Spada zainteresowanie programami lojalnościowymi

Spada odsetek Polaków, którzy deklarują udział w programach lojalnościowych. Konsumenci coraz częściej mają poczucie nieopłacalności zbierania punktów oraz związany z tym brak widocznych korzyści z przynależności do programu. Najpopularniejszymi programami lojalnościowymi są: Tesco Clubcard, Payback oraz Orlen-Vitay – wynika z Monitora Programów Lojalnościowych ARC Rynek i Opinia.

W programach lojalnościowych uczestniczy 41% Polaków. W porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania widoczny jest spadek odsetka uczestników – o 6 punktów procentowych.

Uczestnictwo w programach lojalnościowych

1

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2016

Wśród najpopularniejszych programów lojalnościowych nieznaczne wzrosty odnotowały programy: Orlen Vitay, Hebe, Orsay Club.

Najpopularniejsze programy lojalnościowe (TOP 8)

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2016

Aktywność uczestników programów lojalnościowych 3

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2016 

W porównaniu z ubiegłymi latami uczestnicy programów lojalnościowych częściej deklarują, że udział w programach ma wpływ na ich zachowania zakupowe – aż 66% badanych przyznaje, że program lojalnościowy skłonił ich do robienia zakupów lub robienia większych zakupów w danej sieci lub u danego partnera (w 2014 roku było to 58%, a w 2015 – 54%).

Wpływ uczestnictwa w programie lojalnościowym na zachowania zakupowe

4

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2016

Zdecydowanie największymi zaletami uczestniczenia w programach lojalnościowych są: możliwość płacenia zgromadzonymi punktami za zakupy oraz możliwość uzyskania rabatu, zniżki na zakup produktów i usług. 

„Systematycznie ubywa osób, które uczestniczą w programach lojalnościowych, jednak warto zauważyć, że ci, którzy zostają, w dużej części przyznają, że programy lojalnościowe mają wpływ na ich zachowania zakupowe. Oznacza to, że mimo spadku zainteresowania, na pewno nie jest to koniec programów lojalnościowych. Uruchomienie programu budującego lojalność to często naturalny etap rozwoju każdej firmy. Z kolei firmy, które już posiadają program, realizują działania mające na celu zwiększenie jego efektywności. Po wielu latach funkcjonowania programów, można powiedzieć, że istniejąca formuła się wyczerpuje i traci na atrakcyjności, dlatego organizatorzy programów stoją przed pytaniem: co dalej? Aby zdobyć i utrzymać lojalność konieczne będzie zaproponowanie nowego modelu budowania relacji z klientami” – komentuje Adam Czarnecki, Wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

Informacja na temat badania

Monitor Programów Lojalnościowych to badanie przeprowadzone metodą CATI oraz CAWI (ankiety online na własnym panelu epanel.pl). Celem pierwszej części badania (CATI) było poznanie penetracji programów lojalnościowych w populacji ogólnej oraz deklarowanej intensywności korzystania z programów. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania, województwo, wykształcenie) próbie dorosłych Polaków – wielkość próby wyniosła N=1021.

Druga część badania (CAWI) miała na celu pozyskanie opinii i zachowań związanych
z uczestnictwem w programach lojalnościowych. Respondentami w badaniu byli uczestnicy programów lojalnościowych (co najmniej jednego). Struktura próby była zgodna ze strukturą uczestników programów ustaloną w pierwszej części badania. Wielkość próby wyniosła N=809.

ARC Rynek i Opinia już od blisko 25 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.

Data publikacji: 12.09.2016
Przeczytaj również

Marketing:
LPP startuje z nową kampanią edukacyjną „Wear Your Story”. Uruchomi też akcję naprawiania ubrań w punktach krawieckich

Mimo iż Polacy mają coraz większą świadomość, że nadmierna konsumpcja i wyrzucanie ubrań mogą mieć negatywny wpływ na środowisko,… więcej »

Marketing:
Kappahl w kampanii „Denim Fit For You” przybliża proces produkcji dżinsów

Kappahl skupia się na przedstawieniu transparentności procesu produkcji dżinsów, dając klientom możliwość śledzenia pochodzenia i etapów… więcej »

Marketing:
Pokolenie Alpha. Jakie wartości są ważne w budowaniu marek
i doświadczeń dla najmłodszych klientów?

Mimo, iż najstarsi członkowie pokolenia Alpha  dopiero wkraczają w wiek nastoletni, to wielu marketerów już dziś skupia na nich uwagę… więcej »