Grupa CCC: Rekordowe przychody, intensywny rozwój, debiut nowych konceptów i marek

Grupa CCC zamknęła 2021 r. (luty’21-styczeń 22’) przychodami na poziomie 7,6 mld PLN, co daje blisko 45% wzrost rdr. Ponad połowę tej kwoty (51%) stanowił e-commerce. Pomimo istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w Q1, Spółka poprawiła wynik operacyjny o blisko 583 mln PLN rdr. Wzrost obrotów zanotowały wszystkie szyldy Grupy. W 2021 r. Spółka postawiła na ekspansję modelu omnichannel. Cyfryzacji sieci stacjonarnej i debiutom kanałów online na nowych rynkach, towarzyszyły inwestycje w logistykę. Miniony okres to również poszerzenie portfolio marek, a także, debiut HalfPrice.

– Rok 2021 był dla nas rekordowy pod kątem przychodów. Rynek wymaga dziś elastyczności, zwinności i szybkości w działaniu. Grupa CCC jest gotowa do tego wyścigu – jasno określiliśmy kierunki rozwoju w strategii „GO.25: Everything Fashion. Omnichannel Platform”. Bogata i zróżnicowana oferta, silny e-commerce i zadowoleni klienci, którzy robią zakupy, gdzie chcą, jak chcą i kiedy chcą – to nasze długoterminowe cele, które realizowaliśmy z sukcesem również w minionym okresie. Chcemy dalej, konsekwentnie wzmacniać pozycję lidera branży w regionie CEE – mówi Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania biznesem, inwestycjom w nowe technologie i logistykę, a także wsłuchiwaniu się w oczekiwania klientów, Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2021 przychodami w wysokości 7,6 mld PLN (+45% rdr), z czego połowę stanowił wynik sprzedaży z e-commerce (51%).

Najszybciej rosły przychody MODIVO, które w analizowanym okresie osiągnęły poziom 540 mln PLN, co przekłada się na wzrost aż o 125% w ujęciu rdr. Drugi szyld z grupy kapitałowej MODIVO – eobuwie.pl – wypracował przychód na poziomie niemal 2,9 mld PLN (+41% rdr). Obroty CCC rosły w tempie 37% rdr, a przychody tego szyldu w 2021 roku wyniosły 3,6 mld PLN. Koncept HalfPrice, który zadebiutował w maju 2021 r., osiągnął natomiast sprzedaż na poziomie 237 mln PLN. Warto również podkreślić, że DeeZee po raz pierwszy w historii przekroczyło granicę 100 mln PLN przychodów w skali roku, rosnąc o 55% rdr.

– W 2021 roku zrealizowaliśmy wiele strategicznych projektów, które wzmocniły naszą pozycję na rynku oraz pozwoliły zbudować fundamenty pod dalszy, intensywny rozwój. Stworzyliśmy koncept HalfPrice, który po zaledwie roku dostępny jest w ponad 60 lokalizacjach w 7 krajach, a w Polsce także online. Kontynuowaliśmy ekspansję modelu sprzedaży omnikanałowej – e-commerce CCC zadebiutował na kolejnych 5 rynkach, a nasze sklepy offline są dzisiaj wyposażone w rozwiązania, takie jak tablety do zamówień online oraz esize.me pozwalające na odpowiednie dopasowanie rozmiaru obuwia. Dla naszych Klientów stworzyliśmy angażujący Klub CCC, którego atrybutami są wygoda, nowoczesność i coraz więcej nowych, modnych marek. Kontynuowaliśmy również inwestycje w logistykę poprzez rozbudowę centrów dystrybucyjnych i integrację zapasu sklepowego z e-commerce, zapewniając Klientom jeszcze lepszą dostępność produktów– mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. – Intensywny rozwój prowadziliśmy równolegle z zamknięciem działalności sieci stacjonarnej w regionie DACH, wzmocnieniem akcjonariatu MODIVO S.A. oraz uzgodnieniem nowych, długofalowych warunków finansowania. W nowy rok obrotowy weszliśmy więc dobrze przygotowani do dalszych wzrostów i konsekwentnej realizacji naszej strategii biznesowej GO.25.

W ubiegłym roku marża brutto Grupy wzrosła o 3,4 p.p. rdr – do poziomu 47,1%. W ujęciu nominalnym odpowiada ona kwocie blisko 3,6 mld PLN. Najwyższą marżę brutto w Grupie notuje segment CCC – 53% (wzrost o 3,8 p.p. rdr) oraz DeeZee – 52,2% (wzrost o 1,9 p.p. rdr).

– Wyraźna poprawa marży, głównie w segmencie CCC, to przede wszystkim efekt nowej polityki cenowej i rabatowej. Istotnie zoptymalizowaliśmy także strukturę zapasu oraz jego poziom, redukując presję na śródsezonowe wyprzedaże. Dzięki zrealizowanym inwestycjom logistycznym poprawiliśmy także rotację towaru w sklepach, dzięki czemu więcej produktów sprzedajemy w cenach pierwszych – mówi Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.

Przychody w Grupie CCC rosną szybciej od kosztów. W całym 2021 roku dynamika wzrostu tych drugich, w ujęciu rdr, wyniosła 24,3%. Poprawie o ok. 8 p.p. uległ wskaźnik kosztów SG&A do przychodów – w minionym roku wyniósł on 47% wobec 54,7% w analogicznym okresie 2020 roku.

Spółka zakończyła 2021 rok z zyskiem EBITDA na poziomie 581,2 mln PLN (marża EBITDA wyniosła 7,7%, wzrost o 7,9 p.p. rdr) oraz zyskiem operacyjnym 3,9 mln PLN, poprawiając wyniki w ujęciu rdr o odpowiednio 593,6 mln PLN i 583,0 mln PLN. Istotnym czynnikiem wpływającym na osiągnięte w 2021 roku wyniki były administracyjne ograniczenia sprzedaży stacjonarnej (szczególnie w okresie pierwszego kwartału), będące następstwem kolejnych fali pandemii.

Dynamiczny rozwój Grupy MODIVO

Grupa MODIVO (eobuwie.pl i MODIVO) odnotowała dynamiczny, 51% rdr wzrost sprzedaży. Przychody wyniosły 3,4 mld PLN wobec 2,2 mld w 2020 r. Marża brutto Grupy osiągnęła w analizowanym okresie poziom blisko 1,5 mld PLN (wzrost o 49% rdr). W całym roku obrotowym Grupa MODIVO wypracowała zysk operacyjny w kwocie 207,6 mln PLN oraz osiągnęła EBITDA na poziomie 269,4 mln PLN. Są to wyniki lepsze o odpowiednio 46,6% oraz 39,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

– W 2021 r. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię skoncentrowaną na potrzebach klienta i osiągnęliśmy wysokie wzrosty przychodów oraz zysków. Otworzyliśmy nowe centrum logistyczne w Bukareszcie, zapewniając szybkie dostawy w tej części Europy. Wzmocniliśmy obecność na arenie międzynarodowej, zyskując sympatię klientów na kolejnych rynkach zagranicznych. Aktualnie eobuwie.pl działa już w 19 krajach, a MODIVO, nasz brand z modą w 13. Rozbudowaliśmy sieć sklepów stacjonarnych w kolejnych 4 miastach, m.in. w czeskiej Pradze. Łącznie jesteśmy dostępni w 30 lokalizacjach, w których można w pełni doświadczyć omnichannelowego wymiaru zakupów oraz korzystać z usługi Same Day Delivery. Jednocześnie firma rozpoczęła prace technologiczne nad nowymi, ważnymi projektami (platforma sklepowa, aplikacje mobilne, etc) – mówi Damian Zapłata, prezes zarządu MODIVO S.A. – Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych wyników i kontynuujemy naszą strategię skoncentrowaną na budowie pozycji lidera online fashion w regionie CEE. Przed nami kolejne kroki milowe, w tym zaplanowany na drugą połowę 2022 r. start marketplace oraz nowe aplikacje mobilne czy budowa struktur międzynarodowych. Jestem przekonany, że dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu całego zespołu osiągniemy założone cele.

Zrównoważony Rozwój w Grupie CCC – podsumowanie 2021 r.

Jak co roku, równolegle do wyników finansowych, Grupa CCC podsumowała także osiągnięcia w zakresie Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie działania organizacji realizowane są w trosce o środowisko, społeczeństwo oraz pracowników. Dlatego właśnie w 2021 r. wśród wszystkich interesariuszy zostało przeprowadzone tzw. “badanie istotności”, dzięki któremu ustalono priorytety działań w tym obszarze. Zrównoważony Rozwój jest obecnie integralnym elementem strategii biznesowej GO.25, a cele z tego obszaru znalazły się wśród jej siedmiu głównych celów strategicznych.

– Zrealizowaliśmy cele zapisane w pierwszej w historii Grupy CCC Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. Jeden z najważniejszych to redukcja emisji gazów cieplarniach w zakresach 1 i 2 (emisje bezpośrednie i pośrednie związane z kupowaną energią) aż o 16,2% w stosunku do roku bazowego 2019, choć początkowy plan zakładał zmniejszenie tego wskaźnika o 5%. Bardzo ważne było też zwiększenie udziału skór pochodzących z certyfikowanych garbarni LWG (Leather Working Group) w procesach produkcyjnych – na koniec 2021 roku wynosił on 21% (wcześniej planowy wzrost do 19%). Osiągając nasze założenia, z entuzjazmem podchodzimy do nowej Strategii, w której określiliśmy konkretne cele, jakie chcemy osiągnąć do roku 2025 oraz długoterminowe ambicje na rok 2030, definiując odpowiedzialność Grupy CCC w czterech obszarach: produkt, środowisko naturalne, pracownicy oraz społeczeństwo – dodaje Marcin Czyczerski.

Potwierdzeniem skuteczności działań Grupy CCC w zakresie ESG są wysokie oceny niezależnych międzynarodowych agencji ratingowych takich jak MSCI, która ponownie przyznała Grupie ocenę A. Powyższe stawia organizację w jednym rzędzie ze światowymi liderami zrównoważonego rozwoju. Wśród pozostałych osiągnięć należy wskazać także awans na 2. miejsce w branży obuwniczej w prestiżowym międzynarodowym ratingu Sustainalytics – wyróżnia on organizacje, które dzięki dobremu zarządzaniu nie są narażone na wysokie ryzyka spowodowane czynnikami ESG. Co więcej, Grupa CCC została także sklasyfikowana 11. miejscu w indeksie Refinitiv Diversity & Inclusion, który ocenia ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw pod kątem dbania o różnorodność zespołów i równe traktowanie pracowników.

Data publikacji: 22.04.2022
Przeczytaj również

Rynek:
LPP z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał: ponad 4,3 mld zł przychodu, dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz rekordowy zysk operacyjny

Wiosenne propozycje modowe projektantów gdańskiej spółki spotkały się z pozytywnym przyjęciem klientów, dzięki czemu LPP po raz kolejny… więcej »

Rynek:
W pierwszym kwartale 2024 Grupa CCC odnotowała zysk netto na poziomie 50,5 mln zł (+202,5 mln zł rdr)

Grupa CCC w Q1 2024 (luty’24 – kwiecień’24) odnotowała zysk netto na poziomie 50,5 mln zł, wyższy o 202,5 mln zł rdr, dzięki skokowej… więcej »

Rynek:
Zysk netto Grupy Esotiq & Henderson wzrósł o 50 proc. Spółka stawia na rozwój sprzedaży internetowej i aplikacji mobilnej

Polski producent bielizny zanotował w pierwszym kwartale 2024 roku 63,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, poprawiając… więcej »