściciel marek modowych Kappahl i Newbie, opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok. Firma… więcej »

Rynek:
LPP z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał: ponad 4,3 mld zł przychodu, dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz rekordowy zysk operacyjny

Wiosenne propozycje modowe projektantów gdańskiej spółki spotkały się z pozytywnym przyjęciem klientów, dzięki czemu LPP po raz kolejny… więcej »