Moda na parkiecie: wyniki spółek odzieżowych za 2015

Pokonane kłopoty i spektakularne spadki – takimi słowami można podsumować 2015 rok, jeśli chodzi o sytuację odzieżowych spółek giełdowych.

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że dynamika PKB wyniosła w 2015 roku 3,6 proc., co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego (3,3 proc.). Głównym motorem napędowym był popyt krajowy, który miał w znacznej części charakter konsumpcyjny, nie inwestycyjny. W ubiegłym roku sprzedaż detaliczna była wyższa niż rok wcześniej o 3,7 proc. W grudniu 2015 roku tempo sprzedaży detalicznej tradycyjnie przyspieszyło, osiągając wynik 7 proc.

Czynniki sprzyjające w ubiegłym roku handlowi detalicznemu to: stabilne tempo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 3,5 proc., spadek cen dóbr i usług konsumpcyjnych o 0,9 proc., a także spadek poziomu bezrobocia. Siła nabywcza płac zwiększyła się o 4,5 proc. Czyli najwyżej od 2008 roku. Dlatego nastroje konsumentów były w ubiegłym roku znacznie bardziej optymistyczne niż rok wcześniej. Bieżący Wynik Ufności Konsumentów, który opisuje tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 10,9 proc., wobec wskaźnika 6,1 w 2014 roku.

Negatywnymi czynnikami wpływającymi na działania było umacnianie się dolara, zauważalne szczególnie w IV kwartale, a także utrzymująca się od kilku sezonów tendencja do spadku cen odzieży i obuwia. W 2015 roku wyniosła ona 4,8 proc. w relacji do 2014 roku, w którym z kolei notowano spadek o 4,7 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Większe obniżki dotyczyły odzieży (5,4 proc.) niż obuwia (4,2 proc.). Ograniczenia sprzedaży do Rosji i na Ukrainę spowodowały, że na polskim rynku nastąpiła zwiększona podaż ww. artykułów.

WIG 20

Dwie spółki z sektora handlu detalicznego oraz produkcji odzieży i obuwia notowane są w ramach WIG 20. To gdański koncern LPP oraz CCC z Polkowic. Grupa Kapitałowa LPP (GK LPP) w opublikowanym w lutym br. raporcie pt. „Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku GK LPP SA” podaje przychody netto ze sprzedaży 1.01–31.12.2015 roku w wysokości 5 130 348 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do 4 769 288 tys. zł w poprzedzającymi go roku. Zysk netto spadł jednak z 481 860 tys. zł w 2014 roku do 352 042 tys. zł w ubiegłym roku. W IV kwartale 2015 roku zrealizowano przychody ze sprzedaży w wysokości 1575 mln zł. Były one wyższe o około 12 proc. w porównaniu z osiągniętymi w IV kwartale 2014 roku (1405 mln zł). Wśród osiągnięć w ubiegłym roku GK LPP wylicza wzrost powierzchni sieci sklepów o 44,7 tys. mkw. Na koniec IV kw. 2015 roku GK LPP SA dysponowała 1627 sklepami o łącznej powierzchni 843,5 tys. mkw. Spółka nie przedstawia w dokumencie planów na bieżący rok.

Grupa CCC zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2014 roku. Wyniosły one w złotych 2 307 738 tys. wobec 2 009 059 tys. w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 15 proc. Zysk netto spadł aż o 40,4 proc. z 420 356 tys. do 250 590 tys. zł. Spółka poinformowała, że celem strategicznym na lata 2015–2017 jest kontynuacja ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Zapowiada prace związane z otwarciem w tym roku spółki dystrybucyjnej w Serbii oraz uruchomienie sprzedaży franczyzowej w Estonii. Chce także uzyskać w wymienionych latach trwałą rentowność w Niemczech i Austrii. Celami na bieżący rok jest powiększenie powierzchni handlowej o co najmniej 100 tys. mkw. (27 proc. wzrostu), z czego 77 tys. mkw. sklepów uruchomione zostanie w Polsce. Z pozostałych rynków najwięcej sklepów powstanie w Niemczech oraz Austrii. Inwestycja w środki trwałe przekroczy 140 mln zł. W kanale sprzedaży online spółka zapowiada wzrost o co najmniej 75 proc. Koszt akwizycji sklepu internetowego eobuwie.pl ma kosztować 220–230 zł i oznacza to zakup blisko 75 proc. akcji.

Spółki wielomarkowe

Wśród notowanych na warszawskim parkiecie spółek oferujących odzież, biżuterię oraz inny asortyment znajdują się: krakowska Vistula Group, Gino Rossi, Redan oraz Próchnik. Vistula Group, właścicielka: Vistuli, Wólczanki, Deni Cler oraz jubilerskiej marki W. Kruk, raportuje przychody ze sprzedaży w wysokości 264 179 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku, gdy wynosiły one 215 031 tys. zł. Zysk netto (roku obrotowego) wyniósł w 2015 roku 13 379 tys. zł, co oznacza spory spadek w stosunku do 2014 roku, w którym wyniósł 22 768 tys. zł. W 2015 roku spółka miała 322 salony o łącznej powierzchni sprzedażowej 28 tys. mkw. W liczbie tej jest 51 nowych placówek otwartych w ubiegłym roku. W obecnym roku spółka deklaruje dalszy rozwój sieci sprzedaży o co najmniej 52–54 sklepy własne i franczyzowe o powierzchni łącznej 2,8 tys. mkw. Łącznie nakłady na inwestycje w nieruchomości handlowe wyniosą około 12 mln zł. Wzrośnie liczba butików z biżuterią i zegarkami o około 19 salonów (1 tys. mkw. powierzchni), zaś Vistula i Wólczanka zyskają 25 nowych sklepów. Firma zapowiada uruchomienie systemu sprzedaży we franczyzie biżuterii i zegarków. Deklaruje również prace zmierzające do podniesienia rentowności damskiej marki Deni Cler do 5 proc. netto.

Redan, właściciel marek: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TXM textilmarket, w minionym roku uzyskał 175 477 tys. zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku gdy uzyskała 164 974 tys. zł. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się licząc rok do roku o 14,3 proc. W efekcie uzyskano 8,1 mln zł zysku na sprzedaży, czyli o 40 proc. mniej niż w 2014 r.

– Bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnęliśmy wiosną ubiegłego roku, kiedy uzyskaliśmy rekordowy wzrost obrotów w sklepach porównywalnych sięgający 38 proc.. Było to efektem dobrej kolekcji wprowadzonej w idealnym momencie. Z kolei druga połowa roku była znacznie słabsza, co było konsekwencją m.in. gorącego lata, bardzo ciepłego początku jesieni i jednocześnie wyjątkowo agresywnej działalności konkurencji. Nie osiągnęliśmy również spodziewanego efektu wzrostu sprzedaży w związku z prowadzoną kampanią reklamową marki Top Secret – tłumaczy się Grzegorz Lipnicki, prezes Top Secret (zależnej spółki zarządzającej siecią modową).

Gino Rossi, właściciel obuwniczej marki Gino Rossi oraz odzieżowej Simple CP, zanotował w 2015 roku niewielkie wzrosty w stosunku do 2014 roku. Przychód wyniósł 277 850 tys. zł wobec 264 318 tys. zł, zaś zysk netto wyniósł 5643 tys. zł wobec niewiele niższego 5635 tys. zł w poprzednim roku.

Próchnik, do którego należą dwie męskie marki Adam Feliks Próchnik oraz Rage Age, wykazał przychody ze sprzedaży w wysokości 44 665 tys. zł, co oznacza wzrost wobec ubiegłego roku, gdy wyniosły one 39 685 tys. zł. Zysk brutto wzrósł z –8943 tys. zł w 2014 roku do 2 284 tys. zł w ubiegłym roku.

– Miniony rok stał się ważnym punktem zwrotnym w historii Próchnik SA. Wdrażana od 2013 roku strategia rebrandingowa, oparta na wartościach historycznych, uzyskała solidne wsparcie w postaci znaczącej poprawy ekonomiki wytwórczej. W efekcie w kolekcji na jesień i zimę 2015 roku marka Adam Feliks Próchnik oferowała nie tylko atrakcyjne wzornictwo i wysoką jakość wykonania, ale także poziom cen, który nie odbiegał od poziomu konsensusu rynkowego. Powyższe zapewniło kolejny wzrost przychodów, a także wpłynęło na zasadniczą poprawę wyników finansowych w porównaniu z rokiem 2014. Obie marki spółki Rage Age oraz Adam Feliks Próchnik, umocniły swoją pozycję na rynku, a rosnące grono klientów pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – podkreśla zadowolony Rafał Bauer, prezes Próchnik SA.

Buty, garnitury i sukienki

Nowotarska spółka Wojas SA zanotowała w ubiegłym roku skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 213 207 tys. zł, co stanowi spadek o 0,9 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 6892 tys. zł, a to oznacza spadek o 47 proc. liczony rok do roku. W ubiegłym roku spółka powiększyła sieć sprzedaży o 12 nowych placówek handlowych.

– Wyniki naszej grupy za 2015 rok są dobre w stosunku do posiadanej sieci sprzedaży, jednak w naszej ocenie – niesatysfakcjonujące. (…) Wchodzimy w 2016 rok jako silna grupa kapitałowa ze stabilną sytuacja finansową, własna siecią sprzedaży, liczącą 178 sklepów, własnym, nowoczesnym zakładem produkcyjnym i jasno określoną strategią rozwoju. Dodatkowo wszystkie dostępne prognozy makroekonomiczne wskazują, że następuje stopniowe ożywienie gospodarcze w Polsce i w UE. Sytuacja na rynkach finansowych się stabilizuje. Stwarza to dobre podstawy do dalszego wzrostu organicznego i wzrostu popytu detalicznego. (…) Dlatego zamierzamy kontynuować rozwój sieci w krajach Europy Środkowej i Południowej oraz doskonalenie i poprawę działań operacyjnych – mówi Wiesław Wojas, prezes Wojas SA.

Bytom SA opublikował przychody ze sprzedaży w 2015 roku w wysokości 130 823 tys. zł wobec 103 857 tys. zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 5325 tys. zł, co oznacza wzrost o 135 proc. liczony rok do roku. Spółka otworzyła w ubiegłym roku 16 salonów firmowych. Na koniec grudnia liczyła ona 97 salonów o powierzchni łącznej 10,3 tys. mkw. W 2016 roku spółka zapowiada kolejne otwarcia – podpisała już umowy na 4 nowe salony oraz powiększenie metrażu czterech już istniejących. Toczą się negocjacje w sprawie następnych sklepów.

– Już teraz zakładam zwiększenie w ciągu 3 lat przychodów detalicznych do 200 mln zł rocznie. 2016 będzie kolejnym rekordowym rokiem dla Bytom SA. Wyniki pierwszych dwóch miesięcy pokazują możliwości dalszego zwiększania rentowności i finalnie wypracowania istotnego (50-procentowego) wzrostu zysku netto – obiecuje Michał Wójcik, prezes Bytom SA.

Grupa Kapitałowa Monnari Trade wykazała przychody za 2015 rok w wysokości 213 696 tys. zł, co oznacza ich wzrost wobec 175 185 tys. zł rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się z 30 359 tys. zł w 2014 roku do 46 600 tys. zł w roku ubiegłym. Wygląda na to, że Monnari największe kłopoty ma już za sobą.

Agnieszka L. Janas

źródło: redakcja/raporty giełdowe

źródło: redakcja/raporty giełdowe

Data publikacji: 5.05.2016
Przeczytaj również

Rynek:
Grupa Esotiq & Henderson ponownie notuje rekord sprzedaży i utrzymuje marże

Polski producent bielizny zanotował po trzech kwartałach br. 204,4 mln zł… więcej »

Rynek:
Grupa CCC podsumowuje Q3 2023: stabilny poziom przychodów i wzrost EBITDA

Grupa CCC utrzymała w trzecim kwartale 2023 r. (sierpień-październik) stabilny rdr poziom przychodów (2,4 mld PLN) oraz zanotowała wzrost… więcej »